Přehled řešení hybridního cloudového úložiště od společnosti Microsoft

StorSimple řady 8000

Jednou z největších výzev, jimž zákazníci v rámci podnikových úložišť čelí, je masivní nárůst dat a objem práce spojený s jejich správou. Hybridní úložná pole StorSimple řady 8000 vynikají tím, že se dokážou vypořádat s nárůstem dat a zastavit nekonečný koloběh nákupu úložišť.

Zdarma stáhnout elektronickou knihu: Nové řešení podnikového úložiště: Model hybridního cloudu

Výhody

Správa nárůstu dat a až o 60 % nižší náklady na úložiště

 • Cloudové úložiště se používá ke snížení zatížení neaktivními daty na místních úložištích a k ukládání záložních a archivních dat
 • Integrované funkce deduplikace a komprese snižují podíl nárůstu počtu úložišť a zvyšují jejich využití
 • Jednotky SSD (Solid state drives) dosahují cenově nejvýhodnějšího poměru čtení/zápisu za sekundu

Zjednodušené ukládání a správa

 • Do řešení hybridního cloudového úložiště jsou sloučeny primární úložiště, zálohy, snímky, archivace a uložení na jiném místě.
 • Veškeré úložné funkce jsou řízeny centrálně z portálu pro správu Azure *
 • Automatizované cloudové snímky nahrazují nákladnou vzdálenou replikaci a časově náročnou správu záznamů

Vylepšené funkce zotavení po havárii a dodržování předpisů

 • Okamžité zotavení stahuje pouze data vyžadovaná aplikacemi pro rychlé cíle RTO (Recovery Time Objective)
 • Retence dat je místo kapacity zálohovacího systému či otáček záznamu určována softwarovými zásadami
 • Testování obnovy po havárii lze provádět bez narušení běžného denního provozu

Migrace a kopírování dat v cloudu

 • StorSimple Virtual Appliance zpřístupňuje podniková data virtuálním počítačům spuštěným v Azure pro potřeby testování a vývoje, obnovy po havárii, testu zotavení po havárii a jiných cloudových aplikací *
 • K datům nahraným do cloudu lze pro potřeby obnovy a migrace dat přistupovat z jiných stránek

Výhody

Výhody

Výhody

Výhody

Výhody

Back To Top
close-button