Přeskočit na hlavní obsah

Rozšíření vašeho datacentra o cloud pomocí integrovaného systému se snadným nasazením

Portfolio Cloud Platform System tvořené integrovanými systémy nabízí kompletní cloudové řešení konzistentní se systémem Azure pro vaše virtualizované úlohy systému Windows a Linux, které urychlí cestu ke cloudovému řešení integrovanému přímo výrobcem. Cloud Platform System spojuje prověřenou sadu softwaru společnosti Microsoft – Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 a Windows Azure Pack – s cloudovým serverem, úložištěm a síťovým hardwarem od předních dodavatelů v oboru. Cloud Platform System zkracuje čas potřebný k dosažení hodnoty a umožňuje konzistentní využívání cloudu. Podle vašich potřeb vám nabízí širokou škálovatelnost již od třech uzlů se systémem Cloud Platform System Standard až po 128 uzlů se systémem Cloud Platform System Premium.

Výhody

Svou softwarově definovanou architekturou, tovární integrací a zjednodušeným procesem objednávky zrychluje Cloud Platform System vaši cestu k hybridnímu cloudu. Cloud Platform System poskytuje samoobslužné víceklientské prostředí cloudu pro aplikace systému Windows a Linux nabízející optimalizované balíčky pro nasazení aplikací, jako například SQL Server, SharePoint a Exchange od společnosti Microsoft, i pro využití vzdálených ploch / virtualizace klientských počítačů.

Nižší výdaje

Cloud Platform System snižuje náklady na všech úrovních životního cyklu infrastruktury. Softwarově definovaná architektura je ověřena a integrována přímo od výrobce, což snižuje rizika a složitost a současně zkracuje dobu potřebnou pro nasazení z měsíců na dny. Jednotný kontaktní bod podporuje jednodušší řešení problémů a snižuje nebezpečí výpadků.

Cloud kompatibilní se systémem Azure

Systém Cloud Platform System byl na základě zkušeností s platformou Azure navržen tak, aby zajišťoval agilnost a odolnost. Cloud Platform System nabízí konzistentní veřejné, privátní a hybridní cloudové prostředí přinášející maximální flexibilitu.

Zjednodušení všech činností

Cloud Platform System zkracuje čas potřebný k dosažení hodnoty, protože snižuje režijní náklady, zrychluje řešení problémů a standardizuje infrastrukturu za účelem uvolnění IT prostředků na to, abyste se mohli zaměřit na inovace. Cloud Platform System podporuje uživatele infrastruktury prostřednictvím samoobslužného řešení a umožňuje kontrolu dat, geografickou suverenitu a shodu s regulačními předpisy.

Back To Top
close-button