Ochrana identity

Podporováno řešením Microsoft Intelligent Security Graph

Řešení Microsoft Intelligent Security Graph poskytuje podmíněnému přístupu služby Azure AD signály, které jsou shromažďovány z různých oblastí zájmu společnosti Microsoft zaměřených na spotřebitele a firmy. Ty poté převede na proveditelné zásady založené na rizicích.

Ochrana hned při vstupu

Téměř 81 % úniků dat je spojeno se slabými přihlašovacími údaji. Identita představuje první linii napadení mezi hackery a zabezpečením. Podmíněný přístup služby Azure AD funguje, protože vychází ze zabezpečení identit služby Azure Active Directory.

Prevence současných a budoucích hrozeb

S využitím umělé inteligence a strojového učení poskytnete své organizaci potřebné nástroje, které zabrání útokům dříve, než způsobí škody.

Ochrana před neoprávněným přístupem v relacích

Díky nativní integraci se SharePointem Online, OneDrivem pro firmy a službou Microsoft Cloud App Security teď můžete omezit přístup určením toho, kdo může na kterém zařízení zpřístupnit jaká data.

Co je podmíněný přístup

Začínáme s podmíněným přístupem

Ve více než 63 % úniků dat získají útočníci přístup k podnikové síti prostřednictvím slabých, výchozích nebo odcizených přihlašovacích údajů uživatelů. Podmíněný přístup systému Azure se zaměřuje na zabezpečení identity uživatelů. Zabraňuje odcizení přihlašovacích údajů správou a ochranou vašich identit, ať už privilegovaných, nebo neprivilegovaných.

Další informace

Produkty související s podmíněným přístupem služby Azure AD

Back To Top
close-button