Nejčastější dotazy k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy k ukončení podpory pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2.

Stáhnout datový list k programu Prodloužení aktualizací zabezpečeníVysvětlení možností využití programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server

 • Podpora pro SQL Server 2008 a 2008 R2 skončí 9. července 2019.
 • Podpora pro Windows Server 2008 a 2008 R2 skončí 14. ledna 2020.

 • Zásady životního cyklu produktů společnosti Microsoft zajišťují pro podnikové a vývojářské produkty, jako jsou SQL Server a Windows Server, podporu po dobu 10 let (5 let hlavní fáze a 5 let prodloužené fáze). V souladu s těmito zásadami nebudou po uplynutí období prodloužené fáze podpory poskytovány žádné opravy ani aktualizace zabezpečení. To může způsobovat problémy se zabezpečením a dodržováním předpisů a vystavit aplikace i celé firmy zákazníků závažným bezpečnostním rizikům.

 • Doporučujeme upgradovat na nejnovější verze našeho softwaru, abyste si nadále zajistili pravidelné aktualizace zabezpečení, a to buď v Azure, nebo místní. Pro zákazníky, kteří nebudou schopni tento přechod provést do data ukončení podpory, máme možnosti k zajištění ochrany dat a aplikací v přechodném období po ukončení podpory:

  Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure: Zákazníci, kteří migrují úlohy do Azure Virtual Machines (IaaS), získají program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server i Windows Server 2008 a 2008 R2 na období tří let od data ukončení podpory bez dalších příplatků nad rámec nákladů na provoz virtuálního počítače. Pro mnoho zákazníků je to snadný první krok před upgradem nebo modernizací pomocí novějších verzí nebo služeb v Azure. Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS), budou také mít přístup k průběžným aktualizacím zabezpečení, protože se jedná o plně spravované řešení. Zákazníci nepotřebují program Software Assurance, aby mohli obdržet program Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure. Oprávnění zákazníci mohou využít program Zvýhodněné hybridní využití Azure (dostupný pro zákazníky s aktivním programem Software Assurance nebo serverovým předplatným), v rámci něhož získají slevy na službu Azure Virtual Machines (IaaS) nebo spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS). Tito zákazníci budou také mít přístup k Prodloužení aktualizací zabezpečení bez dalších poplatků nad rámec nákladů na provoz virtuálních počítačů.

  Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní prostředí: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude také k dispozici pro úlohy provozované místně nebo v hostitelském prostředí jako jiný cloudový poskytovatel. Zákazníci, kteří používají SQL Server nebo Windows Server na základě licencí s aktivním programem Software Assurance v rámci smlouvy Enterprise Agreement nebo Enterprise Subscription Agreement (EAS) nebo na základě programu Server & Cloud Enrollment (SCE) nebo Enrollment for Education Solutions (EES), budou mít možnost každoročně zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení po dobu tří let od ukončení podpory. Zákazníci mohou zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení jen pro ty servery, které potřebují takto pokrýt. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení je možné zakoupit přímo od společnosti Microsoft nebo od partnera, který prodává licence Microsoft. Zákazníci nemohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit mimo tyto programy.

 • Ano, zákazníci musí mít aktivní program Software Assurance (nebo ekvivalentní licence ve formě předplatného) pro licence CAL a licence pro Externí konektor povolující přístup na servery pomocí aktivního použití programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Nicméně použití programu Prodloužení aktualizací zabezpečení není požadováno ani není k dispozici pro licence CAL nebo licence pro Externí konektor.

 • Na program Prodloužení aktualizací zabezpečení mají nárok edice Enterprise a Standard systému SQL Server 2008 a 2008 R2 a edice Datacenter, Enterprise a Standard systému Windows Server 2008 a 2008 R2, ve verzích x86 i x64.

 • V Azure: Zákazníci mohou okamžitě začít migrovat aplikační úlohy do služby Azure Virtual Machines a instalovat pravidelné aktualizace zabezpečení až do data ukončení podpory. Poté bude k dispozici program Prodloužené aktualizace zabezpečení, který zajistí nepřerušené zabezpečení.

  V místních a hostovaných prostředích: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení je nyní možné zakoupit od společnosti Microsoft nebo od partnera, který prodává licence Microsoft. Poskytování aktualizací v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení začne po datu ukončení podpory, až budou k dispozici.

 • Pro SQL Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a bulletinů zabezpečení označených jako „kritické“ po dobu maximálně tří let od 9. července 2019.

 • Pro Windows Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a bulletinů zabezpečení označených jako „důležité“ po dobu maximálně tří let od 14. ledna 2020.

 • Aktualizace zabezpečení v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou distribuovány, pokud a když budou dispozici. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje technickou podporu. K získání odpovědí na dotazy týkající se Serveru 2008 a 2008 R2 pro úlohy zahrnuté do programu Prodloužení aktualizací zabezpečení můžete ale využít jiné plány podpory společnosti Microsoft.

 • Program Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje nové funkce, zákazníkem vyžádané opravy hotfix netýkající se zabezpečení ani žádosti o změny v návrhu. Společnost Microsoft ale může podle svého uvážení nabídnout opravy netýkající se zabezpečení, pokud to bude považovat za nezbytné.

 • Tato nabídka zpětně nezajistí nárok na žádnou aktualizaci, kterou vývojářský tým již v minulosti zamítl.

 • Další informace o tom, co je považováno za „kritickou“ nebo „důležitou“ aktualizaci, získáte na webu Microsoft Security Response Center (MSRC).

 • Když v minulosti nastal termín ukončení podpory, poskytoval SQL Server jen kritické aktualizace zabezpečení, což odpovídá kritériím našich podnikových zákazníků v souvislosti s dodržováním předpisů. Pro SQL Server nejsou vydávány obecné měsíční aktualizace zabezpečení. Společnost Microsoft poskytuje aktualizace zabezpečení (veřejně distribuovatelné opravy) pro SQL Server jen podle potřeby, když je SQL Server uveden jako produkt, kterého se týká bulletin MSRC.

 • V situacích, kdy nové důležité aktualizace pro SQL Server nebudou vydány a zákazník je na rozdíl od služby MSRC bude považovat za nezbytné, budeme spolupracovat se zákazníky v rámci individuálních případů a navrhneme jim vhodné kroky ke zmírnění dopadů.

 • Zákazníci s aktivním programem Software Assurance mohou zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí v rámci smlouvy Enterprise Agreement (EA), Enterprise Subscription Agreement (EAS), Server & Cloud Enrollment (SCE) nebo Enrollment for Education Solutions (EES). Program Software Assurance nemusí být ve stejné registraci.

 • Ne, zákazníci mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení využít pro libovolný počet místních serverů verze 2008 s programem Software Assurance.

  V Azure: Zákazníci provozující Windows Server nebo SQL Server 2008 a 2008 R2 ve službě Azure Virtual Machines získají program Prodloužení aktualizací zabezpečení zdarma bez příplatku nad rámec cen za provozování virtuálních počítačů. Zákazníci, kteří přecházejí na spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS), program Prodloužení aktualizací zabezpečení nepotřebují, protože se jedná o plně spravované řešení, které je vždy aktuální a pro které opravy instaluje společnost Microsoft.

  Místní prostředí: Zákazníci s aktivním programem Software Assurance nebo licencemi ve formě předplatného si mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení každoročně zakoupit za přibližně 75 % ceny licence v místním prostředí. Ceny jsou k dispozici ve zveřejněných cenících. Další podrobnosti se dozvíte od svého partnera společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

  Hostovaná prostředí: Zákazníci využívající licenci na Windows Server nebo SQL Server 2008 nebo 2008 R2 prostřednictvím autorizovaného hostitele SPLA budou muset zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení samostatně v rámci Enterprise nebo Server and Cloud Enrollment, a to přímo od společnosti Microsoft za 75 % plné ceny místní licence za rok nebo od prodejce společnosti Microsoft, aby ho mohli využívat v hostovaném prostředí. Cenu za program Prodloužení aktualizací zabezpečení získaný prostřednictvím prodejců společnosti Microsoft stanoví příslušný prodejce. Ceny za program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server se zakládají na ceně za Windows Server Standard podle počtu jader, na základě počtu virtuálních jader v hostovaném virtuálním počítači a s ohledem na minimum 16 licencí na instanci. Ceny za program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server se zakládají na ceně za SQL Server podle počtu jader, na základě počtu virtuálních jader v hostovaném virtuálním počítači a s ohledem na minimum 4 licencí na instanci. Nevyžaduje se program Software Assurance. Další podrobnosti se dozvíte od svého prodejce společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

  Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení bude vypočtena na základě počtu jader, které zákazník licencoval pro své místní prostředí. Pokud zákazník licencoval 8 jader pro místní SQL Server a prostřednictvím programu Software Assurance má sekundární pasivní server s 8 jádry, zakoupí tento zákazník program Prodloužení aktualizací zabezpečení na základě 8 jader systému SQL Server. Zákazníci pak mohou použít aktualizace v licencovaném virtuálním počítači, včetně sekundárního pasivního serveru.

  Ne, zákazníci nemohou pro edice SQL Server 2008 R2 Express nebo Developer Edition zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení. Mohou ale přenést své úlohy do Azure a získat tak program Prodloužení aktualizací zabezpečení bez dalších poplatků nad rámec nákladů na používání služby Azure. Rovněž platí, že zákazníci, kteří mají program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server pro úlohy produkčních aplikací mají dovoleno aplikovat aktualizace na své servery s edicí SQL Server Developer výhradně pro účely vývoje a testování.

  Nárok na zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí mají zákazníci, kteří pro své servery mají aktivní program Software Assurance nebo licence ve formě předplatného prostřednictvím EA, EAS, SCE nebo EES.

  Zákazníci se mohou rozhodnout, které servery pokryjí.

  Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupený prostřednictvím EA, EAS, SCE nebo EES mohou používat zákazníci, kteří mají aktivní program Software Assurance prostřednictvím dalších registrací (např. Open, Select, MPSA).

  Ceny zůstanou stejné pro roky 1, 2 a 3.

  Ceny programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou vycházet z aktuálního licenčního modelu příslušného serveru. Licence Windows Server například vycházejí z počtu jader a jsou vyžadovány pro všechna fyzická jádra každého serveru.

  Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení je přibližně (ročně) 75 % ceny za licenci na nejnovější verzi systému SQL Server nebo Windows Server v programu EA nebo SCE. Podívejte se do zveřejněných ceníků nebo požádejte prodejce o aktuální ceny.

  Pokrytí bude možné zakoupit ve třech po sobě jdoucích 12měsíčních intervalech od data ukončení podpory.

  Zákazníci nemohou zakoupit částečná období (například jen 6 měsíců). Termín, ve kterém zákazník prodlužuje program EA, nemusí odpovídat ročnímu období programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. EA a ESU se musí překrývat nejméně o jeden měsíc na začátku každého roku období programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Nárok na program Prodloužení aktualizací zabezpečení v daném období mají zákazníci, kteří mají aktivní program Software Assurance nebo licence ve formě předplatného nejméně po dobu jednoho měsíce na začátku každého takového období platnosti. Například nárok na program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server během prvního roku období platnosti programu Prodloužení aktualizací zabezpečení mají zákazníci, kteří mají aktivní program Software Assurance pro SQL Server během července 2019.

  Pokud si zákazníci zakoupí program Prodloužení aktualizací zabezpečení, když je program Software Assurance aktivní, ale programu Software Assurance skončí platnost před zahájením období platnosti programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, zákazníci nebudou moci dostávat aktualizace.

  Aktualizace zabezpečení v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení jsou k dispozici na rok během pevného období 12 měsíců. Pokud si zákazník zakoupí program Prodloužení aktualizací zabezpečení v měsíci 10 12měsíčního období, bude si muset i přes to koupit plných 12 měsíců.

  Zákazníci si musí koupit období platnosti na rok 1 programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, aby si mohli koupit rok 2 a období platnosti na rok 2 pro možnost zakoupení roku 3. Zákazníci si mohou koupit období platnosti na předchozí roky zároveň při zakoupení období platnosti pro současné období. Určité období platnosti není nutné kupovat v daném období.

  Podpora Premier Support není základním požadavkem, ale je doporučena, pokud je vyžadována technická podpora.

  Zákazníci nemohou licencovat jednotlivé virtuální počítače Windows Server. Musí licencovat úplný fyzický server. Licenční požadavky programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí se shodují s licenčními požadavky pro základní program Software Assurance nebo předplatné. Zákazníci budou muset znát pouze svou pozici v rámci licencování Windows Server pro daný server, aby věděli, kolik licencí programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou potřebovat.

  Zákazníci, kteří mají zahrnutá všechna základní jádra fyzického serveru v licencích na Windows Server Datacenter, by si měli zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení na počet fyzických jader, bez ohledu na počet virtuálních počítačů běžících na daném fyzickém serveru.

  Zákazníci, kteří mají zahrnutá všechna základní jádra fyzického serveru v licencích na Windows Server Standard, by si měli zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení na počet fyzických jader, ale budou mít licenci pouze na provoz a aktualizaci dvou virtuálních počítačů na serveru. Zákazníci, kteří chtějí provozovat a aktualizovat více než dva virtuální počítače na serveru s licencí na Windows Server Standard, musí znovu licencovat všechna fyzická jádra na serveru pomocí Windows Server Standard i programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro každý další pár virtuálních počítačů.

  Ano, pokud chtějí použít program Prodloužení aktualizací zabezpečení, musejí zákazníci používat SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2 s nejnovější aktualizací Service Pack. Společnost Microsoft bude vytvářet jen aktualizace, které je možné nainstalovat do systémů s nejnovější aktualizací Service Pack. Níže najdete odkazy na nejnovější aktualizace Service Pack:

  Nárok na zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí mají zákazníci, kteří mají program Software Assurance nebo ekvivalentní předplatné na Server.

  V Azure zákazníci program Software Assurance nepotřebují, protože program Prodloužení aktualizací zabezpečení dostanou zdarma. Program Software Assurance nebo serverová licence na bázi předplatného je ale vyžadován, pokud chtějí zákazníci získat Zvýhodněné hybridní využití Azure.

  Pro migraci aplikačních úloh pro Windows Server nebo SQL Server 2008 do Azure není stanoven žádný hraniční termín. Zákazníkům ale doporučujeme provést migraci před datem ukončení podpory (9. července 2019 pro SQL Server a 14. ledna 2020 pro Windows Server), aby nepřišli o žádné aktualizace v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Pokud zákazníci promeškají rok období platnosti programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, mohou si koupit období platnosti na předchozí roky zároveň při zakoupení období platnosti pro současné období.

  Ne, pro tyto starší verze doporučujeme upgradovat na nejaktuálnější verze, nicméně zákazníci mohou upgradovat na verze 2008 či 2008 R2, a získat tak nárok na tuto nabídku.

  Ne. Pokud se zákazníci rozhodnou zůstat v místním prostředí, mohou technickou podporu získat v rámci aktivní smlouvy o podpoře pro příslušný místní produkt, jako je Software Assurance nebo Premier/Unified Support. V případě hostování v Azure mohou zákazníci technickou podporu získat v rámci plánu podpory pro Azure.

  Ne. Pokud má zákazník SQL Server nebo Windows Server 2008 nebo 2008 R2 a rozhodne se zůstat v místním prostředí během migrace bez programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, nemůže vytvořit lístek podpory, ani když má plán podpory. Nicméně pokud provede migraci na Azure, může získat podporu na základě svého plánu podpory Azure.

 • Pokud si zákazníci zakoupili program Prodloužení aktualizací a mají stávající plán podpory:

 • Scénář: Zákazník může vytvořit lístek podpory.
 • Odpověď: Ano

 • Scénář: Tým podpory bude pracovat na vyřešení zákazníkova problému.
 • Odpověď: Ano

 • Scénář: Tým podpory provede analýzu základní příčiny.
 • Odpověď: Ne

 • Scénář: Tým podpory zaregistruje chybu softwaru nebo podá žádost o změnu v návrhu (Design Change Request, DCR).
 • Odpověď: Ne*

 • * Pokud problém souvisí s aktualizací zabezpečení, za účelem vyřešení tohoto problému zaregistruje tým podpory jménem zákazníka chybu softwaru.

 • Společnost Microsoft se zavazuje pomoci zákazníkům s upgradem nebo migrací do cloudu a vynaloží veškeré možné úsilí na podporu řešení problému se systémem SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2 zahrnutým do programu Prodloužení aktualizací zabezpečení po datu ukončení podpory pro tyto produkty.

  Tento program pokrývá pouze jmenovaný produkt a komponenty s ním dodané. Pokud to není výslovně uvedeno, rozsah tohoto programu se nevztahuje na žádné další produkty ani nástroje, které zákazník může provozovat na zahrnutém produktu nebo s ním.

  Ne, zákazníci si musejí program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit samostatně. Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení není zahrnuta do výpočtu ceny smlouvy o podpoře Unified Support. Zákazníci s podporou Unified Support a programem Prodloužení aktualizací zabezpečení však mohou požádat o technickou podporu pro servery verze 2008 nebo 2008 R2 s pokrytím v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Zákazník bude mít nárok na podporu na místě nebo proaktivní podporu, jenom pokud je součástí jeho smlouvy o podpoře Unified Support.

  Ano, organizace, které si zakoupily program Prodloužení aktualizací zabezpečení, mohou odesílat incidenty podpory pomocí podpory společnosti Microsoft, včetně podpory Unified a Premier Support. Partneři společnosti Microsoft také mohou odesílat lístky jménem svých zákazníků, pokud si tito zákazníci zakoupili program Prodloužení aktualizací zabezpečení, i když partneři k tomu budou také potřebovat smlouvu o podpoře.

  Jestliže se zkoumáním potvrdí, že řešení vyžaduje novou funkci produktu vydanou v nedávné verzi, bude zákazník požádán, aby upgradoval na novější verzi, ve které je tato funkce již k dispozici. Pro verze 2008 nebo 2008 R2 systémů SQL Server a Windows Server nebudou vytvářeny žádné nové funkce produktů.

  Ano, když zákazník spustí v Azure novou instanci verze 2008 nebo 2008 R2, získá přístup k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Další možností pro zákazníky, kteří nemají program Software Assurance, je migrovat do Azure a získat tak program Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  V případě různorodých úloh doporučujeme, aby zákazníci provedli migraci na Azure prostřednictvím modelu průběžných plateb, který umožňuje kdykoli provést škálování nahoru nebo dolů.

  V případě předvídatelných úloh doporučujeme, aby zákazníci provedli migraci na Azure prostřednictvím serverové licence na bázi předplatného a služby Reserved Instances.

  Zákazníci, kteří potřebují zůstat v místním prostředí, si mohou zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení, pokud mají aktivní předplatné serveru prostřednictvím EAS nebo EES, nebo licence a program Software Assurance prostřednictvím EA nebo SCE.

  Zákazníci, kteří program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupí pro produkční servery, mohou tyto aktualizace zabezpečení nainstalovat bez dalších poplatků i na servery licencované v rámci předplatných Visual Studio (MSDN). Neexistuje omezení počtu serverů MSDN, které může zákazník pokrýt. Pokud si zákazníci zakoupili program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro produkční server, mohou být tyto aktualizace aplikovány na libovolný počet serverů MSDN.

  Ano. Program Premium Assurance již není k dispozici, ovšem v případě zákazníků, kteří si již zakoupili program Premium Assurance, zachováme jeho podmínky.

Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure a cloudových/hostingových prostředích

Rozbalit všeSbalit vše

  Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2 bude v řešeních Azure Virtual Machines k dispozici bez příplatku nad rámec cen virtuálních počítačů. Zákazníkům, kteří migrují úlohy do služby Azure Virtual Machines, budeme pro Windows Server 2008 a 2008 R2 nabízet aktualizace zabezpečení a bulletiny označené jako „kritické" a „důležité" , a pro SQL Server 2008 a 2008 R2 ty, které jsou označené jako „kritické“.

  Ano, zákazníci musejí mít program Software Assurance, pokud chtějí pro SQL Server ve službě Azure Virtual Machines využívat program BYOL v rámci programu License Mobility. Zákazníkům, kteří program Software Assurance nemají, doporučujeme přesunout prostředí verze 2008 do spravované instance Azure SQL Database.

  Zákazníci s programem Software Assurance, kteří mají licenci na SQL podle počtu jader, mohou také provést migraci do Azure pomocí Zvýhodněného hybridního využití Azure.

  Spravovaná instance Azure SQL Database je služba v Azure, která nabízí téměř 100% kompatibilitu s místním nasazením systému SQL Server. Spravované instance poskytují integrované funkce pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii a navíc inteligentní funkce zvyšující výkon spolu s možností dynamického škálování. Spravované instance také poskytují prostředí nerozlišující verze, které odstraňuje potřebu ruční instalace oprav a upgradů.

  Další informace o programu BYOL naleznete na stránce s informacemi o cenách pro Azure.

  Zákazníci mohou přenést starší prostředí systému SQL Server do spravované instance Azure SQL Database, plně spravované služby datové platformy (PaaS), která nabízí možnost nasazení "bez rozlišení verze" , a vyřešit tak obavy spojené s ukončením podpory. Mohou také přejít na službu Azure Virtual Machines, ve které budou mít přístup k aktualizacím zabezpečení. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude ve službě Azure Virtual Machines dostupný pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2 po dobu tří let od termínu ukončení podpory 9. července 2019. Pokud zákazníci chtějí upgradovat z verzí SQL Server 2008 a 2008R2, podporovány budou všechny následné verze systému SQL Server. V případě verzí SQL Server 2012 až 2016 musejí zákazníci používat nejnovější podporovanou aktualizaci Service Pack. Od verze SQL Server 2017 je zákazníkům doporučeno používat nejnovější kumulativní aktualizaci. Od verze SQL Server 2017 nebudou dostupné aktualizace Service Pack, ale jen kumulativní aktualizace a veřejně distribuovatelné opravy.

  Spravovaná instance Azure SQL Database nabízí ve službě SQL Database možnost nasazení v rozsahu jedné instance, které poskytuje nejširší kompatibilitu databázového stroje systému SQL Server a nativní podporu virtuálních sítí (VNET), a umožňuje proto migrovat databáze systému SQL Server do spravované instance beze změn v aplikacích. Kombinuje bohaté funkce systému SQL Server s provozními a finančními výhodami inteligentní, plně spravované služby. Při přenesení systému SQL Server 2008 a 2008 R2 do spravované instance Azure SQL Database je možné využít novou službu Azure Database Migration Service, která nevyžaduje žádné nebo jen minimální úpravy kódu aplikací.

  Ano, pokud mají zákazníci aktivní program Software Assurance nebo odpovídající serverové předplatné, mají nárok na Zvýhodněné hybridní využití Azure (Azure Hybrid Benefit):

 • SQL Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a získat zvýhodněné ceny pro provozování systému SQL Server ve službách Azure SQL Database nebo Azure Virtual Machines.

 • Windows Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a ušetřit za službu Azure Virtual Machines.

  Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na model Azure IaaS, mohou zkombinovat Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server a dosáhnout tak ještě vyšších úspor.

 • Ano, program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude k dispozici pro Azure Virtual Machines v regionech Azure Government.

 • Ano, zákazníci mohou migrovat SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2 do služby Azure Stack a získat tak po termínu ukončení podpory bez dalších nákladů prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Ve službě Azure Stack budou podporovány verze SQL Server 2008 SP3 a 2008 R2 SP2 a Windows Server 2008 SP2 a 2008 R2 SP1.

  Azure v současnosti nepodporuje clustering s využitím sdíleného úložiště. Pokyny, jak nakonfigurovat vysokou dostupnost instance systému SQL Server v Azure, najdete v této příručce k zajištění vysoké dostupnosti systému SQL Server.

  Windows Server: Zákazníci, kteří licencují Windows Server prostřednictvím autorizovaného hostitele SPLA, mohou Prodloužení aktualizací zabezpečení zkoupit samostatně v rámci Enterprise nebo Server and Cloud Enrollment přímo od společnosti Microsoft nebo od prodejce společnosti Microsoft pro použití ve svých hostovaných instancích. Ceny se zakládají na počtu jader, na základě počtu virtuálních jader v hostovaném virtuálním počítači a s ohledem na minimum 16 licencí na instanci pro Windows Server a čtyř pro SQL Server. Nevyžaduje se program Software Assurance.

  SQL Server: Pokud mají zákazníci výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance, mohou také zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro použití ve virtuálních počítačích, které jsou řádně licencovány pro provozování v datacentru autorizovaného partnera v programu License Mobility. Informace o dostupnosti a právech na používání pro nabídku v souvislosti s ukončením podpory najdete na webu s informacemi o licencování produktů Microsoftu. V případě systému SQL Server mohou zákazníci využívat program Prodloužení aktualizací zabezpečení pouze na databázích, pro něž mají licence na Prodloužení aktualizací zabezpečení. Zákazníci je nemohou uplatňovat na nezahrnuté databáze ani je sdílet s hostiteli.

  Dále popisujeme ceny programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v různých scénářích hostování.

 • Místní
 • Cena: 75 % plné ceny licence za rok, žádný minimální požadavek na počet jader
 • Požadováno SA nebo předplatné?: Požadováno pro zahrnuté licence

 • Azure
 • Cena: Cena zahrnuta do standardní sazby za VM
 • Požadováno SA nebo předplatné?: Nepožadováno, i když SA poskytuje Zvýhodněné hybridní využití Azure

 • Hostované prostředí – Windows Server
 • Cena: 75 % plné ceny licence za rok, minimální požadavek 16 jader/instance
 • Požadováno SA nebo předplatné?: 75 % plné ceny licence za rok, minimální požadavek 16 jader/instance

 • Hostované prostředí – SQL
 • Cena: 75 % plné ceny licence za rok, minimální požadavek na zakoupení 4 jádra
 • Požadováno SA nebo předplatné?: Nepožadováno, jsou-li licence zakoupeny od hostitele, požadováno pro License Mobility

  Nabídka Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje technickou podporu. Pokud budou mít dotazy, mohou zákazníci využít své stávající smlouvy o poskytování podpory.

 • Zákazníci nemohou využívat program Prodloužení aktualizací zabezpečení, pokud své prostředí systému SQL Server 2008 převedou do implementace modelu PaaS v jiných cloudových nabídkách.

  Pokud zákazníci chtějí přejít na virtuální počítače (model IaaS), mohou pro SQL Server při přechodu využít výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance a zakoupit od společnosti Microsoft program Prodloužení aktualizací zabezpečení, který jim umožní ručně instalovat opravy v instancích systému SQL Server 2008 provozovaných ve virtuálních počítačích (IaaS) na serveru autorizovaného hostitele SPLA. Atraktivnější nabídkou jsou ale bezplatné aktualizace v Azure.

Dotazy k produktům a implementaci

Rozbalit všeSbalit vše

 • Místně provozovaná instance systému Windows Server 2008 a 2008 R2: Poskytování aktualizací v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server není nic jiného, než co zákazníci dělali během uplynulých deseti let s opravami zabezpečení. Jedná se pouze o opravy zabezpečení, které se vydávají každé úterý věnované opravám. Zákazníci si je mohou nainstalovat s použitím stejných nástrojů a procesů, které používají dnes. Jediný rozdíl je ten, že pro instalaci těchto aktualizací je nutné systém odemknout.

 • Zákazníci provozující místní instanci, kteří si zakoupí Prodloužení aktualizací zabezpečení, obdrží prostřednictvím portálu multilicenčních programů (VLSC) dodatečný klíč k vícenásobné aktivaci (MAK). Zákazníci pak mohou do příslušných zařízení tento nový klíč nasadit spolu s případnými požadovanými aktualizacemi komponent pro údržbu systému. Následně mohou dále používat svou stávající strategii pro instalaci aktualizací a údržbu a nasazovat aktualizace v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení prostřednictvím služeb Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) nebo jiného upřednostňovaného řešení pro správu oprav. Zákazníci také budou muset tento postup používat pro Azure Stack.

 • Vzhledem k tomu, že podpora pro Windows Server 2008 a 2008 R2 skončí až 14. ledna 2020, bude možné pro Windows Server 2008 a 2008 R2 klíče MAK aktivovat až na podzim 2019. V této době také poskytneme další pokyny. Díky instalaci klíčů MAK je možné dostávat aktualizace zabezpečení v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Tyto klíče nenahrazují současné klíče pro aktivaci produktu (např. OEM, KMS), ani systém neaktivují znovu.

 • Společnost Microsoft bude aktualizace zabezpečení v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení poskytovat pouze tehdy, až budou dispozici.

 • Instance systému Windows Server 2008 a 2008 R2 provozovaná ve službě Azure Virtual Machines: Azure automaticky detekuje virtuální počítač 2008 and 2008 R2 spuštěný v Azure a umožní stahování a instalaci aktualizací v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení s použitím služby Windows Update nebo jakéhokoli jiného řešení pro správu oprav, které zákazník používá. V galerii Azure budou také k dispozici bitové kopie systému Windows Server 2008 R2 s předem nainstalovanými opravami.

 • SQL Server 2008 a 2008 R2 provozovaný v systému Windows Server 2008 a 2008 R2 ve službě Azure Virtual Machines: Zákazníci obdrží aktualizace automaticky prostřednictvím stávajících kanálů aktualizací systému SQL Server.

 • SQL Server 2008 a 2008 R2 provozovaný v systému Windows Server 2008 a 2008 R2 v místním prostředí: Zákazníci, kteří si zakoupí Prodloužení aktualizací zabezpečení, si budou moci stáhnout aktualizaci z privátního webu a nasadit ji ve svém místním prostředí. Zákazníci také budou muset tento postup používat pro Azure Stack.

 • Zákazníci mohou pro inventarizaci hardwaru a softwaru používat své oblíbené nástroje. Odkazy na inventarizační nástroje od společnosti Microsoft a jejích partnerů najdete na webu k posouzení připravenosti na migraci do Azure.

 • Zákazníci mohou migrovat aplikační úlohy z místně provozovaných virtuálních počítačů pro VMware do služby Azure Virtual Machines pomocí služby Azure Site Recovery nebo mohou využít celou řadu dostupných nástrojů od partnerů. Další možností je nové řešení VMware on Azure, které zajišťuje dedikované hostování.

  Aplikace provozované v systémech SQL Server a Windows Server 2008 nebo 2008 R2 je obecně možné přemístit do Azure beze změn v kódu aplikace. Zákazníci, kteří jsou připraveni k upgradu v Azure nebo místně, si mohou prostudovat katalog Azure Marketplace a také požádat dodavatele svého softwaru o nalezení přehledu podporovaných aplikací ve všech verzích systémů Windows Server a SQL Server.

  Než migrují jakékoli serverové aplikace, měli by zákazníci posoudit svou aplikační infrastrukturu. Další informace o doporučeném procesu získají v Centru migrace Azure, kde se dozví, jak posoudit připravenost s využitím služeb, jako je Azure Migrate. Získají tak současně odhad nákladů na provozování aplikační infrastruktury v Azure. Další dotazy k posouzení připravenosti aplikací vám zodpoví váš partner společnosti Microsoft, divize Microsoft Services nebo tým zákaznického účtu.

 • Pokyny k upgradu najdou zákazníci v našem Centru materiálů k ukončení podpory nebo v naší dokumentaci k upgradu systému Windows Server.

 • Pokyny k upgradu najdou zákazníci v našem Centru materiálů k ukončení podpory a v Příručce k migraci databáze.

  V systému Windows Server 2019 jsou podporovány verze SQL Server 2016 a SQL Server 2017. Starší verze (SQL Server 2012 a SQL Server 2014) podporované nejsou. Další podrobnosti najdete na stránce s dokumentací kompatibility aplikací se systémem Windows Server 2019.

 • Služba Azure Site Recovery může migrovat tyto virtuální počítače do Azure, ale převede je na virtuální počítače Azure IaaS 1. generace. 2. generace není v současné době podporována.

  Pokyny, jak optimalizovat výkon systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines, najdete v této příručce k optimalizaci výkonu systému SQL Server.

 • Pro systém Windows Server 2008 a 2008 R2 jsou podporovány následující verze řešení System Center:

 • Produkt: SCOM (System Center Operations Manager) Server
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano*
 • System Center 2016: Ne
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: SCOM (System Center Operations Manager) (pouze monitorování agentů)
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) Server
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ne
 • System Center 2016: Ne
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) Agent
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano*
 • System Center 2016: Ne
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: Orchestrator
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano
 • System Center 2016: Ne
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: Service Manager
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano
 • System Center 2016: Ne
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: DPM (Data Protection Manager) Server
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano
 • System Center 2016: Ne
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: DPM (Data Protection Manager) Agent
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • System Center 2019: Ne

 • Produkt: ConfigMgr (System Center Configuration Manager)
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ne
 • System Center 2016/2019 LTSB: Ne
 • System Center Current Branch: Ne

 • *Pouze Windows Server 2008 R2

 • SQL Management Pack pro SCOM (System Center Operations Manager) lze používat k monitorování instancí SQL Server 2008 a 2008 R2. Zákazníci také mohou používat DPM (Data Protection Manager) k zálohování instancí SQL Server 2008 a 2008 R2. Pro tyto účely jsou podporovány následující verze řešení System Center:

 • Součást: SCOM (System Center Operations Manager)
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • System Center 2019: Ne

 • Součást: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012 a 2012 R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • System Center 2019: Ne

  Podniková ochrana ve strategii hloubkové obrany má několik vrstev. V rámci ní představují AppLocker nebo podobná řešení různé vrstvy ochrany. Nejsou náhradou za opravy zabezpečení produktu. Kromě toho některá průmyslová odvětví vyžadují podporu dodavatelů pro dodržování předpisů. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení může přidat až tři další roky ke standardnímu 10letému životnímu cyklu systému SQL Server 2008 a 2008 R2 se zachováním stavu dodržování předpisů po celou tuto dobu.

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server

Rozbalit všeSbalit vše

  Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server umožňuje zákazníkům využívat jejich stávající licence a ušetřit tak za virtuální počítače Azure. Zákazníci s programem Software Assurance mohou prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure získat nižší tarify pro možnosti nasazení služby SQL Database na základě virtuálních jader (jako je spravovaná instance, izolovaná databáze na základě virtuálních jader a elastický fond na základě virtuálních jader), systém SQL Server ve službě Azure Virtual Machines a službu SQL Server Integration Services (SSIS). Tuto výhodu můžete uplatnit, i když je jednotka SKU aktivní, ale upozorňujeme, že od okamžiku, kdy ji vyberete na portálu, bude platit základní sazba. Vystavit kredit zpětně není možné.

  Program Zvýhodněné hybridní využití Azure umožňuje zákazníkům využívat jejich stávající licence na Windows Server a ušetřit tak za virtuální počítače Azure. Tuto výhodu je možné používat pro licence na edice Windows Server Datacenter a Standard s aktivním programem Software Assurance nebo licence na Windows Server ve formě předplatného.

  Zákazníkům se systémem SQL Server a programem Software Assurance nabízíme v současnosti výhodu mobility licencí, která jim umožňuje změnit přiřazení licencí a použít je pro sdílené servery třetí strany. Tuto výhodu je možné používat pro nespravované nabídky v cloudu (tzn. hostované instance a virtuální počítače). Zákazníci musejí poskytnout své vlastní médium a vyplnit u externích cloudových poskytovatelů formuláře o dodržování podmínek programu. Pro každé jádro, pro které vlastní místní licenci, mohou zákazníci v cloudu získat jen jedno jádro a mohou provozovat jen svou konkrétní edici, například pro edici Standard je možné v cloudu provozovat jen edici Standard.

  Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám umožňuje:

 • Převést vaše licence na plně spravovaný produkt PaaS. Náš cloud tuto možnost nabízí jako jediný. Pro službu AWS RDS je mobilita licencí nyní zakázána.
 • Právo na souběžné používání v místním prostředí a v cloudu po dobu 180 dní.
 • Není nutné zasílat dokumentaci potvrzující dodržování licenčních podmínek, stačí zaškrtnout políčko na portálu.

  Zákazníci, kteří požadují hostované řešení, mohou dosáhnout maximálních úspor tak, že zkombinují Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server – to je možné jen v Azure.

  Ano, pro License Mobility se vyžaduje program Software Assurance.

Back To Top
close-button