Nejčastější dotazy k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy k ukončení podpory pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2.

Stáhnout informační list k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení

 • Podpora pro SQL Server 2008 a 2008 R2 skončí 9. července 2019.
 • Podpora pro Windows Server 2008 a 2008 R2 skončí 14. ledna 2020.

 • Zásady životního cyklu produktů společnosti Microsoft zajišťují pro podnikové a vývojářské produkty, jako jsou SQL Server a Windows Server, podporu po dobu 10 let (5 let hlavní fáze a 5 let prodloužené fáze).

 • V souladu s těmito zásadami nebudou po uplynutí období prodloužené fáze podpory poskytovány žádné opravy ani aktualizace zabezpečení. To může způsobovat problémy se zabezpečením a dodržováním předpisů a vystavit aplikace i celé firmy zákazníků závažným bezpečnostním rizikům. Další informace najdete na stránce zásad životního cyklu produktů společnosti Microsoft.

 • Doporučujeme upgradovat na nejnovější verzi našeho softwaru a provést modernizaci s využitím výhod programu Software Assurance v místním prostředí nebo v Azure (tzn. prostřednictvím Zvýhodněného hybridního využití Azure), abyste omezili možná bezpečnostní rizika a nadále si zajistili pravidelné aktualizace zabezpečení. Pro zákazníky, kteří nebudou schopni tento přechod provést do data ukončení podpory, oznamujeme nabídky k zajištění ochrany dat a aplikací v přechodném období po ukončení podpory:

  Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure: Zákazníci, kteří aplikační úlohy založené na verzích 2008 a 2008 R2 převedou bez jakékoli změny do služby Azure Virtual Machines (modelu IaaS), získají zdarma program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server i Windows Server 2008 a 2008 R2 na dobu tří let od data ukončení podpory. Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na spravovanou instanci Azure SQL Database (model PaaS), budou mít přístup k průběžným aktualizacím zabezpečení, protože se jedná o plně spravované řešení. Oprávnění zákazníci mohou využít program Zvýhodněné hybridní využití Azure (dostupný pro zákazníky s aktivním programem Software Assurance nebo serverovým předplatným), v rámci něhož získají slevy na službu Azure Virtual Machines (IaaS) nebo spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS).

  Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní prostředí: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude také k dispozici pro aplikační úlohy provozované místně nebo v hostingovém prostředí. Zákazníci, kteří používají SQL Server nebo Windows Server na základě licencí s aktivním programem Software Assurance v rámci smlouvy Enterprise Agreement nebo Enterprise Subscription Agreement (EAS) nebo na základě programu Server & Cloud Enrollment (SCE), budou mít možnost každoročně zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení po dobu tří let od ukončení podpory. Zákazníci mohou zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení jen pro ty servery, které potřebují takto pokrýt. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení je možné zakoupit přímo od společnosti Microsoft nebo od partnera, který prodává licence Microsoft.

 • V Azure: Zákazníci mohou okamžitě začít migrovat aplikační úlohy do služby Azure Virtual Machines a instalovat pravidelné aktualizace zabezpečení až do data ukončení podpory. Poté bude k dispozici program Prodloužené aktualizace zabezpečení, který zajistí nepřerušené zabezpečení.

  V místních a hostovaných prostředích: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude možné zakoupit od společnosti Microsoft nebo od partnera, který prodává licence Microsoft, od 1. března 2019. Poskytování aktualizací v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení začne okamžitě po datu ukončení podpory.

 • Pro SQL Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a bulletinů zabezpečení označených jako „kritické“ po dobu maximálně tří let od 9. července 2019.

 • Pro Windows Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a bulletinů zabezpečení označených jako „kritické“ a „důležité“ po dobu maximálně tří let od 14. ledna 2020.

 • Tato nabídka nezahrnuje technickou podporu. K získání odpovědí na dotazy týkající se verzí 2008 a 2008 R2 pro aplikační úlohy zahrnuté do programu Prodloužení aktualizací zabezpečení můžete ale využít jiné plány podpory společnosti Microsoft.
 • Tato nabídka nezahrnuje nové funkce, zákazníkem vyžádané opravy hotfix netýkající se zabezpečení ani žádosti o změny v návrhu. Společnost Microsoft ale může podle svého uvážení nabídnout opravy netýkající se zabezpečení, pokud to bude považovat za nezbytné.
 • Tato nabídka zpětně nezajistí nárok na žádnou aktualizaci, kterou vývojářský tým již v minulosti zamítl.

 • Další informace o tom, co je považováno za „kritickou“ nebo „důležitou“ aktualizaci, získáte na webu Microsoft Security Response Center (MSRC).

 • Ne, zákazníci mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení využít pro libovolný počet místních serverů verze 2008 s programem Software Assurance.

  Když v minulosti nastal termín ukončení podpory, poskytoval SQL Server jen kritické aktualizace zabezpečení, což odpovídá kritériím našich podnikových zákazníků v souvislosti s dodržováním předpisů. Pro SQL Server nejsou vydávány obecné měsíční aktualizace zabezpečení. Společnost Microsoft poskytuje aktualizace zabezpečení (veřejně distribuovatelné opravy) pro SQL Server jen podle potřeby, když je SQL Server uveden jako produkt, kterého se týká bulletin MSRC.

  V situacích, kdy nové důležité aktualizace pro SQL Server nebudou vydány a zákazník je na rozdíl od služby MSRC bude považovat za nezbytné, budeme spolupracovat se zákazníky v rámci individuálních případů a navrhneme jim vhodné kroky ke zmírnění dopadů.

  V Azure: Zákazníci provozující Windows Server nebo SQL Server 2008 a 2008 R2 ve službě Azure Virtual Machines získají program Prodloužení aktualizací zabezpečení zdarma bez příplatku nad rámec cen za provozování virtuálních počítačů. Zákazníci, kteří přecházejí na spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS), program Prodloužení aktualizací zabezpečení nepotřebují, protože se jedná o plně spravované řešení, které je vždy aktuální a pro které opravy instaluje společnost Microsoft.

  Místní prostředí: Zákazníci s aktivním programem Software Assurance nebo licencemi ve formě předplatného mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit za 75 % ceny licence v programu EA, EAS nebo SCE. Zákazníci mají možnost kupovat program jen pro servery, které potřebují pokrýt, a mohou tak každý rok postupným upgradováním částí svého prostředí snižovat náklady. Další podrobnosti se dozvíte od svého partnera společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

  Hostovaná prostředí: Zákazníci, kteří zakoupili Windows Server nebo SQL Server 2008 nebo 2008 R2 od společnosti poskytující hosting, si budou muset program Prodloužení aktualizací zabezpečení každoročně zakoupit přímo od společnosti Microsoft nebo od partnera prodávajícího licence Microsoft za 75 % plné ceny místní licence, aby ho mohli využívat v hostovaném prostředí. Další podrobnosti se dozvíte od svého partnera společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

  Nárok na zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí mají zákazníci, kteří pro své servery mají aktivní program Software Assurance nebo licence ve formě předplatného.

  Zákazníci se mohou rozhodnout, pro které servery pokrytí zakoupí.

  Ceny programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou vycházet z licenčního modelu příslušného serveru. Licence na Windows Server například vycházejí z počtu jader a jsou vyžadovány pro všechna fyzická jádra každého serveru.

  Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení bude (ročně) 75 % ceny za licenci na nejnovější verzi systému SQL Server nebo Windows Server v programu EA nebo SCE.

  Pokrytí bude možné zakoupit ve třech po sobě jdoucích 12měsíčních intervalech od data ukončení podpory. Zákazníci nemohou zakoupit částečná období (například jen 6 měsíců). Termín, ve kterém zákazník prodlužuje program EA, nemusí odpovídat ročnímu období programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Zákazníci musejí začít platit počínaje prvním rokem programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Pokud budou chtít získat pokrytí pro následující roky, budou zákazníci moci předchozí roky doplatit (pokud například zákazník potřebuje pokrytí ve druhém roce, ale první rok vynechal, musí zakoupit pokrytí pro první a druhý rok).

  Program Prodloužení aktualizací zabezpečení je prodáván na jeden rok – 12měsíční období, které začíná od data ukončení podpory. I když zákazník využije nabídku například až v 10. měsíci tohoto cyklu, musí přesto zaplatit za celý rok, ale bude dostávat aktualizace jen po zbývající dva měsíce cyklu.

  Podpora Premier Support není základním požadavkem, ale je doporučena, pokud je vyžadována technická podpora.

  Zákazníci, kteří přecházejí na model PaaS, program Prodloužení aktualizací zabezpečení kupovat nemusejí, protože tato řešení jsou plně spravovaná a aktualizovaná společností Microsoft (například spravovaná instance Azure SQL Database).

 • Na program Prodloužení aktualizací zabezpečení mají nárok edice Enterprise a Standard systému SQL Server 2008/2008 R2 a edice Datacenter a Standard systému Windows Server 2008/2008 R2, ve verzích x86 i x64.

  Ano, pokud chtějí získat program Prodloužení aktualizací zabezpečení, musejí zákazníci používat SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2 s nejnovější aktualizací Service Pack. Společnost Microsoft bude vytvářet jen aktualizace, které je možné nainstalovat do systémů s nejnovější aktualizací Service Pack. Níže najdete odkazy na nejnovější aktualizace Service Pack:

  Program Software Assurance je vyžadován, aby zákazníci mohli zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní servery.

  V Azure zákazníci program Software Assurance nepotřebují, protože program Prodloužení aktualizací zabezpečení dostanou zdarma. Program Software Assurance nebo serverová licence na bázi předplatného je ale vyžadován, pokud chtějí zákazníci získat Zvýhodněné hybridní využití Azure.

  Pro migraci aplikačních úloh pro Windows Server nebo SQL Server 2008 do Azure není stanoven žádný hraniční termín. Zákazníkům ale doporučujeme provést migraci před datem ukončení podpory (9. července 2019 pro SQL Server a 14. ledna 2020 pro Windows Server), aby nepřišli o žádné aktualizace v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení bude vypočtena na základě počtu jader, které zákazník zakoupil pro své místní prostředí. Pokud zákazník zakoupil 8 jader pro místní SQL Server a prostřednictvím programu Software Assurance má sekundární pasivní server s 8 jádry, zakoupí tento zákazník program Prodloužení aktualizací zabezpečení na základě 8 jader systému SQL Server. Zákazníci pak mohou instalovat aktualizace v celém svém prostředí, včetně sekundárního pasivního serveru.

  Ne, pro tyto starší verze doporučujeme upgradovat na nejaktuálnější verze, nicméně zákazníci mohou upgradovat na verze 2008 či 2008 R2, a získat tak nárok na tuto nabídku.

 • Ne. Pokud se zákazníci rozhodnou zůstat v místním prostředí, mohou technickou podporu získat v rámci aktivní smlouvy o podpoře pro příslušný místní produkt, jako je Software Assurance nebo Premier/Unified Support. V případě hostování v Azure mohou zákazníci technickou podporu získat v rámci příslušného plánu podpory pro Azure.

  Ne, pokud zákazníci chtějí získat technickou podporu pro produkt, u kterého skončila prodloužená fáze podpory, musejí zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení a příslušný plán podpory.

 • Jestliže má zákazník plán podpory:

 • Scénář: Zákazník může vytvořit lístek podpory.
 • Odpověď: Ano

 • Scénář: Tým podpory bude pracovat na vyřešení zákazníkova problému.
 • Odpověď: Ano

 • Scénář: Tým podpory provede analýzu základní příčiny.
 • Odpověď: Ne

 • Scénář: Tým podpory zaregistruje chybu softwaru nebo podá žádost o změnu v návrhu (Design Change Request, DCR).
 • Odpověď: Ne*

 • * Pokud problém souvisí s aktualizací zabezpečení, za účelem vyřešení tohoto problému zaregistruje tým podpory jménem zákazníka chybu softwaru.

 • Společnost Microsoft se zavazuje pomoci zákazníkům s upgradem nebo migrací do cloudu a vynaloží veškeré možné úsilí na podporu řešení problému se systémem SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2 zahrnutým do programu Prodloužení aktualizací zabezpečení po datu ukončení podpory pro tyto produkty.

  Ne, zákazníci si musejí program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit samostatně. Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení není zahrnuta do výpočtu ceny smlouvy o podpoře Unified Support. Zákazníci ale mohou podporu Unified Support využívat k získání technické podpory pro servery verze 2008 nebo 2008 R2 s pokrytím v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Zákazník bude mít nárok na podporu na místě nebo proaktivní podporu, jenom pokud je součástí jeho smlouvy o podpoře Unified Support.

  Jestliže se zkoumáním potvrdí, že řešení vyžaduje novou funkci produktu vydanou v nedávné verzi, bude zákazník požádán, aby upgradoval na novější verzi, ve které je tato funkce již k dispozici. Pro verze 2008 nebo 2008 R2 systémů SQL Server a Windows Server nebudou vytvářeny žádné nové funkce produktů.

  Ano, když zákazník spustí v Azure novou instanci verze 2008 nebo 2008 R2, získá přístup k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Jednou z možností pro zákazníky se systémem Windows Server nebo SQL Server 2008 a 2008 R2, kteří nemají program Software Assurance, je migrovat do Azure a získat tak zdarma program Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Pokud zákazníci potřebují zůstat v místním prostředí, mohou si pořídit novou licenci s programem Software Assurance. Pak budou mít nárok na zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

  Ne, zákazníci nemohou pro edice SQL Server 2008 R2 Express nebo Developer Edition zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení. Mohou ale přenést své aplikační úlohy do Azure a získat tak program Prodloužení aktualizací zabezpečení bez dalších poplatků.

  Ano, program Prodloužení aktualizací zabezpečení nahrazuje program Premium Assurance, ovšem v případě zákazníků, kteří si již zakoupili program Premium Assurance, zachováme jeho podmínky.

  Zákazníci, kteří programy Premium Assurance nebo Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupí pro produkční servery, mohou tyto aktualizace zabezpečení nainstalovat bez dalších poplatků i na servery licencované v rámci předplatných Visual Studio (MSDN). Programy Premium Assurance a Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní prostředí není možné zakoupit pro servery licencované v rámci předplatných Visual Studio (MSDN).

Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure a cloudových/hostingových prostředích

Rozbalit všeSbalit vše

 • Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2 bude v řešeních Azure IaaS k dispozici bez příplatku nad rámec cen virtuálních počítačů. Zákazníkům, kteří migrují aplikační úlohy do služby Azure Virtual Machines, budeme pro Windows Server 2008 a 2008 R2 nabízet aktualizace zabezpečení a bulletiny označené jako „kritické“ a „důležité“, a pro SQL Server 2008 a 2008 R2 ty, které jsou označené jako „kritické“.

 • Ano, zákazníci musejí mít program Software Assurance, pokud chtějí pro SQL Server ve službě Azure Virtual Machines využívat program BYOL v rámci programu License Mobility. Zákazníkům, kteří program Software Assurance nemají, doporučujeme přesunout prostředí verze 2008 do spravované instance Azure SQL Database.

  Spravovaná instance Azure SQL Database je nová služba v Azure, která nabízí téměř 100% kompatibilitu s místním nasazením systému SQL Server. Spravované instance poskytují integrované funkce pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii a navíc inteligentní funkce zvyšující výkon spolu s možností dynamického škálování. Spravované instance také poskytují prostředí nerozlišující verze, které odstraňuje potřebu ruční instalace oprav a upgradů.

  Další informace o programu BYOL naleznete na stránce s informacemi o cenách pro Azure.

 • Zákazníci mohou přenést starší prostředí systému SQL Server do spravované instance Azure SQL Database, plně spravované služby datové platformy (PaaS), která nabízí možnost nasazení bez rozlišení verze, a vyřešit tak obavy spojené s ukončením podpory. Mohou také přejít na službu Azure Virtual Machines, ve které budou mít přístup k aktualizacím zabezpečení. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude ve službě Azure Virtual Machines dostupný pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2 po dobu tří let od termínu ukončení podpory 9. července 2019. Pokud zákazníci chtějí upgradovat z verzí SQL Server 2008 a 2008 R2, podporovány budou všechny následné verze systému SQL Server. V případě verzí SQL Server 2012 až 2016 musejí zákazníci používat nejnovější podporovanou aktualizaci Service Pack. Od verze SQL Server 2017 je zákazníkům doporučeno používat nejnovější kumulativní aktualizaci. Od verze SQL Server 2017 nebudou dostupné aktualizace Service Pack, ale jen kumulativní aktualizace a veřejně distribuovatelné opravy.

  Spravovaná instance Azure SQL Database nabízí ve službě SQL Database možnost nasazení v rozsahu jedné instance, které poskytuje nejširší kompatibilitu databázového stroje systému SQL Server a nativní podporu virtuálních sítí (VNET), a umožňuje proto migrovat databáze systému SQL Server do spravované instance beze změn v aplikacích. Kombinuje bohaté funkce systému SQL Server s provozními a finančními výhodami inteligentní, plně spravované služby. Při přenesení systému SQL Server 2008 a 2008 R2 do spravované instance Azure SQL Database je možné využít novou službu Azure Database Migration Service, která nevyžaduje žádné nebo jen minimální úpravy kódu aplikací.

  Ano, pokud mají zákazníci aktivní program Software Assurance, mají nárok na Zvýhodněné hybridní využití Azure (Azure Hybrid Benefit):

 • SQL Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a získat zvýhodněné ceny pro provozování systému SQL Server ve službách Azure SQL Database nebo Azure Virtual Machines.

 • Windows Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a ušetřit za službu Azure Virtual Machines.

  Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na model Azure IaaS, mohou zkombinovat Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server a dosáhnout tak ještě vyšších úspor.

 • Ano, zákazníci mohou migrovat SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2 do služby Azure Stack a získat tak po termínu ukončení podpory zdarma prodloužení aktualizací zabezpečení.

 • Ve službě Azure Stack budou podporovány verze SQL Server 2008 SP3 a 2008 R2 SP2 a Windows Server 2008 SP2 a 2008 R2 SP1.

  Azure v současnosti nepodporuje clustering s využitím sdíleného úložiště. Pokyny, jak nakonfigurovat vysokou dostupnost instance systému SQL Server v Azure, najdete v příručce k zajištění vysoké dostupnosti systému SQL Server.

  Pokyny, jak optimalizovat výkon systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines, najdete v příručce k optimalizaci výkonu systému SQL Server.

 • Windows Server: Pokud zákazníci platí hostiteli za používanou licenci na Windows Server, mohou od společnosti Microsoft zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro použití ve svých hostovaných instancích. Ceny pro Windows Server Standard se zakládají na počtu jader a je nutné zakoupit pokrytí minimálně 16 jader na instanci.

  SQL Server: Pokud mají zákazníci výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance, mohou také zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro použití ve virtuálních počítačích, které jsou řádně licencovány pro provozování v datacentru autorizovaného partnera v programu License Mobility. Informace o dostupnosti a právech na používání pro nabídku v souvislosti s ukončením podpory najdete na webu s informacemi o licencování produktů Microsoftu.

 • Nabídka Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje technickou podporu. Pokud budou mít dotazy, mohou zákazníci využít své stávající smlouvy o poskytování podpory.

 • Zákazníci nemohou využívat program Prodloužení aktualizací zabezpečení, pokud své prostředí systému SQL Server 2008 převedou do implementace modelu PaaS v jiných cloudových nabídkách.

  Pokud zákazníci chtějí přejít na virtuální počítače (model IaaS), mohou pro SQL Server při přechodu využít výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance a zakoupit od společnosti Microsoft program Prodloužení aktualizací zabezpečení, který jim umožní ručně instalovat opravy v instancích systému SQL Server 2008/2008 R2 provozovaných ve virtuálních počítačích (IaaS) u jiného cloudového poskytovatele. Atraktivnější nabídkou jsou ale bezplatné aktualizace v Azure.

Dotazy k produktům a implementaci

Rozbalit všeSbalit vše

 • Aktualizace zabezpečení budou distribuovány pomocí standardní technologie dostupné na trhu v daném okamžiku. Konkrétní postup bude oznámen před ukončením podpory.

 • Místně provozovaná instance systému Windows Server 2008/R2: Zákazníci obdrží prostřednictvím portálu multilicenčních programů dodatečný klíč k vícenásobné aktivaci (MAK). Zákazníci pak mohou tento nový klíč nasadit spolu s případnými požadovanými aktualizacemi komponent pro údržbu systému. Následně mohou dále používat svou stávající strategii pro instalaci aktualizací a údržbu a nasazovat aktualizace v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení prostřednictvím služeb Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) nebo jiného upřednostňovaného řešení pro správu oprav.

 • Instance systému Windows Server 2008/R2 provozovaná ve službě Azure Virtual Machines: Windows Server automaticky detekuje virtuální počítač spuštěný v Azure a umožní stahování a instalaci aktualizací v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení s použitím služby Windows Update nebo jakéhokoli jiného řešení pro správu oprav, které zákazník používá. V galerii Azure budou také k dispozici bitové kopie systému Windows Server 2008 R2 s předem nainstalovanými opravami.

 • SQL Server 2008/R2 provozovaný v systému Windows Server 2008/2008 R2 ve virtuálních počítačích Azure: Zákazníci obdrží aktualizace automaticky prostřednictvím stávajících kanálů aktualizací systému SQL.

 • SQL Server 2008/R2 provozovaný v systému Windows Server 2008/2008 R2 v místním prostředí: Zákazníci si budou moci stáhnout aktualizaci z privátního webu a nasadit ji ve svém místním prostředí. Aktualizace bude pro zákazníky dostupná, jen pokud si koupí program Prodloužení aktualizací zabezpečení.

 • Zákazníci mohou pro inventarizaci hardwaru a softwaru používat své oblíbené nástroje. Odkazy na inventarizační nástroje od společnosti Microsoft a jejích partnerů najdete na webu k posouzení připravenosti na migraci do Azure.

 • Zákazníci mohou migrovat aplikační úlohy z místně provozovaných virtuálních počítačů pro VMware do služby Azure Virtual Machines pomocí služby Azure Site Recovery nebo mohou využít celou řadu dostupných nástrojů od partnerů. Další možností je nové řešení VMware on Azure, které zajišťuje dedikované hostování.

 • Aplikace, které využívají SQL Server a Windows Server 2008 nebo 2008 R2, je možné přemístit do Azure beze změn v aplikačním kódu. Zákazníci, kteří jsou připraveni k upgradu v Azure nebo v místním prostředí, si mohou prostudovat Windows Server Catalog a také požádat dodavatele svého softwaru o přehled verzí podporovaných v různých verzích systémů Windows Server a SQL Server.

  Než migrují jakékoli serverové aplikace, měli by zákazníci posoudit svou aplikační infrastrukturu. Další informace o doporučeném procesu získají v Centru migrace Azure, kde se dozví, jak posoudit připravenost s využitím služeb, jako je Azure Migrate. Získají tak současně odhad nákladů na provozování aplikační infrastruktury v Azure. Další dotazy k posouzení připravenosti aplikací vám zodpoví váš partner společnosti Microsoft, divize Microsoft Services nebo tým zákaznického účtu.

 • Pokyny k upgradu najdou zákazníci v našem Centru materiálů k ukončení podpory nebo v naší dokumentaci k upgradu systému Windows Server.

 • Pokyny k upgradu najdou zákazníci v našem Centru materiálů k ukončení podpory a v Příručce k migraci databáze.

 • V systému Windows Server 2019 budou podporovány verze SQL Server 2016 a SQL Server 2017. Starší verze (SQL Server 2012 a SQL Server 2014) podporované nejsou. Další podrobnosti najdete na stránce s dokumentací kompatibility aplikací se systémem Windows Server 2019.

 • Služba Azure Site Recovery může migrovat tyto virtuální počítače do Azure, ale převede je na virtuální počítače Azure IaaS 1. generace. 2. generace není v současné době podporována.

 • Doporučujeme používat aktuálně podporovanou verzi řešení System Center. Pro Windows Server 2008 a 2008 R2 jsou podporovány následující verze řešení System Center:

 • Produkt: SCOM (System Center Operations Manager) (host a hostitel)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 jako hostitel)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ne
 • Půlroční kanál verze 1801: Ne

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 jako host)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • Produkt: Orchestrator*
 • System Center 2012/R2: Ne
 • System Center 2016: Ne
 • Půlroční kanál verze 1801: Ne

 • Produkt: Service Manager**
 • System Center 2012/R2: Ne
 • System Center 2016: Ne
 • Půlroční kanál verze 1801: Ne

 • Produkt: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • Produkt: SCCM (System Center Configuration Manager)
 • System Center 2012/R2: Ne
 • System Center 2016: Ne
 • Půlroční kanál verze 1801: Ne

 • * Pro Orchestrator odpověď v tabulce označuje součásti nástroje Orchestrator, které fungují v systému Windows Server 2008 a 2008 R2. Automatizační úlohy v playbooku nástroje Orchestrator je možné spouštět pro Windows Server 2008.

 • ** Pro Service Manager odpověď v tabulce označuje součásti nástroje Service Manager, které fungují v systému Windows Server 2008 R2.

 • Pro SQL Server 2008 a 2008 R2 jsou podporovány následující verze řešení System Center:

 • Součást: SCOM (System Center Operations Manager)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • Součást: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server

Rozbalit všeSbalit vše

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server umožňuje zákazníkům využívat jejich stávající licence a ušetřit tak za virtuální počítače Azure. Zákazníci s programem Software Assurance mohou prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure získat nižší tarify pro možnosti nasazení služby SQL Database na základě virtuálních jader (jako je spravovaná instance, izolovaná databáze na základě virtuálních jader a elastický fond na základě virtuálních jader), systém SQL Server ve službě Azure Virtual Machines a službu SQL Server Integration Services (SSIS). Tuto výhodu můžete uplatnit, i když je jednotka SKU aktivní, ale upozorňujeme, že od okamžiku, kdy ji vyberete na portálu, bude platit základní sazba. Vystavit kredit zpětně není možné.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure umožňuje zákazníkům využívat jejich stávající licence na Windows Server a ušetřit tak za virtuální počítače Azure. Tuto výhodu je možné používat pro licence na edice Windows Server Datacenter a Standard s aktivním programem Software Assurance nebo licence na Windows Server ve formě předplatného. Prostudujte si další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server vám umožňuje získat vyšší hodnotu z vašich licencí na SQL Server a ušetřit až 55 % za službu SQL Server Integration Services. Tuto výhodu můžete používat pro licence na edice SQL Server Enterprise a Standard s aktivním programem Software Assurance. S využitím vašich licencí na SQL Server můžete v Azure spouštět balíčky služby SQL Server Integration Services a platit při tom nižší základní sazbu.

 • Zákazníci získají následující práva spojená s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server:

 • Rozsah licencí:
 • Zákazníci, kteří licencují SQL Server Enterprise Edition podle počtu jader a mají aktivní program SA

 • Co program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server poskytuje:
 • Možnosti nasazení služby SQL Database na základě virtuálních jader
 • Možnost platit základní sazbu na úrovni Pro obecné účely nebo Pro důležité obchodní informace
 • 1 jádro v místním nasazení = 4 jádra na úrovni Pro obecné účely
 • 1 jádro v místním nasazení = 1 jádro na úrovni Pro důležité obchodní informace
 • SQL Server ve službě Azure Virtual Machines
 • 1 jádro v místním nasazení = 1 jádro edice Enterprise ve službě Azure Virtual Machines

 • Rozsah licencí:
 • Zákazníci, kteří licencují SQL Server Standard Edition podle počtu jader a mají aktivní program SA

 • Co program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server poskytuje:
 • Možnosti nasazení služby SQL Database na základě virtuálních jader
 • Možnost platit základní sazbu jen na úrovni Pro obecné účely
 • 1 jádro v místním nasazení = 1 jádro na úrovni Pro obecné účely
 • SQL Server ve službě Azure Virtual Machines
 • 1 jádro v místním nasazení = 1 jádro edice Standard ve službě Azure Virtual Machines

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server se ve službách Azure Virtual Machines a Azure SQL Database liší hlavně tím, že virtualizační výhoda je dostupná jen ve službě Azure SQL Database. Tuto výhodu můžete využívat při přechodu z místního nasazení edice SQL Server Enterprise na úroveň Pro obecné účely služby Azure SQL Database. Další informace o rozdílech mezi nasazením systému SQL Server ve službách Azure Virtual Machines a Azure SQL Database najdete v dokumentaci k možnostem nasazení systému SQL v cloudu.

 • Pokud zákazník využívá program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a vyprší mu program SA, bude převeden na možnost zahrnující licenci. Tento proces závisí na implementaci ověřování licence a programu SA.

 • Tato výhoda hybridního využití je dostupná pro následující produkty:

 • Úrovně služby SQL Database založené na virtuálních jádrech: spravovaná instance, izolovaná databáze a elastický fond
 • SQL Server ve službě Azure Virtual Machines
 • SQL Server Integration Services (SSIS)

 • Tuto výhodu je možné uplatnit, i když je jednotka SKU aktivní, ale upozorňujeme, že od okamžiku, kdy ji zákazník vybere na portálu, bude platit základní sazba. Vystavit kredit zpětně není možné.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server bude dostupný ve všech oblastech, ve kterých jsou dostupné možnosti nasazení služby SQL Database na základě virtuálních jader.

 • Programy Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server můžete používat společně, když používáte SQL Server ve službě Azure Virtual Machines. Doporučeným přístupem je používat službu Azure Virtual Machines spolu s bitovými kopiemi z galerie, které jsou certifikované společností Microsoft, a s vlastní licencí na SQL Server (BYOL). Na portálu Azure nasaďte službu Azure Virtual Machines s použitím bitových kopií z galerie, které jsou certifikované společností Microsoft, a vlastní licence na SQL Server (BYOL). Pak pomocí příkazů prostředí PowerShell zaktivujte Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server.

  Ve službě Azure SQL Database stačí využívat Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server, protože operační systém je prostřednictvím abstrakce izolován od uživatele. Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat na portálu Azure tak, že potvrdíte, že máte dostatečný počet aktivních licencí s programem Software Assurance.

 • Ne, pravidlo z podmínek pro produkty, že přiřazení licence je možné změnit nejdříve po uplynutí 90 dní, se vztahuje na program License Mobility pro hostované instance a instance ve virtuálních počítačích. Tento scénář se na spravovanou instanci nevztahuje, protože se jedná o plně spravovanou databázovou službu.

 • Zákazníkům se systémem SQL Server a programem Software Assurance nabízíme v současnosti výhodu mobility licencí, která jim umožňuje změnit přiřazení licencí a použít je pro sdílené servery třetí strany. Tuto výhodu je možné používat pro nespravované nabídky v cloudu (tzn. hostované instance a virtuální počítače). Zákazníci musejí poskytnout své vlastní médium a vyplnit u externích cloudových poskytovatelů formuláře o dodržování podmínek programu. Pro každé jádro, pro které vlastní místní licenci, mohou zákazníci v cloudu získat jen jedno jádro a mohou provozovat jen svou konkrétní edici, například pro edici Standard je možné v cloudu provozovat jen edici Standard.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám umožňuje:

 • Převést vaše licence na plně spravovaný produkt PaaS. Náš cloud tuto možnost nabízí jako jediný. Pro službu AWS RDS je mobilita licencí nyní zakázána.
 • Zákazníci s edicí Enterprise získají pro každé jádro v místním nasazení 4 jádra v cloudu na úrovni Pro obecné účely.
 • Právo na souběžné používání v místním prostředí a v cloudu po dobu 180 dní.
 • Není nutné zasílat dokumentaci potvrzující dodržování licenčních podmínek, stačí zaškrtnout políčko na portálu.

 • Zákazníci, kteří požadují hostované řešení, mohou dosáhnout maximálních úspor tak, že zkombinují Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server – to je možné jen v Azure.

Back To Top
close-button