Nejčastější dotazy k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy k ukončení podpory pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2.

Stáhnout informační list k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení

 • Podpora pro SQL Server 2008 a 2008 R2 skončí 9. července 2019.
 • Podpora pro Windows Server 2008 a 2008 R2 skončí 14. ledna 2020.

 • Zásady životního cyklu produktů společnosti Microsoft zajišťují pro podnikové a vývojářské produkty, jako jsou SQL Server a Windows Server, podporu po dobu 10 let (5 let hlavní fáze a 5 let prodloužené fáze).

 • V souladu s těmito zásadami nebudou po uplynutí období prodloužené fáze podpory poskytovány žádné opravy ani aktualizace zabezpečení. To může způsobovat problémy se zabezpečením a dodržováním předpisů a vystavit aplikace i celé firmy zákazníků závažným bezpečnostním rizikům. Další informace najdete na stránce zásad životního cyklu produktů společnosti Microsoft.

 • Doporučujeme upgradovat na nejnovější verzi našeho softwaru, a to buď místní, nebo cloudovou verzi (IaaS a PaaS), abyste omezili možná bezpečnostní rizika a nadále si zajistili pravidelné aktualizace zabezpečení. Pro zákazníky, kteří nebudou schopni tento přechod provést do data ukončení podpory, oznamujeme nabídky k zajištění ochrany dat a aplikací během přechodu po ukončení podpory.

  Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure: Zákazníci, kteří migrují aplikační úlohy do virtuálních počítačů Azure, získají program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server i Windows Server 2008 a 2008 R2 na období tří let od data ukončení podpory bez dalšího příplatku nad rámec standardních cen za virtuální počítače.

  Oprávnění zákazníci také mohou využít Zvýhodněné hybridní využití Azure (Azure Hybrid Benefit). V rámci této výhody mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy Windows Server a SQL Server a ušetřit za službu Azure Virtual Machines (IaaS) nebo Azure SQL Database Managed Instance (PaaS).

  Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní prostředí: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude také k dispozici pro aplikační úlohy provozované místně nebo v hostingovém prostředí. Zákazníci používající Windows Server nebo SQL Server na základě licencí s aktivním programem Software Assurance nebo licencí ve formě předplatného v rámci smlouvy Enterprise Agreement mají nárok na každoroční zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení po období tří let od ukončení podpory. Zákazníci si mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit jen pro servery, které potřebují takto pokrýt. Tato nabídka nahrazuje program Premium Assurance.

 • V Azure: Zákazníci mohou začít migrovat aplikační úlohy do virtuálních počítačů Azure okamžitě a instalovat pravidelné aktualizace zabezpečení až do data konce podpory. Poté bude k dispozici program Prodloužené aktualizace zabezpečení, který zajistí nepřerušené zabezpečení.

  V místních a hostovaných prostředích: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude možné zakoupit před datem ukončení podpory (konkrétní data budou oznámena později). Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude k dispozici okamžitě po datu ukončení podpory.

  Pro SQL Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a bulletinů zabezpečení označených jako „kritické“ po dobu maximálně tří let od 9. července 2019.

  Pro Windows Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a bulletinů zabezpečení označených jako „důležité“ po dobu maximálně tří let od 14. ledna 2020.

  Tato nabídka nezahrnuje technickou podporu. K získání odpovědí na dotazy týkající se verzí 2008 a 2008 R2 pro aplikační úlohy zahrnuté do programu Prodloužení aktualizací zabezpečení můžete ale využít jiné plány podpory společnosti Microsoft.

  Tato nabídka nezahrnuje nové funkce, zákazníkem vyžádané opravy hotfix netýkající se zabezpečení ani žádosti o změny v návrhu. Společnost Microsoft ale může podle svého uvážení nabídnout opravy netýkající se zabezpečení, pokud to bude považovat za nezbytné.

  Tato nabídka zpětně nezajistí nárok na žádnou aktualizaci, kterou vývojářský tým již v minulosti zamítl.

 • Na program Prodloužení aktualizací zabezpečení mají nárok edice Datacenter, Enterprise a Standard.

 • Pro migraci aplikačních úloh pro Windows Server nebo SQL Server 2008 do Azure není stanoven žádný hraniční termín. Zákazníkům ale doporučujeme provést migraci před datem ukončení podpory (9. července 2019 pro SQL Server a 14. ledna 2020 pro Windows Server), aby nepřišli o žádné aktualizace zabezpečení.

  V Azure: Zákazníci provozující Windows Server nebo SQL Server 2008 a 2008 R2 v Azure získají program Prodloužení aktualizací zabezpečení zdarma bez příplatku nad rámec standardních cen za virtuální počítače. Zákazníci, kteří přecházejí na Azure SQL Database Managed Instance (PaaS), program Prodloužení aktualizací zabezpečení nepotřebují, protože se jedná o plně spravované řešení.

  Místní prostředí: Zákazníci s aktivním programem Software Assurance nebo licencemi ve formě předplatného si mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení každoročně zakoupit za 75 % plné ceny licence. Zákazníci si mohou program zakoupit jen pro servery, které potřebují pokrýt, a mohou tak každý rok postupným upgradováním částí svého prostředí snižovat náklady. Další podrobnosti se dozvíte od svého partnera společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

  Hostovaná prostředí: Zákazníci si mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení každoročně zakoupit za 75 % plné ceny místní licence a využívat ho v hostovaném prostředí. Další podrobnosti se dozvíte od svého partnera společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

 • Ne. Doporučujeme upgradovat na nejaktuálnější verze, nicméně zákazníci mohou upgradovat na verze 2008 či 2008 R2, a získat tak nárok na tuto nabídku.

 • Program Software Assurance je vyžadován, aby zákazníci mohli zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní servery. V Azure zákazníci program Software Assurance nepotřebují, protože program Prodloužení aktualizací zabezpečení dostanou zdarma. Program Software Assurance je ale vyžadován, pokud chtějí zákazníci získat Zvýhodněné hybridní využití Azure (Azure Hybrid Benefit).

 • Ne. Pokud se zákazníci rozhodnou zůstat v místním prostředí, mohou technickou podporu získat v rámci aktivní smlouvy o podpoře pro příslušný místní produkt, jako je Software Assurance nebo Premier Support. V případě hostování v Azure mohou zákazníci technickou podporu získat v rámci příslušného plánu podpory pro Azure.

 • Jestliže má zákazník plán podpory:

 • Scénář: Specialista podpory vytvoří lístek podpory.
 • Odpověď: Ano

 • Scénář: Tým podpory bude pracovat na vyřešení zákazníkova problému.
 • Odpověď: Ano

 • Scénář: Tým podpory provede analýzu základní příčiny.
 • Odpověď: Ne

 • Scénář: Tým podpory zaregistruje chybu v softwaru.
 • Odpověď: Ne

 • Jestliže se zkoumáním potvrdí, že řešení vyžaduje novou funkci produktu vydanou v nedávné verzi, bude zákazník požádán, aby upgradoval na novější verzi, ve které je tato funkce již k dispozici.

Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní servery

Rozbalit všeSbalit vše

 • Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní servery je určené pro licence na Windows Server nebo SQL Server s aktivním programem Software Assurance nebo licence ve formě předplatného.

 • Nikoli. Zákazníci mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení využít pro libovolný počet serverů.

 • Ano, program Prodloužení aktualizací zabezpečení nahrazuje program Premium Assurance, ovšem v případě zákazníků, kteří si již zakoupili program Premium Assurance, zachováme jeho podmínky.

Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure a cloudových/hostingových prostředích

Rozbalit všeSbalit vše

 • Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2 bude v Azure IaaS k dispozici zdarma bez příplatku nad rámec standardních cen za službu Azure Virtual Machines. Zákazníkům, kteří migrují aplikační úlohy do služby Azure Virtual Machines, budeme pro Windows Server 2008 a 2008 R2 nabízet aktualizace zabezpečení a bulletiny označené jako „kritické“ a „důležité“, a pro SQL Server 2008 a 2008 R2 ty, které jsou označené jako „kritické“. Způsob distribuce oznámíme pro Windows Server i SQL Server později, až se bude blížit termín ukončení podpory.

 • V případě systému SQL Server doporučujeme zákazníkům zvážit migraci do spravované instance Azure SQL Database, která představuje nejlepší cílové umístění pro prostředí verze 2008. Spravovaná instance Azure SQL Database je nová služba v Azure, která nabízí téměř 100% kompatibilitu s místním nasazením systému SQL Server. Spravované instance poskytují integrované funkce pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii (HA/DR) a navíc inteligentní funkce zvyšující výkon spolu s možností dynamického škálování. Spravované instance také poskytují prostředí nerozlišující verze, které odstraňuje potřebu ruční instalace oprav a upgradů.

 • Ano, migrace do spravované instance Azure SQL Database je skvělou možností pro zákazníky, kteří používají SQL Server 2008 a SQL Server 2008 R2. Spravovaná instance Azure SQL Database nabízí ve službě SQL Database možnost nasazení v rozsahu jedné instance, které poskytuje nejširší kompatibilitu databázového stroje systému SQL Server a nativní podporu virtuálních sítí (VNET), a umožňuje proto migrovat databáze systému SQL Server do spravované instance beze změn v aplikacích. Kombinuje bohaté funkce systému SQL Server s provozními a finančními výhodami inteligentní, plně spravované služby. Při přenesení systému SQL Server 2008 a 2008 R2 do spravované instance Azure SQL Database je možné využít novou službu Azure Database Migration Service, která nevyžaduje žádné nebo jen minimální úpravy kódu aplikací.

 • Ano, pokud mají zákazníci aktivní program Software Assurance, mají nárok na Zvýhodněné hybridní využití Azure (Azure Hybrid Benefit):

  SQL Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a získat zvýhodněné ceny pro provozování systému SQL Server ve službách Azure SQL Database nebo Azure Virtual Machines.

  Windows Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a ušetřit za službu Azure Virtual Machines.

  Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na model Azure IaaS, mohou zkombinovat Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server a dosáhnout tak ještě vyšších úspor.

 • Ano, zákazníci mohou migrovat SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2 do virtuálních počítačů provozovaných ve službě Azure Stack a získat tak po termínu ukončení podpory zdarma prodloužení aktualizací zabezpečení.

 • Zákazníci mohou přenést starší prostředí systému SQL Server do spravované instance Azure SQL Database, plně spravované datové platformy (PaaS), která nabízí možnost nasazení bez rozlišení verze, a vyřešit tak obavy spojené s ukončením podpory. Mohou také přejít na službu Azure Virtual Machines, ve které budou mít přístup k aktualizacím zabezpečení. Po termínu ukončení podpory v červenci 2019 bude ve službě Azure Virtual Machines dostupný program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2.

 • Azure v současnosti nepodporuje clustering s využitím sdíleného úložiště. Pokyny, jak nakonfigurovat vysokou dostupnost instance systému SQL Server v Azure, najdete v této příručce k zajištění vysoké dostupnosti systému SQL Server.

 • Pokyny, jak optimalizovat výkon systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines, najdete v této příručce k optimalizaci výkonu systému SQL Server.

 • Pro Windows Server: Pokud zákazníci platí hostiteli za používanou licenci na Windows Server, mohou od Microsoftu zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro použití ve svých hostovaných instancích. Ceny pro Windows Server Standard se zakládají na počtu jader a je nutné zakoupit pokrytí minimálně 16 jader na instanci.

 • Pro SQL Server: Pokud mají zákazníci výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance, mohou také zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro použití ve virtuálních počítačích, které jsou řádně licencovány pro provozování v datacentru autorizovaného partnera v programu License Mobility. Informace o dostupnosti a právech na používání pro nabídku v souvislosti s ukončením podpory najdete na webu s informacemi o licencování produktů Microsoftu.

 • Nabídka Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje technickou podporu. Pokud budou mít dotazy, mohou zákazníci využít své stávající smlouvy o poskytování podpory. Pokud platíte hostiteli za používanou licenci na Windows a SQL Server, v souladu se smlouvami Microsoftu o hostingu musí veškerou technickou podporu poskytovat hostitel. Další informace získáte od svého partnera společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

 • Zákazníci nemohou využívat program Prodloužení aktualizací zabezpečení, pokud své prostředí systému SQL Server 2008 převedou do implementace modelu PaaS v jiných cloudových nabídkách.

 • Pokud zákazníci chtějí přejít na model IaaS, mohou pro SQL Server při přechodu využít výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance a zakoupit od Microsoftu program Prodloužení aktualizací zabezpečení, který jim umožní ručně instalovat opravy v instancích systému SQL Server 2008/2008 R2 provozovaných ve virtuálních počítačích (IaaS) u jiného cloudového poskytovatele. Bezplatný program Prodloužení aktualizací zabezpečení a program Zvýhodněné hybridní využití Azure je ale dostupný jen na platformě Azure.

Dotazy k produktům a implementaci

Rozbalit všeSbalit vše

 • Aktualizace zabezpečení budou distribuovány pomocí standardní technologie dostupné na trhu v daném okamžiku. Konkrétní postup bude oznámen před ukončením podpory.

 • Zákazníci mohou pro inventarizaci hardwaru a softwaru používat své oblíbené nástroje. Odkazy na inventarizační nástroje od společnosti Microsoft a jejích partnerů najdete na webu k posouzení připravenosti na migraci do Azure.

 • Zákazníci mohou migrovat aplikační úlohy z místně provozovaných virtuálních počítačů pro VMware do virtuálních počítačů v Azure pomocí služby Azure Site Recovery. Získají tak všechny výhody cloudu. Další možností je nové řešení VMware on Azure, které zajišťuje dedikované hostování.

 • Aplikace provozované v systémech SQL Server a Windows Server 2008 nebo 2008 R2 je obecně možné přemístit do Azure beze změn v aplikačním kódu. Zákazníci, kteří jsou připraveni k upgradu na novější verzi v Azure nebo místně, si mohou prostudovat Windows Server Catalog a také požádat dodavatele svého softwaru o přehled verzí podporovaných v různých verzích systémů Windows Server a SQL Server. Doporučuje se, aby zákazníci provedli posouzení prostředí, a identifikovali tak potenciální nedostatky v podpoře různých funkcí. Další dotazy k připravenosti aplikací vám zodpoví váš partner společnosti Microsoft nebo tým zákaznického účtu.

 • Odkazy na pokyny k upgradu najdete v našem Centru materiálů k ukončení podpory nebo v naší dokumentaci k upgradu systému Windows Server.

 • Odkazy na pokyny k upgradu najdete v našem Centru materiálů k ukončení podpory nebo v Příručce k migraci databáze.

 • Doporučujeme používat aktuálně podporovanou verzi řešení System Center. Pro systém Windows Server 2008 a 2008 R2 jsou podporovány následující verze řešení System Center:

 • Produkt: SCOM
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • Produkt: VMM (WS2008/R2 jako hostitel)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ne
 • Půlroční kanál verze 1801: Ne

 • Produkt: VMM (WS2008/R2 jako host)
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • Produkt: Orchestrator*
 • System Center 2012/R2: Ne
 • System Center 2016: Ne
 • Půlroční kanál verze 1801: Ne

 • Produkt: Service Manager**
 • System Center 2012/R2: Ne
 • System Center 2016: Ne
 • Půlroční kanál verze 1801: Ne

 • Produkt: DPM
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • *Pro Orchestrator odpověď v tabulce označuje součásti nástroje Orchestrator, které fungují v systému Windows Server 2008 a 2008 R2. Automatizační úlohy v playbooku nástroje Orchestrator je možné spouštět pro Windows Server 2008.

 • *Pro Service Manager odpověď v tabulce označuje součásti nástroje Service Manager, které fungují v systému Windows Server 2008 R2.

 • Součást: SCOM
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

 • Součást: DPM
 • System Center 2012/R2: Ano
 • System Center 2016: Ano
 • Půlroční kanál verze 1801: Ano

Back To Top
close-button