Komplexní ochrana citlivých dat

Výhody řešení Azure Information Protection

Klasifikace citlivých dat

Klasifikujte data a označte je štítky v různých místech a aplikacích – ať už automaticky, nebo za pomoci uživatelů.

Bezpečnější spolupráce

Sdílejte informace bezpečně s uživateli uvnitř i mimo organizaci a zajistěte jejich správné používání.

Trvalá ochrana

Ochrana zůstává s dokumentem bez ohledu na to, kde je uložený nebo s kým je sdílený.

Jednoduchost pro uživatele

Ovládací prvky pro označování štítky a ochranu jsou integrované do Microsoft Office a jiných aplikací.

Zviditelnění a kontrola

Sledujte sdílené soubory a v případě potřeby odvolejte přístup. Použijte vykazování, které umožňuje monitorovat a objasnit porušení zásad.

Flexibilní konfigurace

Zásady pro ochranu citlivých dat můžete konfigurovat v aplikacích, cloudových službách a místním prostředí.

Back To Top
close-button