Co je Microsoft Identity Manager?

Cloudové identity

Automaticky připravujte identity služby Active Directory pro synchronizaci se službou Azure Active Directory.

Výkonné samoobslužné funkce

Resetování hesla pomocí služby Azure Multi-Factor Authentication, dynamické skupiny se schvalováním a přepracovaná správa certifikátů

Vylepšené zabezpečení

Hybridní vykazování a správa privilegovaného přístupu pro ochranu účtů správců a podpora nových protokolů zabezpečení

Výhody

Společná identita

Společná identita

Zjednodušte správu životního cyklu identit prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů, obchodních pravidel a snadné integrace s heterogenními platformami napříč datacentrem a cloudem. Automatizujte nasazování identit a skupin na základě obchodních pravidel a implementujte nasazování s použitím pracovních postupů pomocí jediného rozhraní. Rozšiřte nástroj MIM tak, aby prostřednictvím vývojových prostředí Visual Studio a .NET podporoval nové scénáře.

Ochrana dat

Ochrana dat

Sledujte a mapujte povolení napříč různými systémy až na úroveň jednotlivých rolí, které lze přiřadit. Využívejte nástroje pro získávání rolí, které vám umožní mít přehled o různých sadách povolení pro uživatele v rámci podniku, jež lze později modelovat a centrálně použít. Zlepšete přehled o dodržování předpisů a stavu zabezpečení systémů v rámci své organizace a zajistěte důkladné auditování a vytváření sestav.

Široké možnosti pro uživatele

Široké možnosti pro uživatele

Umožněte uživatelům, aby mohli sami řešit problémy týkající se identit, včetně členství ve skupinách, čipových karet a funkcí pro resetování hesla. Snadno použitelné uživatelské rozhraní přináší vyšší produktivitu a větší spokojenost.

Sjednoťte přístup

Sjednoťte přístup

Snižte počet uživatelských jmen a hesel potřebných k přihlášení. Zajistěte, aby účty správců směřovaly jen tam, kam musí, a prováděly jen potřebné činnosti. Skupiny mohou automaticky aktualizovat své členství, aby bylo zajištěno, že k vašim zdrojům mají přístup jen správné osoby.

Výhody nástroje Microsoft Identity Manager

Back To Top
close-button