Dosažení rychlého růstu sítě

Přesuňte vrstvu řízení sítě z hardwaru do softwaru. Nasazujte komplexní úlohy během pár sekund pomocí škálovatelného síťového adaptéru a vyvažujte zatížení a přesouvejte úlohy.

Přehrát ukázku

Vylepšené zabezpečení sítě

Dynamicky segmentujte svoji síť na základě úloh pomocí distribuované brány firewall a skupin zabezpečení sítě, aby bylo možné aplikovat bohaté zásady v segmentech i napříč nimi. Navíc je k dispozici vynucení vrstev pomocí směrování provozu na virtualizované brány firewall pro zajištění ještě vyšší úrovně zabezpečení.

Zajištění mobility úloh

Převezměte kontrolu nad svými hybridními úlohami, včetně jejich spouštění v kontejnerech, a přesouvejte je napříč servery, stojany a cloudy pomocí překryvných sítí na základě standardů a víceklientských hybridních bran.

Back To Top
close-button