Nižší náklady na úložiště dat

Vytvářejte velmi dostupná, škálovatelná, softwarově definovaná řešení úložiště za zlomek ceny prostředí SAN (storage area network) nebo NAS (network-attached storage). Služba Storage Spaces Direct vám umožňuje využívat servery vyhovující průmyslovým normám s místním úložištěm.

Tvorba cenově dostupné kontinuity podnikání

Připravte se na nejhorší pomocí synchronní replikace úložiště umožňující obnovu po havárii napříč datacentry.

Zajištění prostředků úložiště pro klíčové aplikace

Centrálně spravujte a monitorujte výkon úložiště, řiďte přístup úloh k prostředkům úložiště a zabraňte, aby mělo rušné okolí dopad na výkon, prostřednictvím zásad QoS (Quality of Service) úložiště.

Nižší nároky na kapacitu a cenová struktura díky deduplikaci

Pomocí vylepšených možností deduplikace dat podpořte velikosti svazků až na 64 TB a velikosti souborů až na 1 TB, plus získejte až 90% úsporu prostoru ve svazku.

Back To Top
close-button