Porovnání funkcí v různých verzích systému Windows Server

Nabízíme vám možnost seznámit se s funkcemi nové hybridní, bezpečnostní, infrastrukturní a aplikační platformy Windows Server 2019 v porovnání s předchozími verzemi.

Jedinečné hybridní možnosti s Azure

Datacentrum teď můžete rozšířit do Azure. Tím získáte nové hybridní možnosti a maximalizujete stávající investice.

Legenda k úrovni podpory
 • Není podporováno Není podporováno   
 • Částečně podporováno Částečně podporováno   
 • Plně podporováno Plně podporováno   
Přehled hybridních možností při rozšiřování datacentra do Azure

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Služba Storage Migration Service usnadňuje inventarizaci a migraci dat, zabezpečení a konfigurací ze starších systémů do systému Windows Server 2019 nebo Azure.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2 Funkce není součástí systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Synchronizace souborových serverů s Azure usnadňuje centralizaci sdílení souborů organizace ve službě Soubory Azure a současně zachovává flexibilitu, výkon a kompatibilitu místního souborového serveru.

 Funkce není součástí systému Windows Server 2008 R2 Součást systému Windows Server 2008 R2 Součást systému Windows Server 2016 Součást systému Windows Server 2019

Řešení System Insights přináší nativní funkce místní prediktivní analýzy do systému Windows Server. Tyto prediktivní funkce, které jsou podporovány modelem strojového učení, místně analyzují data systému Windows Server a poskytují vysoce přesné předpovědi, které pomáhají snižovat provozní výdaje spojené s reaktivní správou instancí systému Windows Server.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016 Součást systému Windows Server 2019

Síťový adaptér Azure zajišťuje snadné připojení k virtuálním sítím Azure. Řešení Windows Admin Center provádí náročný úkol konfigurace sítě VPN pro nový síťový adaptér, který připojí systém Windows Server 2019 ke kombinaci typu point-to-site virtuální sítě Azure a sítě VPN.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Ochrana virtuálních počítačů replikuje úlohy běžící na fyzických a virtuálních počítačích (VM) z primární lokality do sekundárního umístění.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019
Přehled hybridních možností při rozšiřování datacentra do Azure

Popis funkcí

Služba Storage Migration Service usnadňuje inventarizaci a migraci dat, zabezpečení a konfigurací ze starších systémů do systému Windows Server 2019 nebo Azure.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

 Funkce není součástí systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Synchronizace souborových serverů s Azure usnadňuje centralizaci sdílení souborů organizace ve službě Soubory Azure a současně zachovává flexibilitu, výkon a kompatibilitu místního souborového serveru.

Windows Server 2008 R2

 Funkce není součástí systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

 Součást systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

 Součást systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

 Součást systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Řešení System Insights přináší nativní funkce místní prediktivní analýzy do systému Windows Server. Tyto prediktivní funkce, které jsou podporovány modelem strojového učení, místně analyzují data systému Windows Server a poskytují vysoce přesné předpovědi, které pomáhají snižovat provozní výdaje spojené s reaktivní správou instancí systému Windows Server.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

 Součást systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Síťový adaptér Azure zajišťuje snadné připojení k virtuálním sítím Azure. Řešení Windows Admin Center provádí náročný úkol konfigurace sítě VPN pro nový síťový adaptér, který připojí systém Windows Server 2019 ke kombinaci typu point-to-site virtuální sítě Azure a sítě VPN.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Ochrana virtuálních počítačů replikuje úlohy běžící na fyzických a virtuálních počítačích (VM) z primární lokality do sekundárního umístění.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Bezkonkurenční hyperkonvergovaná infrastruktura

Vývoj infrastruktury datacentra můžete nyní upravit tak, abyste dosáhli vyšší efektivity a lepšího zabezpečení.

Legenda k úrovni podpory
 • Není podporováno Není podporováno   
 • Částečně podporováno Částečně podporováno   
 • Plně podporováno Plně podporováno   

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Jednotná správa v řešení Windows Admin Center je elegantní rozhraní vzdálené správy HCI, které využívá prohlížeč a zahrnuje konfiguraci a monitorování softwarově definované sítě.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Prostory úložiště chrání vaše data před selháním jednotek a umožňují v průběhu času rozšířit úložiště, když přidáte jednotky do serverů.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Rozšířené prostory úložiště s přímým přístupem (S2D) tvoří softwarově definované úložiště používající standardní servery s místním úložištěm, které lze škálovat až do 1 PB na fond úložiště v systému Windows Server 2016 nebo až do 4 PB na fond úložiště a 64 TB na svazek v systému Windows Server 2019.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Zrcadlově akcelerovaná parita umožňuje vytvářet svazky, které jsou zčásti zrcadlené a zčásti paritní, a zajišťuje tak dvakrát lepší výkon při nasazení prostorů úložiště s přímým přístupem. Data jsou nejprve zapsána do zrcadlené části a poté jsou postupně přesunuta do paritní části.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Vnořená zrcadlově akcelerovaná parita umožňuje clusterům se dvěma uzly v hraničním prostředí odolat více souběžným selháním.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce Paměť třídy úložiště podporuje novou generaci serverového hardwaru, včetně paměti třídy úložiště, která velmi výrazně zvyšuje výkon pro serverové aplikace.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce Jednotka USB Flash (jako kopie clusteru) podporuje jednotku USB Flash jako kopii clusteru, a umožňuje tak provádět skutečná nasazení rozhraní HCI se dvěma uzly bez dodatečných závislostí.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Replika úložiště poskytuje asynchronní a synchronní replikaci na úrovni bloků a bez rozlišení úložiště mezi servery za účelem zotavení po havárii. Umožňuje také roztahovat clustery s podporou převzetí služeb při selhání k zajištění vysoké dostupnosti.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Kvalita služeb (QoS) úložiště používá zásady k definování a monitorování minimálních a maximálních hodnot vstupů a výstupů úložiště pro virtuální počítače, aby umožnila dosáhnout konzistentního výkonu pro všechny virtuální počítače.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Deduplikace dat zajišťuje až 90% úsporu kapacity svazků tím, že ukládá duplicitní soubory do svazku pouze jednou s využitím logických ukazatelů. Systém Windows Server 2019 přidává podporu pro deduplikaci prostřednictvím svazků ReFS.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Deduplikace pro ReFS optimalizuje volný prostor svazků se systémem souborů ReFS kontrolou dat, zda neobsahují duplicitní části.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Odolnost úložiště virtuálního počítače poskytuje inteligentní prostředky pro zachování stavů relací virtuálních počítačů, a tím minimalizuje dopad méně významných narušení úložiště.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Disk s kopií cloudu umožňuje použít Azure Blob Storage jako určující disk ve kvoru pro roztažený cluster. Navíc v systému Windows Server 2019 můžete nyní vytvořit určující sdílenou složku, která nevyužívá objekt názvu clusteru (CNO), ale jednoduše používá účet místního uživatele na serveru, ke kterému je připojena určující sdílená složka.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Monitorování stavu úložiště poskytuje nepřetržité monitorování, vytváření zpráv a údržbu pro zajištění podpory prostorů úložiště s přímým přístupem.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Monitorování celého cloudu monitoruje využití paměti a procesoru, kapacitu úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu, propustnost a latenci v reálném čase a generuje srozumitelná upozornění, když není něco v pořádku.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Sady clusterů umožňují vytvářet velké clustery s možností horizontálního rozšíření kapacity, s větší flexibilitou (nasazování a vyřazování clusterů) a bez obětování odolnosti.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Postupný upgrade operačního systému clusteru umožňuje správci bez problémů upgradovat operační systém uzlů v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, a to ze systému Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016 na systém Windows Server 2019.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Cluster se smíšeným režimem OS umožňuje uzlům clusteru se systémem Windows Server 2012 R2 pracovat s uzly se systémem Windows Server 2016.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Clustery v lokalitě a s podporou převzetí služeb při selhání seskupují uzly do roztažených clusterů na základě fyzického umístění, a tím vylepšují klíčové operace životního cyklu clusterů, jako jsou převzetí služeb při selhání, zásady umisťování, vysílání prezenčních signálů mezi uzly a chování kvor.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Rychlé restartování jádra poskytuje hardwaru ověřenému v rámci programu WSSD kratší doby restartování, a tím zkracuje prostoje aplikací.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce Trvalá paměť podporuje technologii trvalé paměti (PM), která poskytuje přístup na úrovni bajtů k permanentním médiím a současně výrazně snižuje latenci ukládání nebo načítání dat.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Linuxové úlohy a úlohy FreeBSD umožňují většinu softwarově definovaných funkcí datacenter systému Windows Server spouštět pro hosty používající Linux nebo FreeBSD pomocí technologie Hyper-V. Tím zajistí větší rozsah funkcí, vyšší výkon a rozsáhlejší možnosti správy.

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Přidávání a odebírání disků, paměti a sítí za provozu umožňuje přidat nebo odebrat síťový adaptér a upravit množství přiřazené paměti v době, kdy je spuštěný virtuální počítač, a to bez jakéhokoli přerušení jeho činnosti. Funkci pro úpravu paměti je možné používat, i když je zapnutá dynamická paměť pro hostitele technologie Hyper-V.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Síťový adaptér poskytuje centralizovaný a programovatelný bod automatizace pro správu, konfiguraci, monitorování a řešení problémů infrastruktury virtualizované sítě v datacentru.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Virtuální síť pomáhá vytvářet překryvy sítě na prostředcích sdílené multitenantové fyzické infrastruktury.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Nástroj pro vyrovnávání zatížení softwaru (SLB) je určen pro vrstvu 3 a vrstvu 4 a optimalizován pro cloudová prostředí a vyrovnává zatížení jak pro přenosy mezi servery, tak pro přenosy mezi klienty a servery.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Partnerský vztah virtuální sítě poskytuje možnost vysokorychlostního propojení dvou virtuálních sítí. Přenosy mezi virtuálními sítěmi procházejí přes síť prostředků základní infrastruktury bez jakékoli brány. Obě virtuální sítě musí být součástí stejného razítka datacentra.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Distribuovaná brána firewall a mikrosegmentace dynamicky segmentují sítě podle vývoje zabezpečení nebo potřeb aplikací s využitím stavové brány firewall a skupin zabezpečení sítě.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Brány hybridních sítí SDN jsou brány s vysokou dostupností a určené pro více tenantů, které připojují virtuální sítě zákazníků k Azure, dalším cloudům využívajícím systém Windows Server, vysokorychlostním sítím WAN a místním nevirtualizovaným prostředkům.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Vylepšená brána sítě SDN nabízí až trojnásobné vylepšení parametrů pro tunely GRE a sítě site-to-site VPN používající protokol IPSec.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Konvergovaná vzdálená správa zařízení (RDM) směruje přenosy v úložišti a přenosy tenantů v síti Ethernet na stejnou základní skupinu síťových adaptérů. Tím zajišťuje významnou úsporu nákladů a současně také požadovanou propustnost a kvalitu služeb.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Protokol PTP (Precision Time Protocol) umožňuje síťovým zařízením sčítat latenci zavedenou jednotlivými síťovými zařízeními do měření časování, takže poskytuje mnohem přesnější vzorky času než protokol NTP (Network Time Protocol).

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Přestupná sekunda podporuje občasnou úpravu koordinovaného univerzálního času (UTC) přičtením jedné sekundy, která koriguje zpomalování otáčení Země, a zvyšuje tak přesnost, kompatibilitu a sledovatelnost.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce HTTP/2 podporuje protokol HTTP/2 (RFC 7540) v nativním serveru HTTP. Windows Server 2019 nyní poskytuje výhody týkající se výkonu a zabezpečení při nasazování webů s protokolem HTTP/2.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Přenos na pozadí s optimalizovanou latencí – LEDBAT je novinkou, kterou přináší Windows Server 2019. Jedná se o poskytovatele správy zahlcení sítě, optimalizovaného ohledně latence, neboli o přenos na pozadí s mimořádně krátkým zpožděním (LEDBAT). LEDBAT automaticky postupuje šířku pásma uživatelům a aplikacím, zatímco v době, kdy není síť používána, využívá celou dostupnou šířku pásma.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Správa IP adres (IPAM) a DNS nyní podporují ucelenou správu DNS a DHCP pomocí řízení přístupu na základě rolí ve více doménových strukturách služby AD. DNS zajišťuje správu provozu, vyvažování zatížení, nasazování typu „split-brain“ a ochranu před zesilujícími útoky na DNS.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce Zprostředkovatel připojení RDS s vysokou dostupností pomáhá vytvářet zprostředkovatele připojení odolné proti chybám pro scénáře služby Vzdálená plocha (RDS).

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Softwarově definovaná síť (SDN) s protokoly IPv4/IPv6 poskytuje metodu pro centrální konfiguraci a správu zařízení fyzických a virtuálních sítí. Windows Server 2019 navíc teď podporuje také adresování pomocí protokolu IPv6 a duální sady protokolů IPv4/IPv6.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Jednotná správa v řešení Windows Admin Center je elegantní rozhraní vzdálené správy HCI, které využívá prohlížeč a zahrnuje konfiguraci a monitorování softwarově definované sítě.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Prostory úložiště chrání vaše data před selháním jednotek a umožňují v průběhu času rozšířit úložiště, když přidáte jednotky do serverů.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Rozšířené prostory úložiště s přímým přístupem (S2D) tvoří softwarově definované úložiště používající standardní servery s místním úložištěm, které lze škálovat až do 1 PB na fond úložiště v systému Windows Server 2016 nebo až do 4 PB na fond úložiště a 64 TB na svazek v systému Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Zrcadlově akcelerovaná parita umožňuje vytvářet svazky, které jsou zčásti zrcadlené a zčásti paritní, a zajišťuje tak dvakrát lepší výkon při nasazení prostorů úložiště s přímým přístupem. Data jsou nejprve zapsána do zrcadlené části a poté jsou postupně přesunuta do paritní části.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Vnořená zrcadlově akcelerovaná parita umožňuje clusterům se dvěma uzly v hraničním prostředí odolat více souběžným selháním.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce Paměť třídy úložiště podporuje novou generaci serverového hardwaru, včetně paměti třídy úložiště, která velmi výrazně zvyšuje výkon pro serverové aplikace.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce Jednotka USB Flash (jako kopie clusteru) podporuje jednotku USB Flash jako kopii clusteru, a umožňuje tak provádět skutečná nasazení rozhraní HCI se dvěma uzly bez dodatečných závislostí.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Replika úložiště poskytuje asynchronní a synchronní replikaci na úrovni bloků a bez rozlišení úložiště mezi servery za účelem zotavení po havárii. Umožňuje také roztahovat clustery s podporou převzetí služeb při selhání k zajištění vysoké dostupnosti.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Kvalita služeb (QoS) úložiště používá zásady k definování a monitorování minimálních a maximálních hodnot vstupů a výstupů úložiště pro virtuální počítače, aby umožnila dosáhnout konzistentního výkonu pro všechny virtuální počítače.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Deduplikace dat zajišťuje až 90% úsporu kapacity svazků tím, že ukládá duplicitní soubory do svazku pouze jednou s využitím logických ukazatelů. Systém Windows Server 2019 přidává podporu pro deduplikaci prostřednictvím svazků ReFS.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Deduplikace pro ReFS optimalizuje volný prostor svazků se systémem souborů ReFS kontrolou dat, zda neobsahují duplicitní části.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Odolnost úložiště virtuálního počítače poskytuje inteligentní prostředky pro zachování stavů relací virtuálních počítačů, a tím minimalizuje dopad méně významných narušení úložiště.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Disk s kopií cloudu umožňuje použít Azure Blob Storage jako určující disk ve kvoru pro roztažený cluster. Navíc v systému Windows Server 2019 můžete nyní vytvořit určující sdílenou složku, která nevyužívá objekt názvu clusteru (CNO), ale jednoduše používá účet místního uživatele na serveru, ke kterému je připojena určující sdílená složka.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Monitorování stavu úložiště poskytuje nepřetržité monitorování, vytváření zpráv a údržbu pro zajištění podpory prostorů úložiště s přímým přístupem.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Monitorování celého cloudu monitoruje využití paměti a procesoru, kapacitu úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu, propustnost a latenci v reálném čase a generuje srozumitelná upozornění, když není něco v pořádku.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Sady clusterů umožňují vytvářet velké clustery s možností horizontálního rozšíření kapacity, s větší flexibilitou (nasazování a vyřazování clusterů) a bez obětování odolnosti.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Postupný upgrade operačního systému clusteru umožňuje správci bez problémů upgradovat operační systém uzlů v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, a to ze systému Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016 na systém Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Cluster se smíšeným režimem OS umožňuje uzlům clusteru se systémem Windows Server 2012 R2 pracovat s uzly se systémem Windows Server 2016.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Clustery v lokalitě a s podporou převzetí služeb při selhání seskupují uzly do roztažených clusterů na základě fyzického umístění, a tím vylepšují klíčové operace životního cyklu clusterů, jako jsou převzetí služeb při selhání, zásady umisťování, vysílání prezenčních signálů mezi uzly a chování kvor.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Rychlé restartování jádra poskytuje hardwaru ověřenému v rámci programu WSSD kratší doby restartování, a tím zkracuje prostoje aplikací.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce Trvalá paměť podporuje technologii trvalé paměti (PM), která poskytuje přístup na úrovni bajtů k permanentním médiím a současně výrazně snižuje latenci ukládání nebo načítání dat.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Linuxové úlohy a úlohy FreeBSD umožňují většinu softwarově definovaných funkcí datacenter systému Windows Server spouštět pro hosty používající Linux nebo FreeBSD pomocí technologie Hyper-V. Tím zajistí větší rozsah funkcí, vyšší výkon a rozsáhlejší možnosti správy.

Windows Server 2008 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Přidávání a odebírání disků, paměti a sítí za provozu umožňuje přidat nebo odebrat síťový adaptér a upravit množství přiřazené paměti v době, kdy je spuštěný virtuální počítač, a to bez jakéhokoli přerušení jeho činnosti. Funkci pro úpravu paměti je možné používat, i když je zapnutá dynamická paměť pro hostitele technologie Hyper-V.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Síťový adaptér poskytuje centralizovaný a programovatelný bod automatizace pro správu, konfiguraci, monitorování a řešení problémů infrastruktury virtualizované sítě v datacentru.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Virtuální síť pomáhá vytvářet překryvy sítě na prostředcích sdílené multitenantové fyzické infrastruktury.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Nástroj pro vyrovnávání zatížení softwaru (SLB) je určen pro vrstvu 3 a vrstvu 4 a optimalizován pro cloudová prostředí a vyrovnává zatížení jak pro přenosy mezi servery, tak pro přenosy mezi klienty a servery.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Partnerský vztah virtuální sítě poskytuje možnost vysokorychlostního propojení dvou virtuálních sítí. Přenosy mezi virtuálními sítěmi procházejí přes síť prostředků základní infrastruktury bez jakékoli brány. Obě virtuální sítě musí být součástí stejného razítka datacentra.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Distribuovaná brána firewall a mikrosegmentace dynamicky segmentují sítě podle vývoje zabezpečení nebo potřeb aplikací s využitím stavové brány firewall a skupin zabezpečení sítě.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Brány hybridních sítí SDN jsou brány s vysokou dostupností a určené pro více tenantů, které připojují virtuální sítě zákazníků k Azure, dalším cloudům využívajícím systém Windows Server, vysokorychlostním sítím WAN a místním nevirtualizovaným prostředkům.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Vylepšená brána sítě SDN nabízí až trojnásobné vylepšení parametrů pro tunely GRE a sítě site-to-site VPN používající protokol IPSec.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Konvergovaná vzdálená správa zařízení (RDM) směruje přenosy v úložišti a přenosy tenantů v síti Ethernet na stejnou základní skupinu síťových adaptérů. Tím zajišťuje významnou úsporu nákladů a současně také požadovanou propustnost a kvalitu služeb.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Protokol PTP (Precision Time Protocol) umožňuje síťovým zařízením sčítat latenci zavedenou jednotlivými síťovými zařízeními do měření časování, takže poskytuje mnohem přesnější vzorky času než protokol NTP (Network Time Protocol).

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Přestupná sekunda podporuje občasnou úpravu koordinovaného univerzálního času (UTC) přičtením jedné sekundy, která koriguje zpomalování otáčení Země, a zvyšuje tak přesnost, kompatibilitu a sledovatelnost.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce HTTP/2 podporuje protokol HTTP/2 (RFC 7540) v nativním serveru HTTP. Windows Server 2019 nyní poskytuje výhody týkající se výkonu a zabezpečení při nasazování webů s protokolem HTTP/2.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Přenos na pozadí s optimalizovanou latencí – LEDBAT je novinkou, kterou přináší Windows Server 2019. Jedná se o poskytovatele správy zahlcení sítě, optimalizovaného ohledně latence, neboli o přenos na pozadí s mimořádně krátkým zpožděním (LEDBAT). LEDBAT automaticky postupuje šířku pásma uživatelům a aplikacím, zatímco v době, kdy není síť používána, využívá celou dostupnou šířku pásma.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Správa IP adres (IPAM) a DNS nyní podporují ucelenou správu DNS a DHCP pomocí řízení přístupu na základě rolí ve více doménových strukturách služby AD. DNS zajišťuje správu provozu, vyvažování zatížení, nasazování typu „split-brain“ a ochranu před zesilujícími útoky na DNS.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce Zprostředkovatel připojení RDS s vysokou dostupností pomáhá vytvářet zprostředkovatele připojení odolné proti chybám pro scénáře služby Vzdálená plocha (RDS).

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Softwarově definovaná síť (SDN) s protokoly IPv4/IPv6 poskytuje metodu pro centrální konfiguraci a správu zařízení fyzických a virtuálních sítí. Windows Server 2019 navíc teď podporuje také adresování pomocí protokolu IPv6 a duální sady protokolů IPv4/IPv6.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Rozšířené možnosti zabezpečení

Ochrana datacentra, počínaje operačním systémem, pozvedne stav zabezpečení na vyšší úroveň.

Legenda k úrovni podpory
 • Není podporováno Není podporováno   
 • Částečně podporováno Částečně podporováno   
 • Plně podporováno Plně podporováno   

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Vylepšená rozšířená ochrana před internetovými útoky (ATP) v programu Windows Defender je nová sada funkcí pro ochranu hostitele před neoprávněným vniknutím, jako jsou preventivní ochrana, detekce útoků a zneužití nulového dne.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce Chráněné virtuální počítače pro Windows používá nástroj BitLocker k šifrování disku a stavu pro virtuální počítače založené na operačním systému Windows.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce Chráněné virtuální počítače pro Linux chrání linuxové virtuální počítače před útoky a správci s ohroženým zabezpečením v prostředcích základní infrastruktury a rozsáhlých komponentách odolnosti vůči hrozbám.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Režim offline služby HGS pro chráněné virtuální počítače umožňuje zapnout chráněné virtuální počítače, když nelze dosáhnout služby HGS, pokud se nezměnila konfigurace zabezpečení vašeho hostitele technologie Hyper-V.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Připojení VM pro chráněné virtuální počítače vylepšuje prostředí interaktivní relace poskytováním zabezpečeného připojení konzoly při interakci s chráněným virtuálním počítačem pro počítače se systémem Windows nebo Linux.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Posílení zabezpečení clusteru zajišťuje, že nové clustery se systémem Windows Server 2019 nebudou vyžadovat protokol NTLM, a tím zcela odstraňuje požadavek na službu Active Directory pro clustery v systému Windows Server.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Šifrovaná podsíť SDN umožňuje, aby šifrování virtuální sítě mohlo šifrovat přenosy mezi virtuálními počítači, které spolu vzájemně komunikují uvnitř podsítí.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Správa přesně v požadovaném rozsahu omezuje oprávnění pro správu pouze na minimální požadovanou sadu akcí (omezenou v prostoru).

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Správa přesně v požadovanou dobu poskytuje privilegovaný přístup prostřednictvím pracovního postupu, který je auditovaný a časově omezený.

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Ochrana Credential Guard používá zabezpečení založené na virtualizaci, aby usnadnila zabezpečení přihlašovacích údajů před pokročilými trvalými hrozbami v systému a ochránila je před odcizením správcem s ohroženým zabezpečením nebo malwarem.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Ochrana toku provádění pomáhá chránit před útoky zaměřenými na poškození paměti.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Remote Credential Guard společně s ochranou Credential Guard pro relace protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) zajišťuje jednotné přihlašování (SSO), a tím odstraňuje potřebu předávání přihlašovacích údajů do hostitele protokolu RDP.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Device Guard (integrita kódu) pomáhá zajistit pouze autorizované spouštění spustitelných souborů na serveru.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Dynamické řízení přístupu umožňuje správcům používat oprávnění a omezení řízení přístupu založená na dobře definovaných pravidlech.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

AppLocker poskytuje správu řízení přístupu založenou na zásadách pro aplikace.

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

BitLocker používá hardwarový nebo virtuální čip TPM (Trusted Platform Module) k poskytování šifrování disku pro datové a systémové svazky.

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Vylepšená rozšířená ochrana před internetovými útoky (ATP) v programu Windows Defender je nová sada funkcí pro ochranu hostitele před neoprávněným vniknutím, jako jsou preventivní ochrana, detekce útoků a zneužití nulového dne.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce Chráněné virtuální počítače pro Windows používá nástroj BitLocker k šifrování disku a stavu pro virtuální počítače založené na operačním systému Windows.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce Chráněné virtuální počítače pro Linux chrání linuxové virtuální počítače před útoky a správci s ohroženým zabezpečením v prostředcích základní infrastruktury a rozsáhlých komponentách odolnosti vůči hrozbám.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Režim offline služby HGS pro chráněné virtuální počítače umožňuje zapnout chráněné virtuální počítače, když nelze dosáhnout služby HGS, pokud se nezměnila konfigurace zabezpečení vašeho hostitele technologie Hyper-V.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Připojení VM pro chráněné virtuální počítače vylepšuje prostředí interaktivní relace poskytováním zabezpečeného připojení konzoly při interakci s chráněným virtuálním počítačem pro počítače se systémem Windows nebo Linux.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Posílení zabezpečení clusteru zajišťuje, že nové clustery se systémem Windows Server 2019 nebudou vyžadovat protokol NTLM, a tím zcela odstraňuje požadavek na službu Active Directory pro clustery v systému Windows Server.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Šifrovaná podsíť SDN umožňuje, aby šifrování virtuální sítě mohlo šifrovat přenosy mezi virtuálními počítači, které spolu vzájemně komunikují uvnitř podsítí.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Správa přesně v požadovaném rozsahu omezuje oprávnění pro správu pouze na minimální požadovanou sadu akcí (omezenou v prostoru).

Windows Server 2008 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Správa přesně v požadovanou dobu poskytuje privilegovaný přístup prostřednictvím pracovního postupu, který je auditovaný a časově omezený.

Windows Server 2008 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Ochrana Credential Guard používá zabezpečení založené na virtualizaci, aby usnadnila zabezpečení přihlašovacích údajů před pokročilými trvalými hrozbami v systému a ochránila je před odcizením správcem s ohroženým zabezpečením nebo malwarem.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Ochrana toku provádění pomáhá chránit před útoky zaměřenými na poškození paměti.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Remote Credential Guard společně s ochranou Credential Guard pro relace protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) zajišťuje jednotné přihlašování (SSO), a tím odstraňuje potřebu předávání přihlašovacích údajů do hostitele protokolu RDP.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Device Guard (integrita kódu) pomáhá zajistit pouze autorizované spouštění spustitelných souborů na serveru.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Dynamické řízení přístupu umožňuje správcům používat oprávnění a omezení řízení přístupu založená na dobře definovaných pravidlech.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

AppLocker poskytuje správu řízení přístupu založenou na zásadách pro aplikace.

Windows Server 2008 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

BitLocker používá hardwarový nebo virtuální čip TPM (Trusted Platform Module) k poskytování šifrování disku pro datové a systémové svazky.

Windows Server 2008 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Rychlejší inovace aplikací

Systém umožňuje vývojářům a profesionálům v oblasti IT vytvářet nativní cloudové aplikace a modernizovat tradiční aplikace s využitím kontejnerů a mikroslužeb.

Legenda k úrovni podpory
 • Není podporováno Není podporováno   
 • Částečně podporováno Částečně podporováno   
 • Plně podporováno Plně podporováno   
Přehled podpory systému Windows Server pro vývoj moderních aplikací pomocí kontejnerů a mikroslužeb

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Linuxové kontejnery umožňují spravovat aplikace pro systémy Windows a Linux ve stejném prostředí, a tím snížit režijní náklady na správu.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Kontejnery systému Windows Server vytvářejí izolované aplikační prostředí, ve kterém můžete spustit aplikaci bez obav ze změn způsobených dalšími aplikacemi nebo konfigurací.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Základní image kontejneru jádra serveru díky své zmenšené velikosti zajistí zkrácení doby prostojů a rozsáhlejší optimalizaci výkonu a doby vyžadované pro vývoj.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Základní image kontejneru serveru Nano zajistí zkrácení doby prostojů a rozsáhlejší optimalizaci výkonu a doby vyžadované pro vývoj. Pro Windows Server 2016 je optimalizace základního image kontejneru serveru Nano dostupná prostřednictvím aktualizací poskytovaných přes Půlroční kanál. Systém Windows Server 2019 je dodáván již s touto funkcí.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Funkce jádra serveru na vyžádání (FoD) výrazně zvyšují kompatibilitu aplikací jádra systému Windows Server zahrnutím sady binárních souborů a balíčků ze systému Windows Server s desktopovým prostředím bez přidání jakéhokoli rozhraní GUI systému Windows Server pro desktopové prostředí nebo Windows 10.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Podpora platformy Kubernetes s významnými vylepšeními výpočetních a síťových komponent a také komponent úložišť.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Skupinové účty spravované služby (gMSA) poskytují řešení s jedinou identitou pro služby provozované v serverové farmě nebo v systémech za prostředky pro vyrovnávání zatížení sítě. Díky gMSA nemusí služby ani správci služeb spravovat synchronizaci hesel mezi instancemi služeb. V systému Windows Server 2019 zlepšuje gMSA škálovatelnost a spolehlivost kontejnerů pro přístup k síťovým prostředkům.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Subsystém Windows pro Linux (WSL) umožňuje vývojářům a správcům aplikací používat nástroje v linuxových prostředích společně s příkazovým řádkem a PowerShellem.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Izolace Hyper-V poskytuje prostředí vysoce izolovaného kontejneru, ve kterém nemůže žádný jiný spuštěný kontejner jakýmkoli způsobem ovlivňovat hostitelský operační systém.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Azure Service Fabric pro Windows Server umožňuje vytvořit cluster Azure Service Fabric s více počítači ve vašem vlastním datacentru nebo v jiných veřejných cloudech.

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

PowerShell 5.1 poskytuje rozšířené možnosti skriptování pro konfiguraci, správu a nasazování softwarově definovaných komponent datacenter.

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Konfigurace požadovaného stavu (DSC) prostředí PowerShell poskytuje sadu jazykových rozšíření a rutin prostředí PowerShell, které deklarativně určují, jak chcete nakonfigurovat softwarové prostředí.

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Visual Studio Code podporuje vývojářské operace, jako jsou ladění, spouštění úloh a správa verzí, a poskytuje tak nástroje, které vývojáři potřebují pro zajištění rychlého cyklu kód – sestavení – ladění.

Plně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019

.NET Core pomáhá vytvářet moderní webové aplikace, mikroslužby, knihovny a konzolové aplikace, které lze spouštět v systémech Windows, Mac a Linux.

Plně podporováno v systému Windows Server 2008 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2Plně podporováno v systému Windows Server 2016Plně podporováno v systému Windows Server 2019
Přehled podpory systému Windows Server pro vývoj moderních aplikací pomocí kontejnerů a mikroslužeb

Popis funkcí

Linuxové kontejnery umožňují spravovat aplikace pro systémy Windows a Linux ve stejném prostředí, a tím snížit režijní náklady na správu.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Kontejnery systému Windows Server vytvářejí izolované aplikační prostředí, ve kterém můžete spustit aplikaci bez obav ze změn způsobených dalšími aplikacemi nebo konfigurací.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Základní image kontejneru jádra serveru díky své zmenšené velikosti zajistí zkrácení doby prostojů a rozsáhlejší optimalizaci výkonu a doby vyžadované pro vývoj.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Základní image kontejneru serveru Nano zajistí zkrácení doby prostojů a rozsáhlejší optimalizaci výkonu a doby vyžadované pro vývoj. Pro Windows Server 2016 je optimalizace základního image kontejneru serveru Nano dostupná prostřednictvím aktualizací poskytovaných přes Půlroční kanál. Systém Windows Server 2019 je dodáván již s touto funkcí.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Funkce jádra serveru na vyžádání (FoD) výrazně zvyšují kompatibilitu aplikací jádra systému Windows Server zahrnutím sady binárních souborů a balíčků ze systému Windows Server s desktopovým prostředím bez přidání jakéhokoli rozhraní GUI systému Windows Server pro desktopové prostředí nebo Windows 10.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Podpora platformy Kubernetes s významnými vylepšeními výpočetních a síťových komponent a také komponent úložišť.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Skupinové účty spravované služby (gMSA) poskytují řešení s jedinou identitou pro služby provozované v serverové farmě nebo v systémech za prostředky pro vyrovnávání zatížení sítě. Díky gMSA nemusí služby ani správci služeb spravovat synchronizaci hesel mezi instancemi služeb. V systému Windows Server 2019 zlepšuje gMSA škálovatelnost a spolehlivost kontejnerů pro přístup k síťovým prostředkům.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Částečně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Subsystém Windows pro Linux (WSL) umožňuje vývojářům a správcům aplikací používat nástroje v linuxových prostředích společně s příkazovým řádkem a PowerShellem.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Nepodporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Izolace Hyper-V poskytuje prostředí vysoce izolovaného kontejneru, ve kterém nemůže žádný jiný spuštěný kontejner jakýmkoli způsobem ovlivňovat hostitelský operační systém.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Azure Service Fabric pro Windows Server umožňuje vytvořit cluster Azure Service Fabric s více počítači ve vašem vlastním datacentru nebo v jiných veřejných cloudech.

Windows Server 2008 R2

Nepodporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

PowerShell 5.1 poskytuje rozšířené možnosti skriptování pro konfiguraci, správu a nasazování softwarově definovaných komponent datacenter.

Windows Server 2008 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Konfigurace požadovaného stavu (DSC) prostředí PowerShell poskytuje sadu jazykových rozšíření a rutin prostředí PowerShell, které deklarativně určují, jak chcete nakonfigurovat softwarové prostředí.

Windows Server 2008 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Částečně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Visual Studio Code podporuje vývojářské operace, jako jsou ladění, spouštění úloh a správa verzí, a poskytuje tak nástroje, které vývojáři potřebují pro zajištění rychlého cyklu kód – sestavení – ladění.

Windows Server 2008 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

.NET Core pomáhá vytvářet moderní webové aplikace, mikroslužby, knihovny a konzolové aplikace, které lze spouštět v systémech Windows, Mac a Linux.

Windows Server 2008 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Plně podporováno v systému Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Plně podporováno v systému Windows Server 2016

Windows Server 2019

Plně podporováno v systému Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Popis funkcí

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Back To Top
close-button