Download Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 PowerPivot for Microsoft Excel® 2010 from Official Microsoft Download Center

Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 PowerPivot for Microsoft Excel® 2010

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Doplněk Microsoft PowerPivot for Microsoft Excel 2010 poskytuje průlomovou technologii, jako například rychlou manipulaci s rozsáhlými datovými soubory, efektivnější integraci dat a možnost snadného sdílení vlastních analýz prostřednictvím služeb Microsoft SharePoint.