Download Jazykové sady pro SharePoint Server 2013 – [čeština] from Official Microsoft Download Center

Jazykové sady pro SharePoint Server 2013 – [čeština]

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Jazykové sady umožňují vytváření webů a kolekcí webů SharePoint v různých jazycích bez potřeby samostatných instalací SharePoint Serveru 2013.