Download Microsoft Power Query pro Excel from Official Microsoft Download Center

Microsoft Power Query pro Excel

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Microsoft Power Query pro Excel je doplněk aplikace Excel, který zdokonaluje samoobslužné funkce Business Intelligence v aplikaci Excel zjednodušením postupů získávání dat, přístupu k datům a spolupráce.