Download BitLocker Drive Preparation Tool from Official Microsoft Download Center

BitLocker Drive Preparation Tool

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Nástroj BitLocker Drive Preparation Tool nakonfiguruje pevný disk v počítači správně tak, aby podporoval povolení nástroje BitLocker.