eduv2.msftedu.com
Přeskočit na hlavní obsah
Vzdělávání

Urychlete učení pomocí zařízení se systémem Windows 11 >

Personalizované kariérní vedení prostřednictvím aplikace Career Coach

Cesta od studia po zaměstnání není vždy tak jednoduchá. Career Coach, aplikace Microsoft Teams podporovaná sítí LinkedIn, může každému studentovi pomoci objevit svou jedinečnou cestu ke kariéře, rozšiřovat praktické dovednosti a budovat si svou vlastní síť – to vše na jediném místě.

Dejte studentům možnost objevovat, učit se a udržovat vzájemný kontakt v síti Microsoft Teams

Pomocí aplikace Career Coach mohou studenti identifikovat své kariérní cíle, které jsou v souladu s jejich nadšením, zájmy a schopnostmi. Najdou zde příležitost rozvíjet své praktické dovednosti a udržovat kontakt s absolventy, kolegy a fakultami, které je na jejich cestě ke kariéře podpoří.

Objevujte cesty ke kariéře

Studenti mohou snadno objevovat kariérní možnosti, které jsou v souladu s jejich zájmy, nacházet zde inspiraci a komunikovat s absolventy.

Rozvíjejte praktické dovednosti

Propojte studenty v různých výukových prostředích a sledujte jejich pokroky při postupném získávání praktických dovedností, které budou k dosažení svých kariérních cílů potřebovat.

Budujte profesní sítě

Studenti mohou budovat smysluplné kontakty s absolventy, kolegy a fakultami a získat tak na své cestě k úspěšné kariéře určitou podporu.

Career Coach a LinkedIn

Funkce aplikace Career Coach v rámci systému LinkedIn vybírají výukové kurzy, které nabízejí průvodce problematikou řízení kariéry a aktivity, které jsou v rámci aplikace poskytovány bez dalších poplatků. V rámci samostatného předplatného LinkedIn Learning campus je poskytován integrovaný přístup k více než šestnáctitisícové knihovně kurzů, což zaručuje nepřetržitý růst veškerých dovedností, které současný trh práce požaduje.

Prozkoumejte aplikaci Career Coach pro svou instituci

Vaše instituce může vystoupit z řady tím, že vylepší úspěšnost studentů a zlepší jejich studijní výsledky pomocí kombinace výkonných nástrojů Career Coach a LinkedIn.

Zvyšte úspěšnost studentů při získávání pracovních pozic

Aplikace Career Coach poskytuje institucím komplexní řešení zaměřené na plánování kariéry, získávání praktických dovedností a budování vlastních sítí, což studentům pomáhá objevovat příležitosti odpovídající jejich ambicím.

Získejte cenné přehledy a vylepšete zkušenosti studentů

Získejte lepší přehled o dovednostech vašich studentů a jejich kariérních cílech, abyste mohli podpořit jejich zapojení a optimalizovat učební osnovy tak, aby byly v souladu s požadavky trhu práce.

Přizpůsobte se jedinečným nabídkám vaší instituce

Přizpůsobte si aplikaci Career Coach a zahrňte do ní jedinečné kurzy, programy, služby a označení vaší instituce.

Ukázka aplikace Career Coach

Sledujte toto krátké video a podívejte se na aplikaci v akci. Zjistěte, jak může aplikace Career Coach pomoci vaší instituci sladit učební osnovy, dovednosti a sítě tak, aby vaši studenti dosáhli svých kariérních cílů. Vyzkoušet si můžete také interaktivní ukázku.

Začínáme s aplikací Career Coach

Vyžádejte si zkušební verzi aplikace Career Coach

Vybavte své studenty na správnou cestu ke zvolené profesi – vyžádejte si bezplatnou zkušební verzi Career Coach, aplikace Microsoft Teams provozované v síti LinkedIn, která poskytuje personalizované vedení studentů a provází je na cestě k úspěšné kariéře.

Získejte Microsoft Teams for Education

Zapojte studenty pomocí osobního virtuálního kontaktu a udržte celou třídu ve spojení i na dálku. Studentům a pedagogům s platnou školní e-mailovou adresu je software poskytován zdarma.

Přehled aplikace Career Coach

Použijte tohoto rychlého a přehledného průvodce a prozkoumejte, jak může aplikace Career Coach pomoci vaší instituci podpořit výsledky studentů, zvýšit jejich úspěšnost a zajistit přístup k personalizovanému kariérnímu vedení.

Elektronická kniha Career Coach

Zjistěte, jak svým studentům poskytovat personalizované vedení prostřednictvím výkonných systémů a nástrojů Career Coach, LinkedIn a Microsoft Teams for Education.

Úvodní příručka pro IT

Získejte přehled o technických požadavcích pro nastavení a přizpůsobení aplikace Career Coach pro vaši instituci.

Rychlý průvodce plánováním

Zjistěte, jak může vaše instituce využít aplikaci Career Coach ke zvýšení angažovanosti na fakultách, v oblasti kariérních služeb i mezi studenty.

Často kladené otázky

Projděte si tyto často kladené otázky a získejte obecný přehled o aplikaci Career Coach, nebo si přečtěte dokumentaci, kde najdete veškeré podrobné informace.

STÁHNĚTE SI Často kladené otázky (v angličtině)

Career Coach je aplikace Microsoft Teams for Education provozovaná v síti LinkedIn. Poskytuje personalizovaného průvodce, který studenty provází na jejich cestě ke kariéře, rozšiřuje jejich praktické zkušenosti a buduje jejich síť, to vše na jediném místě.

  Pro vysokoškolské instituce, které potřebují podpořit výsledky zaměstnanosti v jedinečné shodě s ambicemi jednotlivých studentů. Aplikace Career Coach je navržená pro studenty vysokých škol ve všech fázích studia. Užitečná je zejména v případech, kdy se student uchází o studium v oboru, který při volbě konkrétní kariéry nabízí více možností.

   Na rozdíl od samostatných přehledů o trhu práce či řešení zaměřených na určité dovednosti představuje Career Coach integrované řešení zaměstnatelnosti navržené tak, aby studentům pomáhalo objevovat své cíle, zájmy a dovednosti pomocí identifikátoru založeného na umělé inteligenci a integraci do systému LinkedIn, která umožňuje soulad mezi komplexním studentovým profilem a trendy trhu práce.

   V personalizovaném prostředí mohou být studenti inspirováni různými kariérními možnostmi, mohou udržovat kontakty s absolventy, kolegy a fakultou a studovat v kurzech nabízených vysokoškolskou institucí, sítí LinkedIn Learning a společností Microsoft. Vysokoškolské instituce budou moci získat nejen přehled o dovednostech a kariérních cílech svých studentů, ale také informace o trendech na trhu práce, díky nimž budou moci připravovat učební osnovy, programy a služby tak, aby podpořili úspěchy svých studentů.

    LinkedIn je největší profesní síť na světě a pro firmy představuje primární náborový prostředek. K dispozici je na této platformě 14 miliónů otevřených pracovních příležitostí. Tato největší profesní síť na světě umožňuje studentům a čerstvým absolventům: spojit se s odborníky z celého světa, získat aktuální informace prostřednictvím odborných zpráv z různých oborů, získat zaměstnání a budovat svou kariéru.

    Aplikace Career Coach seznamuje studenty s různými pracovními pozicemi na základě postřehů absolventů získaných v síti LinkedIn. Propojením stránky LinkedIn pro vysokoškolské instituce s aplikací Career Coach dochází k agregaci veřejně přístupných profilů absolventů za účelem podpory stránek Kariéra a Lidé.

    Aplikace Career Coach obsahuje malou podskupinu bezplatných výukových kurzů LinkedIn Learning, které v rámci produktu nabízejí vedení související s konkrétní kariérou a činnostmi.

    Díky samostatnému předplatnému LinkedIn Learning campus je přístup k celé více než šestnáctitisícové knihovně kurzů integrován do prostředí, které podporuje studenty v budování dovedností potřebných pro jejich budoucí kariéru.

     Career Coach neobsahuje žádné integrované součásti poskytované 3. stranou. Produktový tým prozkoumá integrační požadavky 3. stran a scénářů se zákazníky.