Transformační rámec Microsoft pro vzdělávání na základních a středních školách

Holistický a efektivní průvodce pro vedoucí pracovníky ve vzdělávání na podporu získání přehledu o míře složitosti transformace, představení si možností a vyvinutí strategie k dosažení těchto cílů.

Holistický přístup

Komplexní vzdělávání dítěte vyžaduje komplexní integraci řady funkcí školního systému.Úspěšné transformace jsou holistické a systemické.

Globálně osvědčený postup

Příklady toho, co funguje a co ne, pro inspiraci a pomoc na vaší cestě k úspěšné transformaci vzdělávání.

Podloženo výzkumem

Výzkum provedený tvůrci zásad a akademickými pracovníky, ve kterém iniciativy pro transformaci výuky přispěly k dramatickému zlepšení.

Jak začít

Získejte přístup k průvodci a zjistěte, jak může transformační rámec Microsoft pro vzdělávání urychlit vaši cestu k efektivní transformaci celého systému.

Přečtěte si úvodní příručku (v angličtině)

Vedení a zásady

Společné představení si a vytvoření záměrné kultury inovací a vzdělávání se sdílenými cíli, které angažují komunitu a motivují vedoucí pracovníky, pedagogy a všechny zainteresované strany k plánování a provádění změn.

Zjistěte více

Výuka a učení

Pomoc všem studentům dosáhnout jejich potenciálu zavedením přístupu orientovaného na studenta k prozkoumání všech aspektů výuky a učení:učební osnovy, hodnocení, zařízení a prostory se zaměřením na pochopení a uspokojení potřeb všech studentů.

Zjistěte více

Inteligentní prostředí

Rozvoj bezpečných a zabezpečených fyzických a online prostředí a využití datové analytiky k optimalizaci výsledků studentů a k vytvoření efektivních, responzivních a udržitelných procesů a přidělování zdrojů.

Zjistěte více

Úspěch studentů a školy

Zohlednění rovnosti a inkluze při budování kapacity v profesionálním učení a vývoji pro všechny k zajištění, aby studenti rozvíjeli své sociální a emocionální dovednosti a byli úspěšně připravení na budoucnost.

Zjistěte více

Jak začít

Získejte přístup k průvodci a zjistěte, jak může transformační rámec Microsoft pro vzdělávání urychlit vaši cestu k efektivní transformaci celého systému.

Přečtěte si úvodní příručku (v angličtině)


Sledujte tuto stránku
Sdílet tuto stránku