Naplánujte transformaci vaší školy

Microsoft pomůže vaší škole uskutečnit digitální transformaci, počínaje definováním vaší vize až po nasazení nové technologie.

Případová studie

Okres Broward aktualizuje technologie a transformuje tak výuku a učení

Spolu s nárůstem potřeb v oblasti technologií přešly veřejné školy okresu Broward na Windows 10 a Microsoft Office 365, aby podpořily spolupráci a produktivitu. Studenti a učitelé se nyní mohou učit, sdílet a objevovat v efektivním a moderním IT prostředí.

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII (v angličtině)

Je vaše škola připravena?

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a určete, jestli je vaše škola připravená. Objevíte také nástroje a řešení, která vám pomohou transformovat učení a dosáhnout tak lepších výsledků.

Diagnostický nástroj ISTE zdarma

Tento bezplatný diagnostický nástroj vám pomůže vyhodnotit silné stránky vaší školy a prostor pro zlepšení, změří váš pokrok a poskytne vám informace pro plánování a rozhodování.

Zjistěte více o pedagogických kompetencích

Pedagogické kompetence pro pedagogy a vedení škol představují vlastnosti a vzorce chování, oblasti znalostí, dovednosti a schopnosti potřebné pro úspěch.

Položte základy úspěchu

Platforma Microsoft Education Transformation Framework vám pomůže s vytvořením integrovaného plánu pro dlouhodobou změnu na základě nejnovějšího výzkumu a doporučení od akademiků, odborníků a tvůrců politik.

Prozkoumejte rámec pro transformaci

Začněte s Microsoft 365 Education

Transformujte učení a využijte svůj rozpočet na maximum s licencí na zařízení s Microsoft 365 a zařízení s Windows navržená pro vzdělávání. Notebooky a zařízení 2v1 mohou zlepšit výsledky učení a pomoci učitelům maximálně využít čas ve třídě.

Zjistit více