Najít poskytovatele školení

Najděte partnery a konzultanty pro výuku Microsoft Education, kteří jsou certifikovaní pro poskytování školení a vzdělávacích kurzů v zastoupení společnosti Microsoft.

Vyhledat lektora

Společnost Microsoft umožňuje svým klientům přístup k doporučeným partnerům a konzultantům poskytujícím školení a vzdělávací kurzy Microsoft Education, aby umožnila pedagogům a vedoucím pracovníkům pochopit, jak lze technologie v oblasti vzdělávání nejlépe využít. Každý lektor absolvoval oficiální vzdělávací program společnosti Microsoft a je certifikován pro poskytování školení v zastoupení společnosti Microsoft. S partnery zajišťujícími výukové programy Microsoft Education absolvují pedagogové a vedoucí pracovníci škol zevrubné školení a lekce profesionálního rozvoje, které podpoří jejich odbornost potřebnou při nasazení nových technologických produktů a osnov, nebo jim pomohou rozšířit jejich dovednosti při využívání stávajících technologií. Partneři pro poskytování výukových programů Microsoft Education dodržují transformační rámec Microsoft Education a poskytují semináře pedagogické akademie, včetně různých typů a rozsahů kurzů. Partneři zajišťující vzdělávací programy připraví kurzy ve spolupráci s vámi a zajistí, aby se vám dostalo přesně takového školení, jaké vy a vaši pedagogové potřebujete. Konzultanti pro vzdělávání zastupující společnost Microsoft představí účastníkům školení technologie Microsoft Education, včetně příkladů technologiemi podpořené výuky prezentovaných na základě konkrétního scénáře. Konzultanti pro vzdělávání běžně pořádají bezplatné dvouhodinové úvodní semináře, které jsou dostupné podle pořadí příchozích. Konzultanti pro vzdělávání mají praxi třídních pedagogů nebo administrátorů a pro společnost Microsoft tyto úvodní semináře pravidelně zajišťují.