Advanced Threat Analytics

Odhalte podezřelou aktivitu bez meškání

Photograph of a person in a modern factory touching the screen on a large monitor

Řešení Advanced Threat Analytics vám pomůže snížit riziko škod – nabízí přehledné zobrazení toho, jak útok postupuje v reálném čase. Integrované inteligentní funkce vám umožní naučit se rozpoznávat, analyzovat a identifikovat normální a podezřelé chování uživatelů nebo zařízení.


Výhody řešení Advanced Threat Analytics

Graphic icon representing a calendar

146 dnů

Medián počtu dnů, po které útočník číhá v síti, než dojde k jeho odhalení.

Graphic icon representing a calculator

> 81 %

K více než polovině útoků na sítě dochází v důsledku prozrazení přihlašovacích údajů uživatelů.

Graphic icon of a wallet or billfold representing money

500 miliard dolarů

Potenciální celkové náklady, které se globálně vynakládají na boj s kyberzločinem

Graphic icon representing a document with graphs

3,8 milionu dolarů

Průměrné náklady společnosti vzniklé vlivem úniku dat


Spolehněte se na rozšířenou ochranu před internetovými útoky

Rychlá detekce hrozeb

Behaviorální analýza vám pomůže rychle reagovat díky připraveným, pokročilým inteligentním funkcím, které zvládají strojové učení.

Držte krok s útočníky

Spolehněte se na neustále aktualizované informace, které se díky funkcím strojového učení přizpůsobí měnící se povaze vašich uživatelů i vašeho podnikání.

Soustřeďte se jen na důležité události

Časová osa útoku vám nabídne jasný, praktický přehled podezřelých aktivit nebo trvalých hrozeb.

Snižte riziko otupení smyslů kvůli falešným poplachům

Pracujte jen s výstrahami, které se zobrazí po ověření a dosazení podezřelých aktivit do kontextu.

Stanovte si priority a naplánujte další kroky

Využívejte doporučení k tomu, jaké podezřelé aktivity byste měli prozkoumat a vyřešit.

Zdroje rychlých informací

Příspěvky na blogu o řešení Advanced Threat Analytics

Ukázka detekce pokročilých útoků, stanovení priorit mezi nimi a reakcí na ně

Ptejte se odborníků z Microsoft Tech Community

Další zdroje informací