Microsoft Cloud App Security

Převezměte kontrolu nad vaším cloudovým prostředím a zlepšete stav vašeho zabezpečení.

Still image from video

Microsoft Cloud App Security je vícerežimová služba typu CASB (Cloud Access Security Broker). Nabízí dokonalý přehled o pohybu dat, funkce pro jeho kontrolu a sofistikované možnosti analýzy, které identifikují kybernetické hrozby napříč všemi vašimi zařízeními a dokážou proti nim bojovat.


Jedinečně integrovaná služba typu CASB

Řešení Microsoft Cloud App Security nabízí nativní integraci se špičkovými produkty Microsoftu. Je navrženo s ohledem na odborníky na zabezpečení: přináší jednoduché nasazení, centralizovanou správu a inovativní funkce automatizace.

Azure Active Directory

Monitorování a kontrola chování uživatelů, které se soustředí na identity a jsou založené na podmíněném přístupu a našem reverzním proxy.

Microsoft Flow

Centralizovaná automatizace bezpečnostních výstrah prostřednictvím ekosystému s více než 250 konektory.

Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Windows Defender

Možnost jedním kliknutím rozšířit zjišťování stínového IT nad rámec vaší podnikové sítě.

Azure Information Protection

Sjednocená ochrana dat napříč koncovými body, aplikacemi, cloudovými službami a místní infrastrukturou.

Azure Security Center

Posouzení konfigurace zabezpečení a doporučení pro vaše prostředí s koncepty IaaS a PaaS

Microsoft Intune

Výkonné kontrolní mechanismy pro správu mobilních zařízení, které umožňují podrobně nastavit přístupová oprávnění a zásady relací pro zařízení neodpovídající předpisům

Azure Sentinel

SIEM v podobě upravené pro moderní svět. Inteligentní analýza zabezpečení celého vašeho podniku.

Azure Advanced Threat Protection

Jednotný systém SecOps ke zkoumání pokročilých útoků na identitu v místním prostředí i cloudu


Image of PC or laptop displaying the Cloud Discovery screen

Zjišťování a kontrola stínového IT

Zjistěte, jaké cloudové aplikace a služby vaše organizace používá. Vyhodnoťte jejich rizikovost a připravenost na spolupráci s vaší firemní infrastrukturou – ověřte odolnost až 16 000 aplikací vůči 70 typům rizik a začněte je spravovat, abyste zajistili jejich bezpečnost a soulad s předpisy.

Chraňte citlivá data v celém cloudu

Poznejte povahu neaktivních uložených dat, klasifikujte je a chraňte před únikem, nebo využijte předem připravené zásady a automatické procesy pro kontrolu v reálném čase napříč všemi vašimi cloudovými aplikacemi.

Image of PC or laptop displaying Files screen with types of classification labels
"Nasadit Windows Defender ATP v rámci řešení MCAS bylo naprosto jednoduché, stačilo na portálu zapnout přepínač a bylo to."

inženýr infrastruktury DevOps


Image of PC or laptop displaying Cloud App Security Policies screen with activity

Ochrana před kybernetickými hrozbami a anomáliemi

Odhalte neobvyklé chování v cloudových aplikacích a vypátrejte ransomware, uživatele, kteří nedodržují vaše předpisy, a škodlivé aplikace a analyzujte vysoce rizikovou práci s infrastrukturou. Automatické funkce pro nápravu těchto problémů snižují riziko pro vaši organizaci.

Zjistěte, jestli jsou vaše cloudové aplikace v souladu s předpisy

Vyhodnoťte, jestli vaše cloudové aplikace odpovídají příslušným předpisům, včetně zákonných požadavků a oborových standardů. Zabraňte úniku dat do aplikací, které neodpovídají předpisům, a omezte přístup k citlivým informacím.

Image of PC or laptop displaying Cloud App Security app assessment screen

Příběhy zákazníků

Accenture logo

Společnost Accenture si zabezpečila přechod do cloudu

„Řešení Cloud App Security vnímáme při přechodu do cloudu jako velkou pomoc. Umožňuje mít data i aktivity v cloudu lépe pod kontrolou a předcházet zneužití uživatelských účtů s rozšířeným oprávněním.“

Nakilat logo

NAKILAT zvyšuje zabezpečení svého cloudu

„Službu Cloud App Security používáme jako lupu, která nám poskytuje úžasně přehledné informace o našem prostředí SaaS, díky čemuž získáváme jistotu, že zvládneme naši transformaci digitálního pracoviště.“

 

Muhammad Yasir Khan, ředitel IT infrastruktury

Sledovat Microsoft 365

Twitter logo

Sledovat Microsoft 365 na Twitteru

Microsoft Security blog logo

Sledovat Microsoft 365 v blogu