Další informace o aktivitách společnosti Microsoft v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů


Digitální transformace v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů

Globální digitalizace spojená s nebývalými změnami obchodního modelu finančních služeb vyžaduje transformaci. K tomu musí finanční instituce přijmout nové obchodní modely, které spojují pružnost a bezpečnost s důrazem na důvěryhodnost.
 
Cloud přináší novou vlnu inovací, která posiluje možnosti finančních institucí k vytváření nové hodnoty a vybudování pozice nepostradatelné součásti vzájemně propojených hodnotových řetězců překračujících hranice mezi organizacemi a odvětvími. Prostřednictvím kombinace řešení od společnosti Microsoft a jejích partnerů můžete proměňovat data na poznatky, nápady na akce a změny na příležitosti.

Přístup společnosti Microsoft

Microsoft umožňuje finančním institucím od základu měnit péči o zákazníky, vytvářet zabezpečená a produktivní digitální pracoviště, optimalizovat operace a správu rizik a transformovat produkty pomocí prediktivních digitálních procesů v reálném čase.

Případové studie

 • Interswitch

  Společnost zajišťující digitální platby odpovídá na otázky týkající se používání řešení Azure Blockchain Workbench k budování prosperující Afriky.

  Přečíst případovou studii
 • Ecobank

  Řešení Microsoft Power BI pomáhá zvýšit výkonnost banky Ecobank.

  Přečíst případovou studii
 • Moneris Solutions Corporation

  Společnost Moneris aplikuje pomocí řešení Dynamics 365 osvědčené postupy ve službách zákazníkům.

  Přečíst případovou studii

Řešení pro bankovnictví a kapitálové trhy

S řešeními Microsoft pro bankovnictví můžete od základu změnit péči o klienty. Umožní vám rozšířit možnosti zaměstnanců pomocí moderních digitálních pracovních stylů, optimalizovat provoz prostřednictvím lepšího přehledu o dodržování předpisů a správy rizik a transformovat produkty použitím otevřených a propojených systémů a vysoce automatizovaných digitálních procesů.


Vyzkoušet nebo zakoupit aplikaci

 


Spojte se s partnerem společnosti Microsoft.


Produkty


Akce