Výzvy v tomto odvětví


Výzvy sahají od reakce na prudký růst světové populace a neustále rostoucí potřebu zajišťovat vysoce kvalitní potraviny a vodu; od odchodu poválečné generace do důchodu a snahu průmyslu o obsazení volných pracovních pozic, od přirozené potřeby výrobních společností používat moderní technologie k přilákání a udržení pracovních sil se zkušenostmi s digitálními technologiemi; od potlačování zvýšených kybernetických rizik a řešení potenciálně nebezpečných dopadů zneužívání některých chemikálií či látek či rizik jejich krádeže.

Přístup společnosti Microsoft


K řešení těchto výzev může Microsoft pomoci s potřebnými novými investicemi do infrastruktury, které podporují měnící se obchodní modely, umožňují snazší zaškolování nových pracovních sil a také pomáhají s přijímáním uceleného přístupu k rizikům a zabezpečení prostřednictvím soustředění nejen na ochranu, ale také na detekci.

Přečtěte si, jak firmy využívají řešení Microsoft pro oblast chemie a agrochemie


Řešení pro chemický a agrochemický průmysl

Microsoft posiluje možnosti podniků působících v chemickém a agrochemickém průmyslu k digitální transformaci celého hodnotového řetězce zemědělského podnikání pomocí systémů inteligence, včetně platforem pro velká data, internet věcí a prediktivní analýzu. Umožňuje zavádět rychlejší inovace produktů a ziskovou prvotřídní výrobu od poskytování inovativních služeb přes implementaci osvědčených postupů po vylepšené plánování a rozhodování prostřednictvím rozšiřování efektivních interakcí mezi spolupracovníky, zákazníky, dodavateli a regulátory v celém hodnotovém řetězci chemického průmyslu a zemědělství.


Vyzkoušet nebo zakoupit aplikaci

Spojte se s partnerem společnosti Microsoft.

Produkty podporující chemické a agrochemické podniky