Výzvy v tomto odvětví


Výzvy sahají od reakce na prudký růst světové populace a neustále rostoucí potřebu zajišťovat vysoce kvalitní potraviny a vodu, odchod poválečné generace do důchodu a snahu průmyslu o obsazení volných pracovních pozic přes přirozenou potřebu výrobních společností používat moderní technologie k přilákání a udržení pracovních sil se zkušenostmi s digitálními technologiemi po potlačování zvýšených kybernetických rizik a řešení potenciálně nebezpečných dopadů zneužívání některých chemikálií či látek či rizik jejich krádeže.

Přístup společnosti Microsoft


K řešení těchto výzev může Microsoft pomoci s potřebnými novými investicemi do infrastruktury, které podporují měnící se obchodní modely, umožňují snazší zaškolování nových pracovních sil a také pomáhají s přijímáním uceleného přístupu k rizikům a zabezpečení prostřednictvím soustředění nejen na ochranu, ale také na detekci.

Přečtěte si, jak firmy využívají řešení Microsoft pro oblast chemie a agrochemie


Vyzkoušet nebo zakoupit aplikaci

Spojte se s partnerem společnosti Microsoft.

Kontaktujte nás