Společnost Microsoft vám může pomoci využít stávající situaci týkající se licencí ve vaší společnosti včetně nasměrování na jednoduchá řešení, pokud shledáte, že vaše organizace nemá řádné licence nebo nedopatřením obdržela nepravý software.
Na používání pravého softwaru záleží.
Počítače používající pravý software jsou rychlejší, bezpečnější a spolehlivější než počítače obsahující padělaný software.
Díky správné licenci ušetříte.
Při správné implementaci jsou multilicenční programy společnosti Microsoft koncipovány tak, aby usnadňovaly používání softwaru ve více počítačích v rámci společnosti či organizace a současně byly cenově dostupnější.
Při dalším nákupu domácího nebo firemního počítače nebo serveru je nejlepší a cenově nejefektivnější způsob získání pravého a správně licencovaného softwaru společnosti Microsoft zakoupení počítače s předinstalovaným systémem Windows a Office nebo serveru s předinstalovaným systémem Windows Server.
Jak poznat, zda máte správnou licenci
Určení, zda je software společnosti Microsoft nainstalovaný ve vašem počítači správně licencován, je důležité. Následujících několik scénářů vám pomůže porozumět nejběžnějším chybám v oblasti licencí:
Multilicence na systém Windows jsou určeny pouze pro upgrady a předpokladem jejich poskytování je instalace úplného opravňujícího operačního systému v počítači. Společnosti často kupují multilicenční smlouvy na systém Windows a chybně je používají v počítačích, v nichž dosud není nainstalován úplný operační systém. Multilicence na systém Windows nabízejí možnost rozšíření životnosti dříve zakoupené úplné licence na systém Windows nebo jiné opravňující licence, a to prostřednictvím upgradu na novější verzi systému Windows.
Pokud máte dojem, že se tato situace týká vaší společnosti nebo organizace, společnost Microsoft a naši důvěryhodní partneři nabízejí jednoduché a ekonomické cesty, jak zajistit správné licencování softwaru nainstalovaného ve vašich počítačích.
Další informace: jak fungují multilicence
Společnosti někdy využívají multilicenci na Windows k instalaci softwaru edice Windows Professional na více počítačů, než je povoleno. Multilicence na Windows například jako základní požadavek vyžadují existující opravňující operační systém v každém počítači. Ve většině případů to znamená, že je požadován operační systém na úrovni edice Professional. Společnost Microsoft a její důvěryhodní partneři nabízejí jednoduché a ekonomické způsoby napomáhající zajištění řádného licencování softwaru nainstalovaného ve vašich počítačích.
Společnosti i jednotlivci čas od času zjistí, že neúmyslně používají padělaný software. Tato situace často nastává při získání počítačů bez předinstalovaného systému Windows nebo jiného operačního systému od důvěryhodného výrobce počítačů nebo v rámci celého maloobchodního balíčku.
Oprava chyb v licencích
Společnost Microsoft nabízí několik jednoduchých a cenově dostupných řešení licencí, které vám a vaší společnosti nebo organizaci mohou pomoci zajistit, že máte pravý software společnosti Microsoft. Začněte poradou s místním zástupcem pro multilicenční programy společnosti Microsoft nebo autorizovaným prodejcem produktů společnosti Microsoft a zeptejte se na program Get Genuine Solutions. Můžete si také přečíst podrobnější informace o nabídkách pravého systému Windows pro firmy.
Pokud do domácího nebo firemního počítače dostáváte oznámení, že používaný software společnosti Microsoft nemusí být pravý nebo aktivovaný, postupujte podle pokynů nebo klikněte na odkaz, jejichž pomocí můžete potíže odstranit nebo si zakoupit pravý software.

Share this page