Posilování možností zaměstnanců prostřednictvím týmové práce

Microsoft a jeho partneři umožňují bankám zvyšovat produktivitu organizace a zaměstnanců prostřednictvím zabezpečených technologií pro spolupráci, komunikaci a inovaci obchodních procesů.

Zvyšte spolupráci a tvořivost zaměstnanců


Zjistěte, jak společnosti poskytující finanční služby, jako je ta vaše, rozšiřují možnosti zaměstnanců

Osoba otevírá dveře svého auta

Zajištění pracoviště pro intenzivní spolupráci, které zvýší zapojení zaměstnanců a spokojenost zákazníků

Podpořte zaměstnance – umožněte jim, aby byli produktivní bez ohledu na to, zda sedí na pobočce banky, ve firemní kanceláři, doma nebo na zákazníkově pracovišti.

No Data Available

Rozvoj dovedností zaměstnanců vede k upřednostňování cloudu

Zjistěte, jak společnost Swedbank vytvořila prostředí, ve kterém se nové technologie mohou rychle vyvíjet interně.

No Data Available

Podpora spolupráce zaměstnanců a odstranění bariér mezi daty

Řešení Microsoft Teams díky pokročilým funkcím, univerzální dostupnosti a integrovanému zabezpečení Microsoft 365 nejlépe splnilo požadavky společnosti PayPal na sjednocení komunikace a spolupráce.

Osoba stojí před okny a dívá se ven

Zapojení lidské vynalézavosti díky začleňování a produktivitě

Vytvořte kulturu začleňování, která dá průchod lidské vynalézavosti. Pokročíte v inovacích a zvýšíte produktivitu.

Prozkoumejte řešení pro týmovou práci a spolupráci

Microsoft 365 Power BI