Řešení Microsoft pro veřejné zdraví a sociální služby

Poskytujte lepší služby svým občanům a komunitám využíváním inovativních technologií v oblasti veřejného zdraví a sociálních služeb, které vytvářejí příležitosti pro vyšší bezpečnost, zdraví a prosperitu.

Řešení v oblasti veřejného zdraví a sociálních služeb

Vytváření příležitostí pro bezpečnost, zdraví a prosperitu po celém světě.

Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Zlepšete podmínky pro zranitelné osoby díky informovanosti a propojení veřejnosti s pracovníky sociálních služeb.

Optimalizace distribuce přínosů

Zabezpečte i zefektivněte rozdělování dotací a zároveň předcházejte podvodům, plýtvání či zneužívání.

Podpora zdravé populace

Chraňte a zlepšete veřejné zdraví prostřednictvím prevence nemocí a zajištění spravedlivého přístupu.

Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Ochrana dobrých životních podmínek dětí

Poskytněte zabezpečené, virtuální prostředí pro spolupráci a správu úkolů i citlivých dat.

Péče o osoby s vývojovým postižením

Umožněte multidisciplinárním týmům pracovat ve vzájemné závislosti a efektivně zvládat kritické změny.

Péče o seniory

Sledujte data a výsledky pro měření účinnosti intervence. Řiďte změny v péči v reálném čase.

Poskytnutí bydlení a přístřeší

Zmírněte nákladné zásahy a zajistěte tok informací mezi datovými sily.

Partneři, kteří zajišťují spojení

Produkty, díky kterým to dokážete

Azure Bot Service
Azure Bot Service

Divider

Optimalizace distribuce přínosů

Udržení dávek v nezaměstnanosti

Propojte zranitelné osoby s dotacemi, a analyzujte data za účelem vyrovnání rozpočtu a výdajů.

Předcházení podvodům a plýtvání

Chraňte systém před podvody, eliminujte plýtvání a zajistěte efektivní a účinnou distribuci dávek.

Poskytování ekonomické pomoci

Umožněte distribuci peněžních i nepeněžních dávek a vytvořte efektivní finanční modely.

Zlepšení správy důchodů

Přesně vyhodnocujte individuální způsobilost a výplaty na základě celoživotních odvodů.

Partneři, kteří zajišťují spojení

Produkty, díky kterým to dokážete

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection
Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection
Azure Bot Service
Azure Bot Service
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Divider

Podpora zdravé populace

Prevence a reakce na onemocnění

Analyzujte data ke sledování a sledování infekčních i chronických onemocnění s cílem identifikovat jejich přenašeče a příčiny.

Řízení politiky veřejného zdraví

Sledujte a přizpůsobujte dostupnost vakcín podle místa a udržujte konzistentní záznamy o očkování.

Zlepšení rovnosti ve zdravotní péči

Usnadněte komunitám s nedostatečnou péčí rovný přístup ke zdrojům veřejného zdraví.

Partneři, kteří zajišťují spojení

Produkty, díky kterým to dokážete

Microsoft Power Automate
Microsoft Power Automate
Azure Health Bot
Azure Health Bot
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI
Azure Synapse Analytics
Azure Synapse Analytics

Příprava na postpandemické dopady v oblasti péče o děti

Podívejte se na digitální fórum společnosti Microsoft a zjistěte, jak organizace čelí dopadům pandemie COVID-19 na systém péče o děti.

Dítě se zvednutou rukou hledící pryč

Inovace a transformace

Podívejte se, jak organizace přetvářejí veřejné zdravotní a sociální služby.

Zrychlená spolupráce

Georgia Division of Family & Children Services (Oddělení služeb pro rodinu a děti v Georgii) rychle sladí všechny strany pomocí virtuálních společných schůzek.

Získané poznatky

Anglická Care Quality Commission (Komise pro kvalitu péče) vytvořila regulační platformu založenou na datech, aby mohla lépe zaměřit zdroje.

Zjednodušená správa

Britské ministerstvo práce a důchodů zvolilo přístup založený na cloudu, aby zvýšilo agilitu a efektivitu.

Nasazení reakce na krizi

Nigerijské centrum pro kontrolu nemocí rychle reagovalo na pandemii přechodem do cloudu.

Zapojení občanů

Společnost Digital India Corporation využívá inteligentní chatboty k poskytování důležitých informací COVID-19 ve velkém měřítku.

Další informace o produktech Microsoft pro veřejné zdraví a sociální služby

Microsoft Dynamics 365

Zkombinujte klíčová data a informace pomocí průběžného přehledu, abyste se mohli rozhodovat rychleji.

Microsoft Power Platform

Vytvářejte řešení pro analýzu dat, automatizaci procesů a poskytování bezpečných a důvěryhodných služeb.

Microsoft Azure

Vytváření, správa a nasazení aplikací na dálku i řešení problémů bez ohledu na velikost.

Microsoft 365

Sjednocení vzdálených týmů pomocí špičkových aplikací, inteligentních cloudových služeb a prvotřídního zabezpečení.

Microsoft Surface

Hardware, který byl vytvořen pro práci na dálku a chrání ho zabezpečení a moderní možnosti správy od společnosti Microsoft

HoloLens 2

Urychlete připravenost k poskytování služeb pomocí zařízení pro hybridní realitu, které modeluje prostředí pro školení.

Lékař s rouškou

Seznamte se s řešením Microsoft Cloud pro zdravotnictví

Zjistěte, jak mohou organizace veřejného zdravotnictví spravovat zdravotní data ve velkém měřítku, zvýšit zapojení pacientů, posílit spolupráci zdravotnických týmů, zlepšit analýzu klinických a provozních dat nebo pomoci chránit citlivé zdravotní informace.

Novinky a akce

New Product Innovation Award 2021

Společnost Frost & Sullivan udělila Microsoftu ocenění Best Practices New Product Innovation Award.

Zlepšení sociálních služeb prostřednictvím technologií

Poslechněte si, jak umělá inteligence a internet věcí snižují pracovní zátěž a zlepšují péči.

Urychlení očkování v rámci poslední míle

Přečtěte si o reakci společnosti Microsoft na COVID-19.