Monetizace obsahu a zkušeností

Doručujte přizpůsobené zprávy, zlepšete zpeněžení obsahu a poskytněte zkušenosti, které prohloubí zapojení cílových skupin.

Posilujte zapojení cílových skupin napříč všemi kanály a prostory


Podívejte se, jak organizace, jako je ta vaše, transformují zkušenosti cílové skupiny

Společnost Diply ztrojnásobuje své příjmy prostřednictvím lepších doporučení

Vydavatel zábavy a životního stylu používá modul doporučení k potěšení 75 milionů fanoušků.

Reuters poskytuje nejnovější zprávy správným divákům

Zjistěte, jak mezinárodní zpravodajská agentura používá strojové učení ke zvýšení zapojení webových stránek.

Tivoli Gardens

Tivoli Gardens pokračuje ve své dlouholeté tradici představivosti a inovace díky Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.

Řešení pro zpeněžení obsahu a zapojení cílových skupin

Microsoft Dynamics 365 Sales Microsoft Dynamics 365 Marketing Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Adobe Experience Cloud