Změňte přístup k analýze cílových skupin a obsahu

Zjednodušte přístup k informacím o cílových skupinách z různých kanálů a podpořte proaktivní rozhodování na základě dat.

Odhalte poznatky o cílových skupinách zjednodušením přístupu k datům


Podívejte se, jak organizace, jako je ta vaše, mění přístup k analýze cílových skupin

Miami Heat

Miami HEAT transformuje zapojení fanoušků pomocí komplexního přehledu o zákaznících

Broadcast Music, Inc.

BMI využívá Azure k efektivní správě dat ve velkém měřítku při rozdělování autorských poplatků partnerům.

Taboola

Taboola pomocí velkých dat utváří budoucnost online reklamy.

Řešení zaměřená na data a poznatky o cílových skupinách

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Microsoft Power Platform Microsoft 365 Affinio Adobe