Služba Desktop Analytics a strojové učení zajišťuje rychlé a efektivní aktualizace

Na základě naší práce s jednotlivci i s organizacemi všech velikostí – celkem s více než 800 miliony zařízeními s Windows – jsme došli k závěru, že je snadnější nasazovat Windows 10 pomocí výkonných analytických funkcí cloudu a strojového učení. Od vydání aktualizace Windows 10 z dubna 2018 hojně využíváme umělou inteligenci ke zvýšení kvality a spolehlivosti při zpřístupňování nových verzí. Na této cestě jsme se naučili, jak nejlépe zajistit rychlou a úspěšnou aktualizaci zařízení.

Dnes chceme tyto poznatky zpřístupnit také pro organizace prostřednictvím verze Public Preview služby Desktop Analytics, která je teď k dispozici. Služba Desktop Analytics vám přináší nezbytné informace a pomáhá automatizovat procesy, abyste mohli rychle a efektivně spravovat aktualizace. Desktop Analytics je služba připojená ke cloudu, která se integruje se System Center Configuration Managerem a v blízké budoucnosti se bude integrovat s Microsoft Intune. Se službou Desktop Analytics můžete snadno a s jistotou nasazovat nejnovější funkce Windows 10, které vaši zaměstnanci potřebují, a zajišťovat, aby byly počítače stále v aktuálním stavu.

„Služba Desktop Analytics nám umožňuje automatizovat pilotní plány, abychom zajistili testování a vyhodnocení všech scénářů pro aplikace a hardware před upgradem na nejnovější verzi Windows 10.“
– Jason Myers, hlavní vedoucí zaměřený na práci s koncovými uživateli, společnost Mars

Tato služba vám přináší analytické informace, které vám pomohou přijímat informovaná rozhodnutí o připravenosti klientů s Windows na aktualizace. V kombinaci s nástrojem Configuration Manager umožňuje služba Desktop Analytics vytvořit inventář aplikací pro Windows používaných v organizaci a posoudit kompatibilitu aplikací s nejnovějšími aktualizacemi funkcí Windows 10. Díky propojení dat z vaší organizace s daty shromážděnými z milionů zařízení připojených k našim cloudovým službám nebudete při testování těchto aplikací muset nic odhadovat a můžete svou pozornost zaměřit na zásadní problémy blokující nasazení. Dříve posouzení kompatibility aplikací s novými verzemi Windows představovalo náročný a zdlouhavý proces, protože se muselo provádět prostřednictvím ručního testování, teď ale můžete celý proces automatizovat prostřednictvím analytických informací získaných z cloudu.

Služba Desktop Analytics přináší doporučení řízená daty, která vám umožňují snadno a rychle spouštět úspěšná pilotní nasazení, která představují celou sadu aplikací a ovladačů používaných v organizaci. Pak můžete pomocí signálů o stavu z pilotních nasazení posoudit připravenost prostředků a implementovat optimalizovaný plán produkčního nasazení pomocí Configuration Manageru.

Jak loni v září vysvětlil Jared Spataro, podnikový viceprezident pro Microsoft 365, služba Desktop Analytics představuje další vývojový stupeň služby Windows Analytics – přidala se hlubší integrace s Configuration Managerem a uplatňuje se přístup k nasazování využívající signály o stavu založený na aktualizačních kanálech.

Pokud chcete získat další informace a začít používat verzi Public Preview, přečtěte si článek o službě Desktop Analytics. Další materiály najdete v nové komunitě služby Desktop Analytics a další podrobnosti si můžete přečíst na webu Tech Community.

Upozorňujeme, že obsah těchto blogových příspěvků popisuje funkce, které se můžou pro jednotlivé trhy lišit. Úplné podrobnosti o konkrétních nabídkách produktů pro váš trh najdete na těchto webech: Microsoft 365, Office 365, Windows 10 a Enterprise Mobility + Security.
Obsah, na který se odkazuje v těchto příspěvcích, nemusí být dostupný ve vašem jazyce.