Průzkum: Konkrétní způsob měření vlivu IT na pracovní prostředí zaměstnanců

Už bylo hodně napsáno o tom, že obrovská proměna, ke které v Microsoftu došlo pod vedením Satyi Nadelly, je výsledkem kulturní změny. Když analyzujeme faktory, které se podílejí na rozvoji firemní kultury, a hledáme způsoby, jak podporovat organizace procházející změnami, stále zjišťujeme, že IT v nebývalé míře ovlivňuje náladu a loajalitu zaměstnanců – a oba tyto aspekty hrají klíčovou roli při transformaci firemní kultury jakékoli organizace.

Zlepšení nálady a loajality zaměstnanců je pro organizaci velmi důležité také proto, aby přilákala nové talenty. Když zaměstnanci mohou pracovat v moderním pracovním prostředí, které je propojené, flexibilní a dává jim nové možnosti, vysílá to jasný signál, že jsou docenění a že pracují pro organizaci směřující kupředu.

Rozvíjení a posilování těchto aspektů mezi pracovníky je samozřejmě cenné, ale abychom mohli pro naše zákazníky po celém světě tyto změny replikovat a popsat postupy a akce, které vedou k jejich dosažení, potřebovali jsme je prostudovat a kvantifikovat, abychom věděli, jak se k nim dá dospět. Úzce jsme spolupracovali se společností Qualtrics, špičkovou organizací zaměřenou na řízení pracovního prostředí, která podrobně studovala způsoby, jak těchto cílů dosahovat.

Podívejte se, co jsme zjistili.

Modernizace pracovního prostředí

Není žádným převratným objevem, když řekneme, že jedny z nejpokročilejších nástrojů pro podporu produktivity a vytváření moderního uživatelského prostředí najdete v Microsoftu 365. Díky této platformě mohou uživatelé pracovat odkudkoli na různých zařízeních. Navrhli jsme ji tak, aby splňovala a překračovala očekávání uživatelů, IT specialistů i odborníků na zabezpečení, takže je cenná pro všechny uživatele v organizaci. Rád říkám, že Microsoft 365 je platforma oblíbená u uživatelů, oblíbená u IT specialistů a důvěryhodná pro všechny.

Abychom organizacím umožnili využít možnosti Microsoftu 365 na maximum, pomáhali jsme jim modernizovat prostředí na pracovišti nasazením Microsoftu 365 prostřednictvím naší služby Microsoft Managed Desktop. Pomocí služby Microsoft Managed Desktop spravujeme tyto počítače jménem zákazníků, kteří používají Microsoft 365 jako základ řešení pro podporu produktivity, správu a zabezpečení. Tuto možnost nazývám „nativním“ schématem nasazení pro Microsoft 365.

Nativní počítač s Microsoftem 365:

  • Je moderní zařízení s dotykovými funkcemi.
  • Používáte na něm cloudové aplikace Office 365 ProPlus.
  • Správu a zabezpečení na něm zajišťuje Microsoft 365.
  • Nabízí rychlé a přizpůsobivé pracovní prostředí bez nadbytečných agentů, kteří by vás zpomalovali při práci.

Na výsledek se můžete podívat na videu, které bych označil jako „nejnudnější ukázku na světě“. Myslím, že na vás udělá velký dojem.

U těchto zákazníků jsme nasadili základní službu Microsoft Managed Desktop a sadu zásad pro správu a zabezpečení prostředí. Služba Microsoft Managed Desktop využívá integrované funkce Microsoftu 365. Považujeme ji za zlatý standard, pokud jde o přístup k architektuře, zásady požadované k zabezpečení zařízení a způsoby, které je podle nás třeba používat k nasazení, správě a provozu počítačů, pokud mají překračovat očekávání uživatelů i IT specialistů.

Když tyto organizace přecházely na službu Microsoft Managed Desktop, měli jsme zajímavou příležitost spolupracovat s několika organizacemi, abychom mohli měřit a konkrétně kvantifikovat rozdíly v náladě mezi zaměstnanci s moderním pracovištěm a těmi, kteří používali nativní prostředí Microsoftu 365 poskytované prostřednictvím služby Microsoft Managed Desktop. Brali jsme v úvahu desítky proměnných a získali jsme v rámci této studie opravdu zajímavé výsledky.

Přijetí toho, s čím se pracovníkům dobře pracuje

Jedno z klíčových zjištění souviselo s reakcí na změny v technologiích. Porovnávali jsme dvě kontrolní skupiny – nativní zařízení Microsoftu 365 (spravovaná službou Microsoft Managed Desktop) měla o 85 procent rychlejší čas spuštění a dalo se na nich okamžitě pokračovat v práci. Tato zařízení také měla dvakrát delší výdrž baterie a o 85 procent méně chyb (chybových ukončení). Uživatelé těchto nativních zařízení Microsoftu 365 spravovaných prostřednictvím služby Microsoft Managed Desktop jednoznačně zaznamenali tato zlepšení:

Infografika zobrazující dopad nativních zařízení Microsoftu 365 na zaměstnance. 38 % se domnívá, že jim prostředí na počítači pomáhá lépe sloužit zákazníkům nebo zúčastněným stranám. +75 Net Promoter Score (NPS). O 121 % se cítí být více docenění ve firmě, ve které pracují.

Podstatnou otázkou ovšem zůstává, jaký má tento typ změny v technologii vliv na náladu a loajalitu zaměstnanců. Při hledání odpovědi na tuto otázku využila společnost Qualtrics svoje odborné znalosti v oblasti měření, analýzy a porozumění pracovnímu prostředí zaměstnanců a zjistila zajímavé údaje o tom, jak výrazný tento vliv je.

Níže je stránka pocházející přímo ze zprávy, kterou pro nás vypracovali:

Infografika s klíčovými poznatky. 15% zvýšení zapojení zaměstnanců. 31% zvýšení efektivity zaměstnanců. 59% zrychlení dopadu na zaměstnance. 121% zlepšení hodnocení zaměstnavatele a firemní image. 74 bodů – zvýšení míry doporučení prostředí počítače. 80% zvýšení míry doporučení prostředí počítače.

Nejdůležitější poznatek se podle mého názoru týká toho, o kolik se zaměstnanci cítí lépe docenění svojí firmou, když pracují v nativním prostředí Microsoftu 365. Toto zlepšení nálady zaměstnanců znamená, že se cítí šťastnější a spokojenější. Když jsou zaměstnanci šťastnější, má to přímý vliv na služby pro zákazníky, které organizace poskytuje, a to z dlouhodobého hlediska vede k vyšší loajalitě zaměstnanců.

Data z několika organizací, ve kterých jsme prováděli průzkum, naznačují, že loajální zaměstnanci zůstávají v organizaci déle a fluktuace zaměstnanců je tak menší. Díky tomu celá organizace funguje lépe a efektivněji. Jedním z nejdůležitějších kroků v rámci tohoto průzkumu bylo, že jsme jeho výsledky ukázali vedoucím pracovníkům těchto společností a zdůraznili jim, jaký vliv má jejich IT infrastruktura.

Realizace ve vaší organizaci

Tato zjištění od společnosti Qualtrics dobře ilustrují, jak velký vliv má moderní správa. Když nasadíte moderní technologie a zajistíte pro ně moderní správu, můžete tyto výhody poskytnout i svým uživatelům. Služba Microsoft Managed Desktop využívá nástroj System Center Configuration Manager (ConfigMgr) a službu Microsoft Intune – toto řešení teď nazýváme Microsoft Endpoint Manager – ke zjednodušení správy a zajišťování skvělého prostředí pro uživatele.

Představujeme Microsoft Endpoint Manager

Podívejte se, jak integrujeme Microsoft Intune, Configuration Manager a další funkce do jednoho řešení s názvem Microsoft Endpoint Manager.

Přehrát video

Pomocí funkce Microsoft Endpoint Manager také usnadňujeme správu Office 365 ProPlus na různých zařízeních, aby zaměstnanci mohli produktivně pracovat v dobře zabezpečeném prostředí bez ohledu na to, jak potřebují pracovat. Kromě poskytování přehledů o stavu zařízení, které umožňují monitorovat připravenost zařízení na upgrade na nejnovější aktualizaci funkcí Office 365 ProPlus, jsme také představili hlubší integraci pro správu Office 365 pomocí Jamf Pro. Integrace s novým prostředím nastavení aplikací a vlastních nastavení (ukázali jsme ji na konferenci Jamf Nation User Conference (JUNC) 2109 před několika týdny) umožňuje snadno nastavit zásady Office 365 pomocí známého rozhraní založeného na formulářích.

Pokud spravujete zařízení Mac, můžete centrálně konfigurovat zabezpečení, ochranu osobních údajů a zásady aktualizací a zajistit tak pro uživatele optimální prostředí Office 365 na Macu. Chceme vám pomáhat zajišťovat pro zaměstnance skvělé prostředí bez ohledu na používané zařízení.

Další kroky

Teď si pravděpodobně kladete otázku, jak můžete takové prostředí zajistit pro svoje uživatele. Pokud chcete využívat výhody služby Microsoft Managed Desktop a přenechat tuto práci odborníkům z Microsoftu, můžete snadno získat další informace.

Microsoft Managed Desktop

Modernizujte svoje pracoviště pomocí služby Microsoft Managed Desktop, abyste zajistili skvělé prostředí pro uživatele, chránili zařízení a mohli se nerušeně soustředit na svoji hlavní činnost.

Další informace

Nový nástroj Productivity Score, který jsme představili v minulém měsíci, vyvíjíme, abychom vám usnadnili využívání informací týkajících se možností zaměstnanců a technologických možností k získání kvantifikovaných ukazatelů vlivu technologií na uživatele z hlediska firemní kultury. Tento nástroj vám také pomůže zjistit, jaké konkrétní kroky můžete podniknout pro zlepšení správy každého zařízení, abyste zajistili skvělé prostředí pro uživatele.

Pokud chcete nástroj Productivity Score používat, musíte mít povolenou spolusprávu prostřednictvím propojení nástroje ConfigMgr a služby Intune – toto řešení se teď nazývá Microsoft Endpoint Manager. Pokud chcete vědět, jak to udělat, podívejte se na moje video ze seriálu Mechanics. Mezitím se můžete zaměřit na tři věci, které jsou nejčastějšími příčinami špatného výkonu počítače:

  • Podívejte se podrobně na všechny agenty, které nasazujete. Příliš mnoho agentů v jednom počítači bývá hlavní příčinou pomalého spouštění, obnovení a krátké výdrže baterie. Opravdu všechno, co máte, potřebujete? Vyhovují vašim potřebám integrované nástroje a součásti Microsoftu 365?
  • Podívejte se, kolik zásad skupiny používáte. Mají vliv na to, jak dlouho trvá, než od spuštění počítače můžete přejít k produktivní práci.
  • Dáváte uživatelům dobrý hardware? Pokud například zařízení mají disky HDD namísto SSD, má to na výkon značný vliv.

Můžete si také u společnosti Qualtrics objednat vlastní průzkum. Podobně jako my v případě služby Microsoft Managed Desktop můžete shromáždit skupinu uživatelů, abyste otestovali nativní nasazení Microsoftu 365, a prostřednictvím společnosti Qualtrics změřit, jaký vliv bude mít toto nativní prostředí na vaši organizaci.

Další informace

Pokud se chcete dozvědět více o datech společnosti Qualtrics a službě Microsoft Managed Desktop, navštivte blog technické komunity.

Upozorňujeme, že obsah těchto blogových příspěvků popisuje funkce, které se můžou pro jednotlivé trhy lišit. Úplné podrobnosti o konkrétních nabídkách produktů pro váš trh najdete na těchto webech: Microsoft 365, Office 365, Windows 10 a Enterprise Mobility + Security.
Obsah, na který se odkazuje v těchto příspěvcích, nemusí být dostupný ve vašem jazyce.