5 kroků pro podporu digitální transformace s Microsoftem 365

Během posledních několika měsíců jsem měl příležitost komunikovat s mnoha společnostmi, jejichž IT týmy procházejí cestou digitální transformace. Opakovaně jsem slýchal, že největší výzvou, se kterou se setkávají je to, jak zajistit adaptaci uživatelů na nový software, který jim z dlouhodobého hlediska zajistí vyšší produktivitu.

V tomto měsíci vám chci představit několik nových nástrojů a prostředků, které můžete využít k rychlejší adaptaci uživatelů na nový software. Tyto nástroje poskytují uživatelům prostředky, které potřebují k získávání dovedností nezbytných k úspěšné práci, a vám nabízejí funkce, pomocí kterých můžete získat přehled o adaptaci uživatelů.

Microsoft 365

Špičkové kancelářské aplikace s inteligentními cloudovými službami, které mění způsob, jakým pracujete

Začínáme

Jak vám můžeme pomoct dát reálnou podobu vaší vizi světového produktivního cloudu – Microsoftu 365?

Krok 1: Získání přesných pokynů odpovídajících vašemu oboru v knihovně podpory produktivity

Začněte tím, že se pokusíte porozumět tomu, jak může Microsoft 365 zvýšit produktivitu ve vaší konkrétní roli nebo oboru, pomocí scénářů a doporučených postupů, které najdete v knihovně podpory produktivity. Knihovna podpory produktivity je dostupná pro širokou škálu oborů, včetně finančních služeb, maloobchodu a zdravotnictví, a poskytuje podrobné informace pro role, jako je provoz, prodej a personalistika.

Krok 2: Vytvoření plánu pomocí příručky pro rychlou adaptaci uživatelů na Microsoft 365

Příručka pro rychlou adaptaci uživatelů na Microsoft 365 vám nejen pomůže identifikovat a nastavit prioritu klíčových scénářů, ale pomůže vám také porozumět tomu, jak nejlépe vytvořit a spustit plán rychlé adaptace na produkt ve spolupráci se všemi účastníky procesu. Příručka pro rychlou adaptaci uživatelů na Microsoft 365 vám pomůže využívat tento produkt ve firmě na maximum tím, že vás naučí, jak sledovat adaptaci uživatelů na produkt a jeho používání.

Krok 3: Využití pomoci poradců a podporovatelů

Až budete připravení začít školit svoje uživatele, doporučujeme využít možnosti programu Office 365 Champions. Tento program vám pomůže vytvořit podpůrný okruh vlivných uživatelů, kteří se jako první ve vaší organizaci adaptovali na daný produkt, a udělat z nich podporovatele pro ostatní uživatele v rámci programu Office 365 Champions. Tento program poskytuje podporu a zdroje informací, které těmto uživatelům pomáhají nacházet efektivnější způsoby řešení každodenních úloh a sdílet tyto poznatky s ostatními uživateli v organizaci.

Krok 4: Vytvoření vlastního vzdělávacího portálu

Věděli jste, že vlastní vzdělávací portál můžete vytvořit pomocí několika kliknutí? Výukové kurzy k Microsoftu 365 jsou přizpůsobitelná školicí řešení na vyžádání, která slouží k tomu, aby podpořila úroveň využívání a přijetí služeb Microsoftu 365 v organizaci. Součástí jsou vlastní školení upravená na míru, zřizování portálu SharePointu Online a jednoduché kroky pro zřízení, přizpůsobení a sdílení nového portálu s uživateli.

Krok 5: Sledování pokroků u uživatelů

Po implementaci některých z těchto vzdělávacích prostředků budete potřebovat nástroje, které vám pomohou sledovat proces adaptace uživatelů na nový produkt. Nový nástroj Microsoft Productivity Score, který je momentálně dostupný ve verzi Private Preview, vám poskytne podrobný náhled na to, jak funguje vaše organizace, a přehledy, které vám umožní identifikovat, kde je třeba implementovat vylepšená prostředí, aby mohli lidé dosahovat požadovaných výsledků, a kroky pro aktualizaci dovedností a systémů, aby všichni mohli odvádět co nejlepší práci.

Firmám, které chtějí svým zaměstnancům pomoct lépe porozumět tomu, jak využívají svůj pracovní čas, a poradit jim, jak získat lepší pracovní návyky a standardy týmové práce, doporučujeme zapnout službu MyAnalytics. Tento nástroj pomáhá uživatelům lépe se zaměřit se na plnění požadovaných úkolů, slaďovat práci a osobní život, vytvářet síť kontaktů a spolupracovat.

Služba MyAnalytics je k dispozici pro uživatele Microsoftu 365 a Office 365 Enterprise a Business.

Pro získání komplexního přehledu nabízíme službu Workplace Analytics. Služba Workplace Analytics nabízí vylepšené nástroje pro zjišťování a analýzu způsobu, jakým lidé pracují, a jeho vlivu na fungování firmy, a pomáhá dosáhnout požadovaných změn prostřednictvím služby MyAnalytics. Nabízí náhled na způsoby spolupráce, které umožňují organizacím flexibilně fungovat, vylepšovat prostředí pro zaměstnance a více se zaměřovat na zákazníky.

Služba Workplace Analytics je k dispozici jako doplňková služba Microsoftu 365.

Poslechněte si podcast Microsoft 365 Knowledge

Pokud chcete lépe porozumět tomu, proč je Microsoft 365 špičkovým světovým produktivním cloudem, poslechněte si podcast Microsoft 365 Knowledge. Tato série podcastů, kterou spolu se mnou uvádí zkušený IT bloger Paul Thurrott, se zaměřuje na funkce a možnosti v různých produktech, které jsou součástí Microsoftu 365. Kromě toho s vámi budeme sdílet tipy a triky z reálného světa, které vám pomohou tyto produkty využít na maximum. První dvě epizody jsou k dispozici na vyžádání.

Cesty jednotlivých společností k digitální transformaci se liší. Během několika následujících měsíců vám nabídneme další zdroje informací a také rozhovory s organizacemi, které se s vámi podělí o svoje tipy a tajemství související s jejich úspěšnou digitální transformací a o to, co se během projektů naučily a jak využily transformační možnosti Microsoftu 365, špičkového světového produktivního cloudu.

Upozorňujeme, že obsah těchto blogových příspěvků popisuje funkce, které se můžou pro jednotlivé trhy lišit. Úplné podrobnosti o konkrétních nabídkách produktů pro váš trh najdete na těchto webech: Microsoft 365, Office 365, Windows 10 a Enterprise Mobility + Security.
Obsah, na který se odkazuje v těchto příspěvcích, nemusí být dostupný ve vašem jazyce.