Přejít k hlavnímu obsahu
Přeskočit na hlavní obsah
Microsoft 365

Platforma Microsoft Viva je teď obecně dostupná a pomůže vám transformovat prostředí pro hybridní práci

Na začátku tohoto roku jsme prostřednictvím platformy Microsoft Viva zahájili cestu k vytvoření první platformy možností zaměstnanců (employee experience platform, EXP), která odpovídá potřebám hybridní práce. Naší vizí bylo podpořit rozvoj firemní kultury zaměřené na propojení lidí, společné cíle, růst, osobní pohodu a dosahování lepších výsledků. Dnes s potěšením oznamujeme, že všechny čtyři moduly Viva představené na začátku této cesty – Viva Připojení, Viva Přehledy, Viva Témata a Viva Učení – jsou teď obecně dostupné. Stačí si koupit jeden plán, novou sadu produktů Viva, a můžete mít ke všem přístup. Oznamujeme také nové možnosti a partnerství pro jednotlivé moduly a centralizované prostředí pro správce IT. A v příštím roce nabídne sada produktů Viva přístup k novému modulu vytvořenému díky nedávné akvizici společnosti Ally.io, přední společnosti v oblasti cílů a klíčových výsledků (objectives and key results, OKR), která pomáhá jednotlivcům i týmům efektivněji harmonizovat jejich úsilí a dosahovat lepších obchodních výsledků.

Tyto inovace vycházejí přímo z našich úvah o paradoxu hybridní práce1, který vyžaduje přehodnocení modelu fungování každé organizace, a z poznatků prvních zákazníků využívajících platformu Viva, například od společností Unilever, Humana a REI. Viva pomáhá organizacím transformovat jejich prostředí pro zaměstnance, což je ve skutečnosti digitální prostředí pro práci v organizaci. Mohou si tak udržet zaměstnance a přilákat nové talenty v době velkých změn na trhu práce (Great Reshuffle).2

Platforma Viva jako jediné řešení zajišťuje propojení všech zaměstnanců s firemní kulturou organizace, přináší osobní přehledy o produktivitě, odborné znalosti a důležité vzdělávací materiály. A po přidání Ally.io bude ještě snazší sladit práci zaměstnanců se strategickou vizí a hlavními prioritami společnosti. Platforma Viva umožňuje na všech úrovních organizace řešit klíčové problémy hybridní práce a vyhoření zaměstnanců.

Sada produktů Microsoft Viva: Jeden plán pro integrovanou platformu možností zaměstnanců   

Se sadou produktů Microsoft Viva zákazníci získají integrovanou platformu možností zaměstnanců, která propojuje komunikaci, znalosti, vzdělávání, zdroje informací a přehledy a začleňuje je do pracovního procesu. Sada je až do srpna 2022 nabízena za akční cenu 9 USD za uživatele měsíčně, což je o 25 % méně než při zakoupení tří prémiových modulů jednotlivě (celkem 12 USD). Zákazníci, kteří si teď koupí předplatné této sady, získají v příštím roce bez dalších poplatků také nový modul Ally.io.

Vzhledem k tomu, že Microsoft Viva poskytuje integrované prostředí, správci IT teď mohou využít centralizované prostředí centra pro správu Microsoftu 365 a získat přístup k průvodci nastavením pro nasazení platformy Viva. Prostředí centra pro správu obsahuje průvodce nastavením a seznam úkolů pro každý modul Viva a související partnerská řešení, která zjednodušují počáteční nastavení. Kompletní sada podrobných pokynů k nasazení pro každý modul je k dispozici také v hypertextových odkazech na dokumentaci na konci tohoto blogu.

Viva Připojení: Kultura a komunikace

Modul Viva Připojení je kurátorované prostředí s brandingem společnosti, které propojuje relevantní zprávy, konverzace a zdroje informací v aplikacích a zařízeních používaných každý den – a ještě tento měsíc se mezi tato zařízení zařadí i váš mobilní telefon.

Ode dneška můžete využívat integrace od mnoha špičkových partnerů a rozšířit tak prostředí pro kulturu a komunikaci – k dispozici jsou například integrace s Workday, ServiceNow, Qualtrics, UKG a dalšími produkty.

Kromě těchto partnerských integrací teď můžete do řídicího panelu modulu Viva Připojení přidávat karty Schválení, Směny a Úkoly z Teams. Tyto integrace vám také umožní zapojit do modulu Viva Připojení nové partnerské funkce, jako jsou funkce Adobe Sign a DocuSign pro Schválení a Zebra-Reflexis a Blue Yonder pro Směny.

Také s potěšením oznamujeme, že se do rodiny partnerů modulu Viva Připojení připojí společnost Espressive. Karty řídicího panelu od společnosti Espressive ještě v tomto roce umožní zaměstnancům získat okamžitou a přizpůsobenou samoobslužnou podporu.

Se všemi novými partnery modulu Viva Připojení, včetně těch, kteří se brzy připojí, se můžete seznámit v naší relaci na vyžádání. S potěšením také oznamujeme, že v SharePointu jsou teď k dispozici nové webové části modulů. I o nich můžete získat další informace v relaci na vyžádání.

Animovaný obrázek obrazovky telefonu zobrazující řídicí panel Relecloud a přijetí denní kontroly stavu

Obrázek 1. Připojte se ke své organizaci odkudkoli, kde právě pracujete, včetně mobilního telefonu – tato funkce bude k dispozici ještě v tomto měsíci. 

Viva Přehledy: Produktivita a osobní pohoda

Modul Viva Přehledy pomáhá zlepšovat produktivitu i osobní pohodu díky přehledům a doporučením založeným na datech, u kterých je zároveň zajištěná ochrana osobních údajů. Dnes oznamujeme rozšíření funkcí, které pomáhají manažerům a vedoucím týmů orientovat se v hybridní práci a pomáhají všem v organizaci pořádat efektivnější schůzky. Podrobnosti o těchto a dalších připravovaných funkcích najdete na blogu o modulu Viva Přehledy.

 • Nové přehledy a nástroje pro manažery pomohou manažerům a vedoucím týmů zůstat ve spojení se členy týmu, sledovat nesplněné úkoly, zkoumat osobní návyky, které ovlivňují týmovou kulturu, oceňovat úspěchy a podporovat týmové standardy, jako jsou například dny bez schůzek – to vše prostřednictvím užitečných doporučení. Tyto přehledy budou brzy k dispozici pro libovolnou velikost týmu na kartě Můj tým v aplikaci Viva Přehledy pro Microsoft Teams.
 • Nové efektivní prostředí pro schůzky v aplikaci Viva Přehledy pro Teams pomůže organizátorům schůzek získat přizpůsobené přehledy a návrhy, které jim pomohou zlepšit způsoby využívání schůzek. Uživatelé budou také moct vytvářet a sdílet plány schůzek, aby ve výchozím nastavení nastavili standardy týmových schůzek, jako jsou kratší schůzky, a budou moct vždy zahrnout odkazy na Teams.
 • Řízené meditace ze služby Headspacebudou obecně dostupné v listopadu 2021 ve čtyřech dalších jazycích: francouzštině, němčině, portugalštině a španělštině.
Umožněte manažerům nastavovat pro týmy dny bez schůzek.

Obrázek 2. Umožněte manažerům nastavovat pro týmy dny bez schůzek.

Viva Témata: Znalosti a zkušenosti

Modul Viva Témata využívá umělou inteligenci k automatickému uspořádání obsahu a expertních znalostí ze všech vašich systémů a týmů do souvisejících témat, jako jsou projekty, produkty, procesy a zákazníci. Tento obsah se zobrazuje jako stránky témat a centra témat, která vytváří a aktualizuje umělá inteligence a která odborníkům umožňují snadno rozvíjet a sdílet znalosti – podobně jako na wikiwebu. Zobrazuje se také jako karty témat, které přinášejí požadované znalosti v Outlooku, SharePointu a Office přesně ve chvíli, když je potřebujete. Modul Viva Témata, který je teď obecně dostupný, vám brzy umožní využívat tyto znalosti z ještě více zdrojů. Další informace o těchto a dalších vylepšeních najdete na našem blogu o modulu Viva Témata nebo se můžete podívat na naše relace na vyžádání pro znalostní a obsahové služby.

 • Integrací modulu Viva Témata do Outlooku, Yammeru, Bingu a karet profilů uživatelů umožňujeme využívat tyto znalosti v dalších aplikacích Microsoftu 365. K dispozici do konce roku 2021.
 • Naši zákazníci, kteří jsou uživateli v rané fázi, si brzy budou moct přidat modul Viva Témata přímo do chatů a kanálů v Microsoft Teams. Tuto funkci zpřístupníme na začátku příštího roku.
 • Více způsobů, jak mohou správci témat spravovat znalosti ve velkém měřítku, včetně automatického seskupování souvisejících témat do segmentů, analýzy využití a zjednodušeného centra témat. Tyto funkce zpřístupníme na konci roku.
 • Podpora procházení znalostí z obsahu napsaného ve francouzštině, němčině a španělštině. Tyto funkce zpřístupníme na konci roku.
Pomocí integrovaných karet témat můžete získat informace o kontextu termínů používaných v organizaci, projektech nebo názvech týmů přímo v Outlooku.

Obrázek 3. Pomocí integrovaných karet témat můžete získat informace o kontextu termínů používaných v organizaci, projektech nebo názvech týmů přímo v Outlooku. 

Viva Učení: Získávání dovedností a rozvoj

Viva Učení zapojuje firemní vzdělávání do pracovního procesu propojením obsahu z vaší organizace, ze systémů pro správu vzdělávání, od poskytovatelů třetích stran a od Microsoftu. Od dnešního dne je modul obecně dostupný v desktopové a mobilní aplikaci Teams. Během několika následujících týdnů bude modul Viva Učení dostupný i ve vašem tenantovi Microsoftu 365 – stačí v nabídce Teams vyhledat „Viva Učení“ – s dalšími funkcemi, které rozšíří vaše osobní vzdělávání i vzdělávání související s vaší společností. Níže uvádíme jenom několik těchto nových funkcí. Úplný seznam nově vydaných funkcí, partnerských integrací a podrobností o SKU umožňujících využívání pokročilých funkcí najdete na našem blogu o Viva Učení.

 • Můžete zobrazovat úkoly z integrovaných systémů pro správu vzdělávánía snadno si udržovat aktuální informace o požadovaném vzdělávání.
 • Můžete vyhledávat obsah ve všech zdrojích informací pro vzdělávání připojených k modulu Viva Učení a filtrovat ho podle zájmů, poskytovatele nebo doby trvání, abyste našli obsah, který potřebujete.
 • Doporučujte vzdělávací obsah svému týmu a kolegům a sledujte doporučení, která jste poskytli. Doporučení můžete filtrovat podle stavu a míry dokončení nahlášené uživatelem.
 • Přidejte kurátorovanou sadu vzdělávacích materiálů jako kartu v kanálech Teams, abyste mohli vzdělávání začlenit přímo do týmové práce.
Zobrazení Domů nabízí přizpůsobené prostředí pro vzdělávajícího se uživatele a přístupový bod pro veškerý připojený vzdělávací obsah.

Obrázek 4. Zobrazení Domů nabízí přizpůsobené prostředí pro vzdělávajícího se uživatele a přístupový bod pro veškerý připojený vzdělávací obsah.

Ally.io: Nový modul pro cíle a klíčové výsledky

Máme velkou radost z toho, že v druhé polovině kalendářního roku 2022 budeme moct do rodiny platformy Microsoft Viva zařadit jako nový modul řešení Ally.io od přední společnosti v oblasti cílů a klíčových výsledků (objectives and key results, OKR). Tento nový modul pomůže revolučním způsobem změnit způsob, jakým organizace využívají technologie k hlubšímu propojení práce, cílů a výsledků v hybridním světě.

Sladění práce zaměstnanců se strategickou vizí a základními prioritami společnosti je pro každou organizaci tím nejdůležitějším zadáním. Pokud chtějí vedoucí pracovníci v tomto směru uspět, musí investovat do nástrojů, které umožňují transparentně zprostředkovávat firemní vize a vytvářejí způsoby, jak kaskádovitě šířit ambiciózní cíle a vykazovat výsledky na všech úrovních organizace. Ally.io pomáhá pro všechny v organizaci zprostředkovat srozumitelný přehled o celém pracovním procesu a propojit každodenní práci se strategickými cíli společnosti.

Vylepšení aplikace Ally.io v Microsoft Teams i oficiální modul Microsoft Viva založený na řešení OKR se chystají.

Obrázek 5. Vylepšení aplikace Ally.io v Microsoft Teams i oficiální modul Microsoft Viva založený na řešení OKR se chystají.

Další informace o řešení Ally.io najdete na našem blogu s oznámením a můžete také navštívit web Ally.io.

Platforma Microsoft Viva

Platforma Viva je snadno přizpůsobitelná a rozšiřitelná, přístupná odkudkoli, kde pracujete, a integruje se s nástroji, které už používáte, aby vyhovovala vašim jedinečným potřebám. Dnes s potěšením oznamujeme, že platforma Viva teď podporuje následující partnerské integrace, které vám umožní přístup ke špičkovým oborovým aplikacím přirozeně začleněným do pracovního procesu.

 • Viva Učení: SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand, Saba, Coursera, Skillsoft, Pluralsight, edX, Udemy, Go1, Infosec, Josh Bersin Academy, Udacity,* Harvard Business Review,* OpenSesame* a EdCast.*
 • Viva Připojení: Qualtrics, ServiceNow, UKG, Talentsoft, StandOut by ADP, Adobe Sign, Moveworks, Lifeworks, Limeade, Tribute, Blue Yonder, Zebra-Reflexis, Workday,* DocuSign,* EdCast* a Espressive.*
 • Viva Přehledy: Qualtrics, Glint a Headspace.

Našim firemním zákazníkům nabízíme také nový společný plán pro sadu produktů Microsoft Viva a LinkedIn Glint. Služby Viva a Glint společně pomáhají zaznamenávat hodnotnou zpětnou vazbu zaměstnanců a převádět poznatky na akce, což manažerům a týmům usnadňuje měření a zlepšování prostředí pro zaměstnance.

Microsoft Viva je otevřená a rozšiřitelná platforma a partneři a vývojáři budou moct brzy využívat sady nástrojů a rozhraní API pro každý ze čtyř modulů. Sada nástrojů pro modul Viva Připojení je k dispozici už teď, zatímco podpora obsahu 3P pro modul Viva Témata bude k dispozici ve verzi Private Preview v roce 2022. V roce 2022 budou k také dispozici rozhraní API pro modul Viva Přehledy a Viva Učení. Přečtěte si náš blog, kde najdete další podrobnosti o partnerech a rozšiřitelnosti platformy Viva.

Platforma možností zaměstnanců pro každou organizaci – včetně Microsoftu

Přes všechny vzestupy, pády a zásadní změny v uplynulém roce je pořád naší vizí umožnit každé osobě a každé organizaci na této planetě dosahovat lepších výsledků – a to včetně všech osob v Microsoftu. S platformou Microsoft Viva jsme se na vydali na stejnou cestu v oblasti prostředí pro zaměstnance jako naši zákazníci – používáme ji v pobočkách po celém světě, abychom podpořili propojení lidí, růst a osobní pohodu v práci.

Tuto cestu popisujeme v nové sérii blogů věnované vývoji platformy Microsoft Viva. První část rekapituluje naše počáteční rozhodnutí týkající se spokojenosti zaměstnanců – pochopení toho, že individuální aplikace pro zaměstnance jsou sice skvělé, ale centralizovaná platforma je lepší. Popisujeme také posun, ke kterému došlo v reakci na pandemii, a nový pohled na naše interní řešení pro zákazníky.

Citace Nathalie D'Hers, viceprezidentky společnosti Microsoft pro digitální prostředí pro zaměstnance: „Náš tým v posledních několika letech pracoval na tom, aby pomohl našim zaměstnancům produktivně pracovat bez ohledu na to, kde se nacházejí. Tato investice nám umožnila zajistit bezproblémový chod společnosti během přechodu na vzdálenou práci. Stále jsme však museli pracovat na tom, abychom přizpůsobili prostředí pro zaměstnance pro hybridní práci.“

Naše cesta je stejně jako vaše cesta teprve na začátku a jsme rádi, že vám můžeme popsat náš pokrok ve druhé části blogu, která byla právě dnes zveřejněna.

Těší nás, že platforma Microsoft Viva už má tak hluboký dopad na naše zaměstnance a zaměstnance jiných globálních organizací. Pokud chcete zjistit, jak přední světové společnosti využívají platformu Viva ke zlepšení možností zaměstnanců, vyberte požadované logo.

Vydejte se na cestu k novému prostředí pro zaměstnance

Naše vlastní cesta při vytváření platformy Microsoft Viva nám pomohla pochopit, jaké prostředky organizace potřebují k tomu, aby se mohly vydat na cestu k novému prostředí pro zaměstnance. Od února, kdy jsme poprvé oznámili uvedení platformy Viva, jsme průběžně doplňovali dokumentaci k jejímu nasazení, adaptaci uživatelů a správě. Tady je seznam našich nejužitečnějších zdrojů informací, které můžete využívat bez ohledu na to, v jaké fázi cesty k novému prostředí pro zaměstnance se právě nacházíte. Pokud potřebujete ještě více informací (nebo se jen chcete s někým poradit), obraťte se na zástupce Microsoftu.


1 73%: The Hybrid Work Paradox, Jared Spataro, Microsoft WorkLab. 8. září 2021.

2 Microsoft a LinkedIn sdílejí nejnovější data a inovace pro hybridní práci, Jared Spataro, Microsoft. 9. září 2021.

*Bude k dispozici do konce ledna 2022

You may also like these articles

Image for: People in the conference room joining on a laptop via Companion Mode while a remote participant presents during a Microsoft Teams Room (M T R) meeting​.

3 způsoby, jak s Microsoft Teams a Microsoft 365 splnit nová hybridní očekávání

3 způsoby, jak s Microsoft Teams a Microsoft 365 splnit nová hybridní očekávání

Image for: A person holding a child in their lap, looking at the computer which has a doctor on the screen.

Podpořte potenciál pracovníků prvního kontaktu ve zdravotnictví pomocí Microsoft Teams

Podpořte potenciál pracovníků prvního kontaktu ve zdravotnictví pomocí Microsoft Teams

Image for: Woman with mask on for COVID compliance sitting in work space working on laptop with Windows 11 start screen image.

Studie Gartner® Magic Quadrant™ věnovaná platformám obsahových služeb za rok 2021 označila společnost Microsoft jako lídra

Studie Gartner® Magic Quadrant™ věnovaná platformám obsahových služeb za rok 2021 označila společnost Microsoft jako lídra