Správa insiderských rizik

Identifikujte hlavní insiderská rizika a podnikněte odpovídající kroky. Pomocí integrovaných kontrolních mechanismů ochrany osobních údajů můžete využívat nativní signály i signály třetích stran k identifikaci, prověřování a nápravě záměrně škodlivých i neúmyslných aktivit v rámci organizace.

A laptop screen showing the Microsoft 365 Compliance Insider Risk Management program.

Co je správa insiderských rizik?

Nativní signály

Využívejte nativní signály a rozšíření ze všech svých digitálních prostředků a získejte potřebný přehled o aktivitách, akcích a komunikaci uživatelů.

Možnosti pro různé způsoby komunikace

Získejte podporu pro funkce, které vám umožní pracovat nativně se zprávami v Microsoft Teams a na oblíbených platformách třetích stran, jako je Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack a Zoom.

Informace pro lepší rozhodování

Můžete rychle identifikovat rizika pomocí integrovaných šablon strojového učení poskytujících podrobné přehledy.

Integrované pracovní postupy

Spolupracujte na řešení rizik napříč týmy a zajistěte, aby prověřování probíhalo v souladu s platnými předpisy z oblasti pracovního práva.

Gartner Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving​

Integrovaná řešení pro dodržování předpisů a efektivní funkce umělé inteligence zajistily Microsoftu vedoucí postavení ve studii Gartner Magic Quadrant za rok 2020 věnované archivaci podnikových informací.1

Gartner Logo
A screenshot from the video.

Poslechněte si pohled předních osobností Microsoftu na insiderská rizika

Další informace o správě insiderských rizik

Podcast o odhalování skrytých rizik

Poslechněte si relace o odhalování skrytých rizik. Jde o seriál podcastů o insiderských rizicích, kterým čelí organizace po celém světě.

Osvědčené postupy při správě insiderských rizik

Zajistěte bezpečí pro svou organizaci tím, že spojíte lidi, procesy a technologie s cílem snížit rizika přicházející zevnitř.

Efektivní správa různých rizik souvisejících s komunikací

Řešení pro dodržování předpisů při komunikaci nabízí širší podporu pro komunikační kanály třetích stran a nové funkce automatizace.

Řešení Microsoftu 365 k zastavení úniků dat a insiderských útoků

Přečtěte si, jak Microsoft používá strojové učení k zastavení úniků dat a insiderských útoků.

Vytvoření efektivního programu pro správu insiderských rizik

Podívejte se na klíčové součásti procesu vytváření programu pro správu insiderských rizik.

Správa insiderských rizik s integrovanými pracovními postupy

Identifikujte insiderská rizika pomocí integrovaných operačních procesů, které umožňují spolupráci klíčových účastníků z celé organizace.

Seznamte se se správou insiderských rizik a začněte ji naplno využívat.

Začněte používat zkušební verzi

Zaregistrujte se a získejte zkušební verzi plánu Microsoft 365 E5 Compliance.

Začínáme s Microsoftem 365

Začněte využívat správu insiderských rizik, která je součástí plánu Microsoft 365 E5 Compliance.

Už tyto funkce máte?

Zjistěte, jak začít používat správu insiderských rizik.

Další informace o řešeních Microsoftu pro dodržování předpisů

1. 1 GARTNER je registrovaná ochranná známka a značka služby společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používá se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumných publikacích ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o skutečnostech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.