Řešení pro dodržování předpisů na světové úrovni

Inteligentní řešení pro dodržování předpisů a řízení rizik

Řešení, která vám prostřednictvím inteligentních funkcí pomohou vyhodnocovat rizika v oblasti dodržování předpisů, spravovat a chránit citlivá data a efektivně reagovat na požadavky týkající se dodržování předpisů.
Nové funkce pro ochranu dat a snížení rizik v éře cloudových řešení.

Chraňte data a mějte je pod kontrolou, ať jsou uložená kdekoli

Umožněte zaměstnancům spolupracovat bezpečně a v souladu s předpisy. Pomůžou vám s tím zásady ochrany před únikem informací, které usnadňují prevenci a omezují externí sdílení citlivých dat. Nakonfigurujte štítky pro ochranu a řízení dat, vyhledejte vaše citlivá data a seznamte se s tím, jak se s nimi nakládá.
W screen displaying information protection capabilities in Microsoft 365
A laptop displaying Internal Risk Management tools in Microsoft 365

Rozpoznání klíčových vnitřních rizik a kroky k jejich nápravě

Dávejte do souvislostí různé signály, od aktivity uživatelů po komunikaci, abyste získali přehled o výstrahách, které se týkají potenciálních vnitřních rizik, a mohli je spravovat a řešit. Proaktivně monitorujte a spravujte přístup k datům u zaměstnanců, kteří z vaší firmy odcházejí nebo jejichž nová role vyžaduje jinou úroveň přístupu.

Jednodušší dodržování předpisů a omezení rizik

Skóre založené na rizicích, které automaticky detekuje implementované ovládací prvky, neustále vyhodnocuje, zlepšuje a monitoruje dodržování předpisů. Namapujte regulační požadavky na globální předpisy pro ochranu dat a využívejte doporučené akce, které nabídnou nápovědu pro implementaci a testování ovládacích prvků.

A tablet displaying Compliance Manager in Microsoft 365
A computer screen displaying discovery and response features in Microsoft 365

Vyšetřujte incidenty a reagujte pomocí relevantních dat

Mějte pod kontrolou komunikaci s eDiscovery pomocí nástrojů pro odesílání a sledování odpovědí zákonných správců dokumentů, využívejte připomenutí a správce oznámení. Vyšetřujte úniky dat, kontrolujte přidružené aktivity uživatelů a provádějte potřebné kroky k nápravě pochybení, jako je například odstranění souvisejících dat.

Vyzkoušejte naše řešení pro dodržování předpisů

Microsoft 365 nabízí inteligentní řešení pro dodržování předpisů a řízení rizik, která vám pomůžou porozumět vašim datům a chránit je, dodržovat předpisy a standardy a mírnit rizika spojená se zpracováním dat. Zaregistrujte se a získejte zkušební verzi plánu E5 Compliance, která nabízí přístup k nejnovějším produktům a funkcím.

Články o řešeních pro dodržování předpisů

Plánování bezpečné budoucnosti pro vaši společnost


Další informace o Microsoftu 365

Zjednodušte si dodržování předpisů

Urychlete si cestu k dodržování GDPR pomocí Microsoftu 365

Úvod do šifrování v Office 365