Ochrana informací a zásady správného řízení

Identifikujte rizika tím, že vyhledáte data a porozumíte způsobu jejich použití. Zvyšte zabezpečení dat, ať se nacházejí kdekoli, konfigurací popisků označujících stupeň ochrany a nutnou dobu uchovávání.

A PowerPoint presentation slide with an image of a city.

Proč ochrana informací a zásady správného řízení?

Integrovaná ochrana

Využívejte funkce pro ochranu informací a zásady správného řízení integrované v aplikacích a službách Microsoftu 365, Power BI, prohlížeči Edge, zařízeních Windows 10 a dalších produktech.

Sjednocená správa

Můžete konfigurovat a spravovat zásady a zobrazovat analýzy z místního prostředí, aplikací a služeb Microsoftu 365, cloudových služeb třetích stran a zařízení – vše z jediné konzoly.

Inteligentní data

Pomocí komplexních klasifikačních funkcí, včetně strojového učení, můžete přesně identifikovat citlivé informace v celém podniku.

Rozšiřitelné funkce

Pomocí SDK a konektorů můžete sjednotit ochranu a zásady správného řízení a rozšířit je i na oblíbené aplikace třetích stran.

Funkce

Uznání v rámci oboru

Co říkají naši zákazníci

A screenshot of the video about Fortuna Dusseldorf.

Fortuna Düsseldorf 1895

Další informace o ochraně informací a zásadách správného řízení

Podrobný plán pro řízení dat v éře firemní transformace

E-kniha o zabezpečení a dodržování předpisů ve službách Microsoftu 365

Dosažení požadovaného zabezpečení dat a dodržování předpisů

Technická komunita zabezpečení a dodržování předpisů Microsoftu

Seznamte se s ochranou informací a zásadami správného řízení a začněte je naplno využívat

Začněte používat zkušební verzi

Zaregistrujte se a získejte zkušební verzi plánu Microsoft 365 E5 Compliance.

Začínáme s Microsoftem 365

Začněte využívat ochranu informací a zásady správného řízení, které jsou součástí plánu Microsoft 365 E5 Compliance.

Podívejte se na školicí videa s technickými informacemi

Zjistěte, jak můžete začít používat ochranu informací a zásady správného řízení.

Další informace o řešeních Microsoftu pro dodržování předpisů

1 GARTNER je registrovaná ochranná známka a značka služby společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používá se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedenou v jejích výzkumných publikacích ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o skutečnostech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.