Ochrana informací a zásady správného řízení

Chraňte data a mějte je pod kontrolou, ať jsou uložená kdekoli

Identifikujte rizika tím, že vyhledáte data a porozumíte způsobu jejich použití. Zvyšte zabezpečení dat, ať se nacházejí kdekoli, konfigurací popisků označujících stupeň ochrany a nutnou dobu uchovávání.

Porozumějte svým datům

Získejte přehled o svých datech a identifikujte důležité informace v hybridním prostředí.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Ochrana dat

Chraňte svá citlivá data během celého jejich životního cyklu – nastavujte u nich popisky citlivosti, se kterými jsou spojené různé možnosti ochrany, jako je šifrování, omezení přístupu, vizuální označení a další.

Řízení dat

Spravujte životní cyklus obsahu pomocí funkcí Microsoftu 365, které umožňují import, ukládání a klasifikaci důležitých firemních dat. Můžete uchovávat obsah, který potřebujete, a odstraňovat to, co už nepotřebujete.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center

Vyzkoušejte naše řešení pro dodržování předpisů

Zaregistrujte se a získejte zkušební verzi plánu Microsoft 365 E5 Compliance.


Zdroje informací

Integrované a inteligentní řízení dat s Microsoftem 365

Oznámení pro zákazníky služby Azure Information Protection o dnešním přechodu na Microsoft information protection

Principy umístění citlivých dat a jejich inteligentní ochrany pomocí Microsoftu 365


Další informace o ochraně dat

Řešení Microsoftu pro dodržování předpisů

Web o zabezpečení od Microsoftu

Získejte Microsoft 365

Nejlepší kancelářské aplikace ve své třídě a inteligentní cloudové služby

Promluvte si s námi na chatu

Naši obchodní zástupci vám odpoví na všechny vaše otázky. K dispozici: od pondělí do pátku 9–17