Marketingové tipy s velkým přínosem pro malé firmy

Muž a žena sedí a dívají se na přenosný počítač

Každý majitel firmy ví, že mít podnikatelský záměr – plán s přehledem vaší nabídky, konkurenčního prostředí a vaší finanční situace – je pro nalezení cesty k úspěchu nepostradatelný. Zároveň si ale řada lidí neuvědomuje, že právě tak důležité je mít plán pro firemní marketing. Nejenže vám pomůže zaměřit se na vaše publikum, ale umožní vám zúžit výběr z prakticky nekonečného množství nástrojů a taktik, které máte k dispozici, a zajistit, že si vyberete ta správná řešení pro vaši firmu a vaše publikum.

Vytvoření marketingového plánu pro malou firmu dá samozřejmě práci a bude to vyžadovat postřehy od lidí, kteří rozumí vašemu podnikání, vaší konkurenci i tomu, jak správně propagovat firmu. Takže i pokud jste firma o jednom člověku, je důležité vyžádat si rady od konzultantů, mentorů, přátel se zkušenostmi v marketingu a reklamě a důvěryhodných zdrojů na internetu. Svoji firmu nebudete provozovat ve vakuu, a rozhodně neuspějete, pokud se v něm uzavřete.

Možná se vám zdá, že je toho až příliš, ve skutečnosti to ale není tak složité. S trochou pomoci od lidí, které znáte, a jednoduchých a dostupných nástrojů můžete přijít s těmi nejlepšími marketingovými nápady pro svou malou firmu, vytvořit plán na jejich realizaci a naplánovat si cestu k úspěchu. Průběžně bude samozřejmě nutné dělat změny, ale když si vytvoříte plán a nastavíte konkrétní cíle, budete přesně vědět, co je potřeba upravit.

Než začnete

Proces tvorby marketingového plánu je sice pro každou firmu jiný, jsou ale informace, které bude obsahovat prakticky každá předloha marketingového plánu. Začněte proto podle standardního postupu. Pomůže vám to udržet si soustředění a přehled.

 • Situační analýza: Sami pro sebe si definujte svou společnost, produkty a služby – i to, jaké odborníky máte k dispozici. Nezapomeňte uvést silné a slabé stránky vaší společnosti včetně potenciálních příležitostí i hrozeb.
 • Cílové publikum: Definujte své primární, sekundární a terciární publikum. Popište je z demografického a psychografického hlediska: kdo jsou, jak žijí, jací jsou to lidé.
 • Plán prodeje: Nastiňte, jak budete prodávat svoje produkty a služby (online, v kamenných obchodech, prostřednictvím veletrhů apod.), a vysvětlete, jak bude prakticky probíhat proces nákupu.
 • Marketingové cíle a akční plán: Sepište si v hrubých obrysech své marketingové cíle a některé nástroje a taktiky, které byste mohli použít k jejich dosažení.
 • Finanční analýza: Získejte jasnou představu o vaší finanční situaci a uveďte informace o tom, kolik peněz z rozpočtu můžete věnovat na propagaci vaší firmy. (Do přílohy můžete uvést i celou účetní závěrku, aby váš kruh poradců věděl, z jakých čísel vycházíte, a mohl vám případně navrhnout změny.)

Brainstorming

Jakmile máte hotovu hrubou předlohu marketingového plánu, můžete (a měli byste) ji ukázat lidem, kteří vám budou moct poradit, jak plán vylepšit. Dejte každému ze svých poradců kopii prozatímního marketingového plánu a potom se se všemi sejděte v jedné místnosti nebo na konferenčním hovoru a dolaďte ho. V tuto chvíli platí, že špatný nápad je jen nepřijít s žádným nápadem, a to, co jste uvedli v předloze, je jen výchozí bod. Požádejte všechny, aby mluvili otevřeně, a uvidíte, kam se konverzace stočí. A až schůzka skončí, dejte všem přístup ke sdílenému digitálnímu prostoru, kde můžete dál spolupracovat.

Dotažení plánu k dokonalosti

Jakmile máte všechny nápady pohromadě, všichni se znovu sejděte (buď osobně, nebo ve sdíleném digitálním prostoru) a pokračujte ve zdokonalování plánu. Potom použijte původní předlohu a na jejím základě vytvořte formálnější dokument, který se stane základem pro reklamu a marketing vaší firmy.

Určení nástrojů a taktiky

Neméně důležité je i to, jak přesně svých cílů dosáhnete. Vyhraďte si proto čas, kdy sami i ve spolupráci s poradci určíte nástroje a taktiku, s jejichž pomocí svůj plán provedete. Pokud používáte tradiční média (což nedělá každá firma), oddělte tisk, TV a rádio od plánu pro digitální marketing a zaměřte se na každou oblast zvlášť.

U tradičních médií spolupracujte s lidmi, kteří je prodávají: pomůžou vám pochopit, nakolik jednotlivé formáty odpovídají vašemu rozpočtu a pomůžou vám splnit vaše obchodní cíle.

Na rozdíl od tradičních médií má digitální marketing u malých firem často na starost majitel firmy nebo velice úzký tým lidí, takže vytvořit detailnější plán včetně předloh a pravidel je důležitý krok. Nejenže tak zajistíte, aby byl váš obsah optimalizovaný pro platformu, na které ho chcete zveřejnit, ale pomůže vám to zaměřit se na cíl, vytvářet jednotné zprávy a dělat promyšlenější a informovanější rozhodnutí. Najděte si proto ke spolupráci odborníka nebo poradce pro sociální sítě (nebo se jednoduše snažte naučit se osvědčené postupy sami) a vytvořte pro svou společnost předlohu pro sociální sítě. Tato předloha by měla být rozdělená podle platforem a měla by obsahovat následující:

 • Cíle (pro každou platformu)
 • Představení fanoušků (stručné demografické a psychografické údaje o lidech, kteří vás na sociálních sítích sledují, abyste mohli vytvářet zprávy přímo pro ně)
 • Pravidla pro publikování (délka příspěvků, tón, právní záležitosti apod.)
 • Pravidla pro odkazy (určená platformou nebo vámi)
 • Pravidla pro obrázky (velikost a poměr stran, abyste se vyhnuli chybám při přibližování a ořezávání obrázků, ke kterým může na některých zařízeních dojít, počet obrázků v karuselu, právní záležitosti apod.)
 • Pravidla pro videa (právní záležitosti, minimální/maximální délka apod.)
 • Pravidla pro sdílení (definujte, jaké typy informací chcete nebo NECHCETE sdílet, ať už z vaší společnosti nebo z jiných zdrojů)

Poznámka: Tato pravidla byste měli sdílet se všemi, kteří jsou zapojení do práce na vašich účtech sociálních sítí, a měli byste je aktualizovat podle vývoje a změn jednotlivých platforem.

Vytvoření kalendáře pro aktualizace na sociálních sítích

Pro udržení přehledu a pořádku by měl váš digitální marketingový plán zahrnovat také kalendář pro aktualizace na sociálních sítích. Budete tak moct lépe sledovat zprávy podle prodejů, svátků, státních nebo mezinárodních událostí, veletrhů a podobně.

Pokud jste firma o jednom člověku a sociální sítě si spravujete sami, můžete pro tyto potřeby použít běžný kalendář. Pokud se ale o vaše sociální sítě starají dva nebo více lidí, je nejlepší použít pracovní prostor pro spolupráci nebo aplikaci. Všichni tak budou vědět, co už se zveřejnilo a jaký příspěvek je další na řadě. Kromě toho vám řada z těchto nástrojů dává prostor, kde se můžete radit o budoucích příspěvcích a shromažďovat nejlepší nápady od celého týmu.

Zhodnocení a optimalizace výkonu

Pokud chcete mít jistotu, že vaše příspěvky plní stanovené cíle, využijte šablonu pro vytváření sestav, která vám umožní shromáždit data o denních, týdenních a měsíčních výsledcích pro každý příspěvek. Můžete tak zveřejňované zprávy (a případně i šablonu pro sociální sítě) upravovat tak, abyste dosáhli co nejlepší odezvy publika.

Propagace vaší firmy je nepřetržitý proces. A váš plán se bude měnit současně s tím, jak se mění konkurence, ekonomická situace a vaše vlastní firma. Nic z toho ale nemusíte dělat sami. Výkonné nástroje, podpora vašich poradců a bezplatné zdroje nabízené organizacemi ve vaší komunitě, jako je americký vládní úřad pro malé firmy (SBA) a SCORE, vám nabízí potřebnou pomoc pro vytvoření marketingového plánu, který vás dovede k úspěchu.

Informace o autorovi

Tým webu Growth Center vám pomůže pustit se podnikání a rozvíjet a řídit vaši firmu.

Začínáme s Microsoftem 365

Je to Office, jaký znáte, a k tomu nástroje pro lepší spolupráci, díky kterým toho kdykoliv a kdekoliv zvládnete víc.

Koupit
Související obsah
Grow my business

Zlepšete komunikaci na pracovišti a podpořte rozvoj firmy

Další informace
Grow my business

Neztraťte spojení: Čtyři tipy pro snadnou správu kontaktů

Další informace
Grow my business

Přečtěte si, jak tato malá firma jede naplno díky sdílení souborů.

Další informace

Growth Center nepředstavuje profesionální daňové ani finanční poradenství. Pokud potřebujete radu ke své situaci, měli byste se obrátit na svého daňového nebo finančního poradce.