Přehled
Guided Tour

Guided Tour

Vítá vás průvodce uměním týmové práce

Tento průvodce vás naučí vylepšit dynamiku nezbytnou pro úspěšné týmy.

Některé funkce se liší podle konkrétního trhu.

Získat Microsoft Teams zdarma

Některé funkce se liší podle konkrétního trhu.

{"sites":[{"id":"introduction","name":"Úvod","title":"Složité úkoly vyžadují produktivní týmovou práci","content":"<p>Týmová práce je nezbytná pro řešení problémů, kterým dnes svět čelí, ale problémem může být také sama týmová práce. Rozdílné názory jsou velmi důležité pro to, aby tým dosahoval pokroků, ale rozdíly můžou vést k nedorozuměním, pokud má tým nezdravou dynamiku.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"importance-of-teamwork","name":"Důležitost týmové práce","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Vytvoření zdravé dynamiky","title":"Důležitost zdravé týmové dynamiky","content":"<p>Aby si tým vybudoval odolnost a mohl se stát spěšným, je třeba vytvořit a podporovat zdravou dynamiku. Prvním krokem je pochopit, co tato dynamika vlastně je, a pak se naučit o ni v týmu pečovat.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Rozvíjení zdravé dynamiky","title":"Rozvíjení zdravé týmové dynamiky","content":"<p>Když budete pečovat o dynamiku, bude tým lépe připravený zvládnout složité, neočekávané výzvy. Pomůže to vytvořit pozitivní výstupy, včetně úspěšné firemní kultury, lepšího rozhodování a spokojených členů týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Pomoc se zlepšením týmu","title":"Průvodce uměním týmové práce","content":"<p>Průvodce uměním týmové práce vašemu týmu pomůže vylepšit mezilidskou dynamiku, která povede k lepším výsledkům. S jeho vytvořením pomáhala řada skutečných členů týmů, od generálních ředitelů přes oceněné novináře a olympijské sportovce až po obchodníky s rybami.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"art-of-teamwork","name":"Rámec pro umění týmové práce","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Přehled rámce","title":"Přehled","content":"<p>Rámec pro umění týmové práce představuje klíčové prvky, které ovlivňují týmovou dynamiku. To by mělo týmům pomoct zužitkovat diverzitu, vybudovat důvěru a podporovat inovace. Tento rámec by měl také přidat hodnotu k celkové kultuře organizace, aniž by došlo k narušení současných týmových procesů.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Účel týmu","title":"Účel týmu","content":"<p>Zdravá týmová práce začíná jasným účelem týmu neboli sdíleným smyslem, díky kterému můžou být týmy soustředěné, jednotné, výkonnější a spokojenější.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Kolektivní identita","title":"Kolektivní identita","content":"<p>Kolektivní identita je sdílený pocit, že někam patříme, který vytváří kohezi a pomáhá členům týmu pracovat „jako jeden muž“.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Vnímavost a inkluze","title":"Vnímavost a inkluze","content":"<p>Vnímavost a inkluze jsou porozumění sobě samému a jiným. Týmům pomáhají lépe proplouvat mezilidskými vztahy a podporovat začlenění.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null},{"id":"5","name":"Důvěra a odkrytí","title":"Důvěra a odkrytí","content":"<p>Důvěra a odkrytí jsou součásti emocionálního bezpečí, které týmům umožňují zvládat mezilidská rizika.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":4,"links":null},{"id":"6","name":"Konstruktivní napětí","title":"Konstruktivní napětí","content":"<p>Konstruktivní napětí je produktivní síla, která je výsledkem toho, že tým zužitkuje své rozdíly.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":5,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktivity","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Přehled aktivit","title":"Přehled","content":"<p>Každý základní prvek má podněty k zamyšlení pro ty, kdo jsou připravení se do toho pustit, a pokyny pro facilitátory pro ty, kdo to chtějí přenést do svého týmu. Aktivity jsou navržené tak, aby vylepšovaly mezilidskou dynamiku nezbytnou k tomu, aby byl tým úspěšný.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Čas a náročnost","title":"Čas a náročnost","content":"<p>Některé aktivity trvají jenom pět minut, zatímco ostatní vyžadují hodinu a půl. Při dalším postupu budeme čas a náročnost uvádět, abyste se mohli lépe rozhodnout, kde začít, a věděli jste, co se vyžaduje.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Podněty k zamyšlení","title":"Podněty k zamyšlení","content":"<p>Jste připravení se do toho pustit? Podněty k zamyšlení jsou aktivity, které si můžete vyzkoušet sami nebo se svým týmem. Pomůžou vám postupně pochopit umění týmové práce a nabízejí rychlé představení postojů a perspektiv skvělých týmů.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Pokyny pro facilitátora","title":"Pokyny pro facilitátora","content":"<p>Jste připravení ponořit se do hloubky? Pokyny pro facilitátora vás budou podporovat v moderování týmových diskuzí, které pomůžou aktivovat nové způsoby chování a vzory v celém týmu. Pokyny pro facilitátora zahrnují mnoho stejných aktivit jako podněty k zamyšlení, ale podporují vás navíc v tom, abyste je posunuli o krok dál s celým týmem.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"lets-begin","name":"Pojďme na to!","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Začínáme","title":"Týme, jsme připravení? Pojďme na to!","content":"<p>Když teď rozumíte důležitosti produktivní týmové práce, můžete začít pracovat na základních prvcích. Tento online průvodce je navržený tak, abyste mohli buď postupovat podle naší doporučené cesty od začátku, nebo přejít na jakékoliv téma, které vás zajímá a kterým chcete začít.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"team-purpose","name":"Účel týmu","title":"Vítejte v sekci Účel týmu","content":"<p>V této sekci se dozvíte o důležité roli, kterou účel týmu hraje u nejúspěšnějších týmů. Aktivity pomůžou vašemu týmu identifikovat a formulovat sdílený účel týmu a zavázat se k jeho plnění.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Co to je","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definování účelu týmu","title":"Definování účelu týmu","content":"<p>Jasný účel týmu je základem produktivních týmů a je ideálním místem, na které může tým zaměřit své počáteční úsilí.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Aspirace","title":"Aspirace, nikoli metrika","content":"<p>Méně tohoto přístupu: „Toto je vliv, který můžeme mít na naše klíčové ukazatele výkonu a hospodářské výsledky.“</p><p>Více tohoto přístupu: „Toto je vliv, který chceme mít v reálném světě.“</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Kolektivní cvičení","title":"Kolektivní cvičení, ne firemní příkaz","content":"<p>Více tohoto přístupu: „Kdo jsme? Proč na tom záleží? Pojďme společně a iterativně popřemýšlet o tom, jaký vliv chceme mít jako tým.“</p><p>Méně tohoto přístupu: Vedoucí: „Poslouchejte, toto je náš nový účel.“</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Klíčové součásti","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Sdílené cíle","title":"Sdílené cíle","content":"<p>Sdílené cíle jsou samostatné, dosažitelné milníky, o které tým usiluje a které vedou k naplnění jeho účelu. Jedním ze sdílených cílů týmu by například mohlo být uzavřít smlouvy s 500 novými maloobchodními prodejci za účelem dosažení cílů růstu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Proč je to důležité","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Zajišťuje jednotu a jasnost","title":"Účel týmu zajišťuje jednotu a jasnost","content":"<p>Pokud je účel týmu jasný, všemi odsouhlasený a hluboce vnímaný, bude mít každý člen týmu pocit autonomie a zplnomocnění přijímat rozhodnutí a jednat samostatně, a to s vědomím, že tým jako celek má jednotné cíle. To pomáhá, aby byl tým soustředěný, výkonnější a spokojenější.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Pohání kolektivní úsilí","title":"Účel týmu pohání kolektivní úsilí","content":"<p>Jen Flanz je výkonná producentka pořadu The Daily Show s Trevorem Noahem. Řídí rozmanitě talentovaný tým scénáristů, jehož týmovým cílem je vytvořit každý večer co nejlepší show, a to i v případě, že by to znamenalo obětovat příspěvky některých jednotlivců.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE489WX","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Dává práci smysl","title":"Účel týmu na trhu Pike Place Fish Market","content":"<p>Taho je obchodník s rybami na trhu Pike Place Fish Market v Seattlu. Je proslulý nejen pro své čerstvé plody moře, ale i pro svůj zábavný personál. Oficiální pracovní náplní Tahova týmu je prodej ryb, ale z postele je každý den tahá něco jiného: „Když přispíváte k něčemu většímu, než jste vy sami – třeba že pomáháte, aby lidé byli šťastní – je to motivující, protože to děláte za vyšším účelem,“ říká Taho.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce.\">Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce</a></p><p>&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Co se stane, když chybí","title":"Co se stane, když chybí účel týmu","content":"<p>Pokud chybí jasný účel týmu, bude se týmu těžko formulovat, o co se kolektivně snaží, což bude mít dopad na jeho schopnost plnit dlouhodobé i krátkodobé cíle. Členové týmu budou nejednotní, nesoustředění a roztroušení.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktivity","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Podněty k zamyšlení","title":"Prozkoumejte účel týmu","content":"<p>Následující podněty k zamyšlení vám pomůžou představit si, jaký by mohl být účel vašeho týmu, a inspirovat váš tým k tomu, aby ho definoval. Zabere to přibližně 20 minut. Pak můžete tyto koncepce představit svému týmu a podporovat ho v tom, aby je vzal za své.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Stáhnout podněty k zamyšlení\">Stáhnout podněty k zamyšlení</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Pokyny pro facilitátora","title":"Aktivujte účel týmu se svým týmem","content":"<p>Následující aktivity mají vašemu týmu pomoct identifikovat a formulovat sdílený účel týmu a zavázat se k jeho plnění.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Stáhnout pokyny pro facilitátora\">Stáhnout pokyny pro facilitátora</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Život s účelem týmu","title":"Sledujte, jak účel týmu posílí váš tým","content":"<p>Po dokončení těchto aktivit by váš tým měl být soustředěný na sdílené cíle, výkonnější a spokojenější. Pokračujte v těchto aktivitách zas po nějakém čase, abyste posílili pozitivní způsoby chování a udělali z nich součást pravidelné rutiny svého týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"in-microsoft-teams","name":"V Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Účel týmu v Teams","title":"Účel týmu v akci v Microsoft Teams","content":"<p>Vysoce výkonné týmy mají jasný účel. Microsoft Teams jim pomáhá, aby ho společně plnili.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","arialabel":"Další","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"collective-identity","name":"Kolektivní identita","title":"Vítejte v sekci Kolektivní identita","content":"<p>V této sekci se dozvíte o důležité roli, kterou kolektivní identita hraje u nejúspěšnějších týmů. Aktivity by vašemu týmu měly pomoct přijmout sdílené hodnoty, vytvořit dohody, které se dodržují, ale můžou se časem měnit, navázat svazky prostřednictvím sdílených zážitků a praktikovat rituály, které jsou jenom vaše.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Co to je","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definování kolektivní identity","title":"Definování kolektivní identity","content":"<p>Kolektivní identita je sdílený pocit, že někam patříme, který vytváří kohezi a pomáhá týmu pracovat „jako jeden muž“. Může také zlepšit schopnost týmu generovat konstruktivní napětí.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Hodnoty a dohody","title":"Hodnoty a dohody","content":"<p>Kolektivní identita je založená na vytváření zážitků, které odrážejí sdílené hodnoty a dohody týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Sjednocení","title":"Sjednocení, nikoli přizpůsobení","content":"<p>Více tohoto přístupu: Máme sdílenou sadu hodnot, které se tým snaží dodržovat.<br />\nMéně tohoto přístupu: Přikazujeme určité způsoby chování.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Rituály","title":"Rituály, ne schůzky","content":"<p>Více tohoto přístupu: „Pojďme se po pondělní informativní rychloschůzce chvilku projít a popovídat si o jedné inspirativní věci z víkendu.“<br />\nMéně tohoto přístupu: „Pojďme si po pondělní informativní rychloschůzce dát běžnou schůzku marketingového týmu a probrat konkrétnější novinky.“</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Klíčové součásti","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Kolektivní identita","title":"Klíčové součásti","content":"<p>Tým si formuje kolektivní identitu přijímáním sdílených hodnot, vytvářením dohod, které se dodržují, ale můžou se časem měnit, navazováním svazků prostřednictvím sdílených zážitků a praktikováním rituálů, které jsou jenom jeho. Tým se silnou kolektivní identitou má sdílený pocit, že někam a k někomu patří, což vytváří kohezi a pomáhá týmu pracovat „jako jeden muž“.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Sdílené hodnoty","title":"Sdílené hodnoty","content":"<p>Sdílené hodnoty jsou přesvědčení a postoje, které tým definuje jako nezbytné pro svůj úspěch. Příkladem sdílených hodnot týmu může být „vyrovnat se s nejasnostmi“ nebo „pomáhat ostatním dosahovat úspěchů“. Když tým formuluje své sdílené hodnoty, uvádí se v život prostřednictvím každodenního chování.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Dohody","title":"Dohody","content":"<p>Dohody jsou konkrétní, dohodnuté projevy hodnot týmu. Dohody můžou mít ve vašem týmu třeba podobu denních časů začátku a konce práce nebo dohodnutých způsobů poskytování zpětné vazby.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Rituály","title":"Rituály","content":"<p>Rituály jsou opakované způsoby chování a aktivity, které posilují formální i neformální dohody. Rituály můžou být jednoduché – například společný týmový oběd každé pondělí, týmový pokřik nebo společné kreativní cvičení každé ráno.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Proč je to důležité","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Buduje kohezi","title":"Buduje kohezi, aby tým mohl pracovat jednotně","content":"<p>Tým se silnou kolektivní identitou má sdílený pocit, že někam a k někomu patří, což vytváří kohezi a pomáhá týmu pracovat „jako jeden muž“.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Pohání kolektivní úsilí","title":"Cestovní mapa založená na hodnotách","content":"<p>Caryl Stern je prezidentka a výkonná ředitelka americké pobočky organizace UNICEF. Její tým se dohodl na sadě hodnot, které slouží jako cestovní mapa a za které jsou členové týmu zodpovědní vůči svým kolegům i důležité práci, kterou vykonávají.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47MKQ","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Dohody a zodpovědnost","title":"Dohody v zájmu života na Marsu","content":"<p>Než byl tým astronautů vedený Kellie Gerardi vysazen v odlehlé části pouště v Utahu, která je velmi podobná povrchu Marsu, strávila s kolegy z týmu spoustu hodin na konferenčních videohovorech, na kterých probírali důležité dohody, jichž by se měli držet během simulace vesmírné mise. Byl to jenom jeden ze způsobů, jak si tým vytvářel silný pocit kolektivní identity, který jim pomohl splnit jejich misi.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce.\">Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Co se stane, když chybí","title":"Co se stane, když chybí kolektivní identita","content":"<p>Pokud chybí kolektivní identita, schází týmu pocit týmového uvědomění, který členům pomáhá spojit se jako entita. To může vést k odstupu mezi členy týmu a demotivovat je to, takže se nezapojí naplno.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktivity","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Podněty k zamyšlení","title":"Prozkoumejte kolektivní identitu","content":"<p>Prozkoumejte silné stránky a unikátní názory, které přinášíte týmu. Váš tým by to mohlo inspirovat ke společnému vytvoření kolektivní identity. Připravte se pár chvil sebereflexe.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Stáhnout podněty k zamyšlení\">Stáhnout podněty k zamyšlení</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Pokyny pro facilitátora","title":"Aktivujte kolektivní identitu se svým týmem","content":"<p>Následující aktivity by vašemu týmu měly pomoct přijmout sdílené hodnoty, vytvořit dohody, které se dodržují, ale můžou se časem měnit, navázat svazky prostřednictvím sdílených zážitků a praktikovat rituály, které jsou jenom vaše.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Stáhnout pokyny pro facilitátora\">Stáhnout pokyny pro facilitátora</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Život s kolektivní identitou","title":"Sledujte, jak kolektivní identita posílí váš tým","content":"<p>Po dokončení aktivit týkajících se kolektivní identity by váš tým měl mít jasno ohledně rolí a zodpovědností, měl by být spojený a oddaný stejné sadě hodnot. Opakujte tyto aktivity zas po nějakém čase, abyste posílili pozitivní způsoby chování a udělali z nich součást pravidelné rutiny svého týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]}],"links":null},{"id":"awareness-inclusion","name":"Vnímavost a inkluze","title":"Vítejte v sekci Vnímavost a inkluze","content":"<p>V této sekci se dozvíte o důležité roli, kterou vnímavost a inkluze hrají u nejúspěšnějších týmů. Tyto aktivity by vám měly pomoct zvýšit vnímavost vašeho týmu a podpořit inkluzivní kulturu, ve které můžou členové týmu snadněji proplouvat mezilidskými vztahy.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-they-are","name":"O co jde","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definování vnímavosti a inkluze","title":"Definování vnímavosti a inkluze","content":"<p>Vnímavost a inkluze poskytují porozumění sobě samému a jiným. Týmům pomáhají lépe proplouvat mezilidskými vztahy. Definovaná vnímavost a inkluze můžou také zlepšit schopnost týmu generovat konstruktivní napětí.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Respektování rozdílů","title":"Respektování rozdílů, nikoli jejich řešení","content":"<p>Více tohoto přístupu: Jsme si vědomi různých potřeb a preferencí.</p><p>Méně tohoto přístupu: Vyžadujeme určitý způsob práce.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Porozumění vlastním potřebám","title":"Porozumění vlastním potřebám","content":"<p>Více tohoto přístupu: „Toto jsou podmínky, které mi pomáhají přispívat k práci týmu.“<br />\nMéně tohoto přístupu: „Takto se mnou musíte pracovat.“&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Klíčové součásti","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Vnímavost a inkluze","title":"Klíčové součásti","content":"<p>Existují tři úrovně vnímavosti. Když má tým zvýšenou vnímavost, podporuje to inkluzivní kulturu, ve které můžou členové týmu snadněji proplouvat mezilidskými vztahy.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Vnímavost sebe sama","title":"Vnímavost sebe sama","content":"<p>Vnímavost sebe sama je schopnost rozpoznat vlastní emoce a pochopit, proč je cítíme. Čím lépe vnímáme zdroj svých pocitů, tím lépe můžeme reagovat produktivním způsobem a požádat o to, co potřebujeme.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Společná vnímavost","title":"Společná vnímavost","content":"<p>Společná vnímavost je schopnost vycítit emoce druhých lidí a rozpoznat dopad svých akcí na ostatní. Je to první krok k tomu, aby se člověk stal empatickým. Pokud například víte, že jeden člen týmu se nedokáže soustředit, když hraje hlasitá hudba, projevte společnou vnímavost tím, že si nasadíte sluchátka.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Situační vnímavost","title":"Situační vnímavost","content":"<p>Situační vnímavost spočívá v tom, že zohledníte nejen sebe sama a další členy týmu, ale také kontext, ve kterém se nacházíte. Pokud si třeba potřebujete s některým členem týmu promluvit o problémech s výkonem, je lepší udělat to v soukromí, abyste nevykolejili zbytek týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"why-theyre-important","name":"Proč jsou důležité","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Pomáhají proplouvat vztahy","title":"Pomáhají týmům proplouvat mezilidskými vztahy","content":"<p>Když má tým zvýšenou vnímavost, podporuje inkluzivní kulturu, ve které můžou členové týmu snadněji proplouvat mezilidskými vztahy.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Zvyšují adaptabilitu a zapálení","title":"Nejlepší týmy jsou adaptabilní a zapálené","content":"<p>Shane Snow je autorem knihy Dream Teams (Týmy snů). Nejlepší týmy, jejichž součástí kdy byl, jsou ty, které mají hluboký smysl pro vnímavost a ve kterých inkluzivní kultura umožňuje členům týmu, aby se projevili naplno, ale zároveň také uměli adaptovat.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE46OG2","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Vylepšují komunikaci","title":"Promluvil o svých pocitech v divočině","content":"<p>Když měl Alex Grishaver problémy s vedením tréninku týmu záchranářů kvůli únavě, vzpomněl si na své školení o vnímání emocí a požádal kolegu o převzetí vedení, místo aby se to snažil nějak vydržet. Schopnost identifikovat své pocity a sdělit je svému týmu pomohla k tomu, aby všichni zůstali v bezpečí.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce.\">Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Co se stane, když chybí","title":"Co se stane, když chybí vnímavost a inkluze","content":"<p>Pokud týmu chybí smysl pro vnímavost a inkluzi, můžou být jeho členové uzavření, nebudou tak empatičtí a můžou mít potíže s třeními v mezilidských vztazích.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktivity","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Podněty k zamyšlení","title":"Prozkoumejte vnímavost a inkluzi","content":"<p>Zamyslete se nad podmínkami, které vám v práci pomáhají uspět. Když to proberete s týmem, mohlo by to všechny inspirovat k tomu, aby poznali individuální potřeby a preference každého člena a pouvažovali nad tím, jak by se mohli navzájem nejlépe podporovat.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Stáhnout podněty k zamyšlení\">Stáhnout podněty k zamyšlení</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Pokyny pro facilitátora","title":"Aktivujte vnímavost a inkluzi se svým týmem","content":"<p>Následující aktivity vašemu týmu pomůžou pochopit a uznat potřeby ostatních členů. Pomůžou vám také s aktivním hledáním příležitostí, jak jeden druhého zapojit, a s přijímáním nových pohledů.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Stáhnout pokyny pro facilitátora\">Stáhnout pokyny pro facilitátora</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Život s vnímavostí a inkluzí","title":"Sledujte, jak vnímavost a inkluze posílí váš tým","content":"<p>Po dokončení těchto aktivit by váš tým měl být vnímavější a měl by si více vážit potřeb, preferencí a pracovních stylů, které jednotlivým členům pomáhají uspět. Opakujte tyto aktivity zas po nějakém čase, abyste posílili pozitivní způsoby chování a udělali z nich součást pravidelné rutiny svého týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"in-microsoft-teams","name":"V Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Vnímavost a inkluze v Teams","title":"Vnímavost a inkluze v akci v Microsoft Teams","content":"<p>Členové týmů se zdravou dynamikou jsou si vědomi svých schopností a oceňují i ostatní. Díky Microsoft Teams nezapadne žádný hlas.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE44NTa","arialabel":"Další","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"trust-vulnerability","name":"Důvěra a odkrytí","title":"Vítejte v sekci Důvěra a odkrytí","content":"<p>V této sekci se dozvíte o důležité roli, kterou důvěra a odkrytí hrají u nejúspěšnějších týmů. Aktivity by měly vašemu týmu pomoct s vytvořením silného pocitu psychologického bezpečí. Členové týmu, kteří se cítí bezpečně, se můžou směleji pustit do mezilidských rizik. Umožní jim to věnovat se naplno práci, což vytváří živnou půdu pro inovativní nápady.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-they-are","name":"O co jde","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definování důvěry a odkrytí","title":"Definování důvěry a odkrytí","content":"<p>Důvěra a odkrytí jsou součásti emocionálního bezpečí, které týmům umožňují zvládat mezilidská rizika. Můžou také zlepšit jejich schopnost generovat konstruktivní napětí.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Důvěru je třeba si získat","title":"Důvěru je třeba si získat postupně","content":"<p>Více tohoto přístupu: Vyjdete členům týmu vstříc tam, kde právě jsou, a postupně si vytvoříte vztah.<br />\nMéně tohoto přístupu: Snažíte se proniknout do hloubky hned první den.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Odkrytí je otevřenost","title":"Odkrytí je otevřenost, nikoli nedostatek ochrany","content":"<p>Více tohoto přístupu: Podělíte se o to, o co se podělíte rádi.<br />\nMéně tohoto přístupu: Podělíte se o každý detail svého života.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Klíčové součásti","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Důvěra a odkrytí","title":"Klíčové součásti","content":"<p>Poctivý cyklus důvěry a odkrytí vytváří v týmu psychologické bezpečí. Členové týmu, kteří se cítí bezpečně, se můžou směleji pustit do mezilidských rizik. Umožní jim to věnovat se naplno práci, což vytváří živnou půdu pro inovativní nápady.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Důvěra","title":"Důvěra","content":"<p>Důvěra je vědomí, že před někým můžete vystupovat nepokrytě a že vás za to nebude ponižovat nebo zraňovat. Pokud například tým vyjadřuje neochvějnou podporu pro svého člena, který bojuje s osobním traumatem, důvěra tohoto člena v tým se prohloubí.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Odkrytí","title":"Odkrytí","content":"<p>Odkrytí je vstupování do situací, které zahrnují riziko a emocionální odhalení. Člen týmu se může například odkrýt tak, že se týmu svěří s osobním traumatem, se kterým bojuje.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Psychologické bezpečí","title":"Psychologické bezpečí","content":"<p>Psychologické bezpečí najdete na neohrožených místech, kde se jednotlivec rád podělí o své názory a nápady beze strachu z obvinění, odsudku nebo animozity. Psychologické bezpečí je vytvářeno poctivým cyklem důvěry a odkrytí.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"why-theyre-important","name":"Proč jsou důležité","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Důvěra a bezpečí","title":"Budují důvěru, aby se členové týmu nebáli riskovat","content":"<p>Pokud si týmy vybudují důvěru a členové si dají navzájem prostor, aby se odkryli, bude se každý cítit bezpečnější a nebude se bát přijímat rizika ve službě týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Sebevyjádření","title":"Dávají členům týmu možnost vyjádřit se","content":"<p>Fernando Garcia je jedním z kreativních manažerů firmy Oscar de la Renta. Jeho tým odvádí nejlepší práci, když se návrháři nebojí přispět někdy i divokými a extravagantními nápady. To se může dít jenom v případě, že mají silný pocit psychologického bezpečí, který se vytváří díky průběžnému cyklu odkrytí a důvěry.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47RY1","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Umožňují učení a zapojení","title":"Bezpečné místo k dělání chyb","content":"<p>V centru medicínských simulací INOVA se začínající lékaři školí, aby zvládali krizové situace, ve kterých jde o život nebo smrt. Programová ředitelka Maybelle Kou si myslí, že pro lékaře je důležité, aby se učili v prostředí, kde můžou dělat chyby bez obav z následků. Věří totiž, že nejlépe se učí beze strachu. Zve také starší zkušené lékaře, aby si s čerstvými absolventy studia otevřeně promluvili o chybách, kterých se sami dopustili.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce.\">Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Co se stane, když chybí","title":"Co se stane, když chybí důvěra a odkrytí","content":"<p>Tým, kterému chybí konzistentní cyklus důvěry a odkrytí, nedokáže naplno zužitkovat potenciál svých členů. Když se členové týmu obávají podělit o své názory kvůli obavám z odsudku nebo animozity, nezapojují se naplno, což negativně ovlivní kvalitu kolektivní práce týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktivity","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Podněty k zamyšlení","title":"Prozkoumejte důvěru a odkrytí","content":"<p>Zamyslete se nad podmínkami, které vám pomůžou vybudovat v práci důvěru a být odkrytější. Po dokončení se o své myšlenky podělte s týmem. Pomůže to vytvořit emocionální bezpečí a členové se nebudou bát mezilidských rizik.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Stáhnout podněty k zamyšlení\">Stáhnout podněty k zamyšlení</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Pokyny pro facilitátora","title":"Aktivujte důvěru a odkrytí se svým týmem","content":"<p>Následující aktivity vašemu týmu pomůžou vytvořit emocionální bezpečí díky budování důvěry a umožnění okamžiků odkrytí.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Stáhnout pokyny pro facilitátora\">Stáhnout pokyny pro facilitátora</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Život s důvěrou a odkrytím","title":"Sledujte, jak důvěra a odkrytí posílí váš tým","content":"<p>Po dokončení těchto aktivit by váš tým měl mít silný pocit psychologického bezpečí, což členům týmu umožní pustit se do větších mezilidských rizik a naplno se oddat práci. Opakujte tyto aktivity zas po nějakém čase, abyste posílili pozitivní způsoby chování a udělali z nich součást pravidelné rutiny svého týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]}],"links":null},{"id":"constructive-tension","name":"Konstruktivní napětí","title":"Vítejte v sekci Konstruktivní napětí","content":"<p>V této sekci se dozvíte o důležité roli, kterou konstruktivní napětí hraje u nejúspěšnějších týmů. Aktivity by měly vašemu týmu pomoct využít zdravou týmovou dynamiku ustavenou v předchozích oddílech a přeměnit napětí na konstruktivní sílu.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Co to je","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definování konstruktivního napětí","title":"Definování konstruktivního napětí","content":"<p>Konstruktivní napětí je produktivní síla, která vychází z toho, že tým zužitkuje své rozdíly. Výsledkem je, že další klíčové dynamiky týmu – účel týmu, kolektivní identita, vnímavost a inkluze a důvěra a odkrytí – vzkvétají a jsou v rovnováze.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Produktivní síla","title":"Napětí jako produktivní síla","content":"<p>Napětí je možná trochu napjaté téma. Může ale být také produktivním způsobem, jak posunout myšlení týmu a rozšířit jeho obzory. Nejefektivnější týmy vědí, jak napětí zužitkovat k tomu, aby se všichni společně jako tým posunuli dál.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Rozdílné myšlení","title":"Rozdílné myšlení, nikoli rozlišování názorů","content":"<p>Více tohoto přístupu: Můžete se zachováním respektu říct, že s kolegy z týmu nesouhlasíte ohledně nějakého tématu.<br />\nMéně tohoto přístupu: Neoblomně prosazujete svůj vlastní pohled.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Zmírnění","title":"Zmírnění, ne rozruch","content":"<p>Více tohoto přístupu: Rozpoznáte okamžik napětí a použijete nástroje k jeho vyřešení.<br />\nMéně tohoto přístupu: Reagujete na okamžik napětí vztekem nebo agresí.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Klíčové součásti","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Konstruktivní napětí","title":"Klíčové součásti","content":"<p>Různé názory vytvářejí napětí. Toto napětí se v týmech s nezdravou dynamikou stává destruktivní silou. Pokud se ale napětí s podporou zdravé týmové dynamiky zužitkuje, stane se z něj konstruktivní síla, která přináší inovativní nápady.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Různé pohledy","title":"Různé pohledy","content":"<p>Různé pohledy jsou při správném využití velmi důležité pro vznik inovací. Různost pohledů může vycházet z rozdílů v myšlení, pozadí, etnickém původu, temperamentu, roli, pohlaví, sexualitě a dalších.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Zdravé podmínky","title":"Zdravé podmínky","content":"<p>Konstruktivní napětí je produktivní síla, která se objeví, když se různé názory můžou rozvíjet ve zdravých podmínkách. Opakem je destruktivní napětí, což je negativní síla, která vzniká při střetu různých názorů v nezdravých podmínkách.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Proč je to důležité","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Inovace a pokroky","title":"Umožňuje inovace a pokroky","content":"<p>Konstruktivní napětí je produktivní síla. Pokud členové týmu můžou s pocitem bezpečí a beze studu přispět svými rozdílnými názory a dovednostmi, může tým inovovat a dosahovat pokroků způsoby, které by s omezenými myšlenkovými pochody nebyly možné.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Inspiruje kohezi","title":"Zužitkováním napětí se inspiruje koheze","content":"<p>Když tým pomocníků zkušené válečné reportérky Farnaz Fassihi, který se skládal z členů z různých sekt, nedokázal odložit vřavu války v Iráku za dveřmi kanceláře, musela najít způsob, jak zužitkovat napětí a inspirovat kohezi, aby se tým mohl soustředit na plnění své sdílené mise.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47HE9","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Vyrovná se s rozdíly","title":"Vzdělávání prostřednictvím vyrovnávání se s rozdíly","content":"<p>Na mnoha fakultách Harvard Business School se snaží navrhovat kurzy tak, aby se do nich hlásili co nejrozmanitější studenti. Předpokládá se, že když studenti mezi sebou vzájemně obhajují své rozdílné názory, je to jeden z nejlepších způsobů, jak prohloubit porozumění tématu a podněcovat nové způsoby myšlení.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce.\">Tady můžete prozkoumat celý příběh o umění týmové práce</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Co se stane, když chybí","title":"Co se stane, když chybí konstruktivní napětí","content":"<p>Pokud má tým nezdravou dynamiku, stává se z napětí destruktivní síla s potenciálem zcela tým zničit.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktivity","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Podněty k zamyšlení","title":"Prozkoumejte konstruktivní napětí","content":"<p>Zamyslete se nad různými typy napětí, které existují ve vašem týmu, a nad důvody, proč existují.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Stáhnout podněty k zamyšlení\">Stáhnout podněty k zamyšlení</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Pokyny pro facilitátora","title":"Aktivujte konstruktivní napětí se svým týmem","content":"<p>Následující aktivity vašemu týmu pomůžou rozpoznat okamžiky napětí, jejich příčiny a způsoby, jak je přeměnit na konstruktivní sílu.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Stáhnout pokyny pro facilitátora\">Stáhnout pokyny pro facilitátora</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Život s konstruktivním napětím","title":"Sledujte, jak konstruktivní napětí posílí váš tým","content":"<p>Po dokončení těchto aktivit by váš tým měl být schopný zužitkovat sílu konstruktivního napětí k tomu, aby zdravým a produktivním způsobem posouval svou práci dopředu. Vracejte se k těmto aktivitám v průběhu času, abyste posílili pozitivní způsoby chování a udělali z nich součást pravidelné rutiny svého týmu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":2,"links":null}]},{"id":"microsoft-teams","name":"Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Konstruktivní napětí v Teams","title":"Konstruktivní napětí v akci v Microsoft Teams","content":"<p>V případě, že se v týmech se zdravou dynamikou objeví napětí, přetvoří se v širší perspektivu a inovace. Microsoft Teams to podporuje.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42N29","arialabel":"Další","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"keep-learning","name":"Učte se dál","title":" Další zdroje poučných informací","content":"<p>V této sekci najdete zdroje, jejichž pomocí můžete nasdílet sadu nástrojů svému týmu a získat další informace o Microsoft Teams.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"full-toolkit-download","name":"Stažení celé sady nástrojů","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Stažení celé sady nástrojů","title":" Získejte celou sadu nástrojů na jednom místě","content":"<p>Chcete si projít všechny podněty k zamyšlení nebo pokyny pro facilitátora? Tady je můžete jednoduše získat v jednom souboru ke stažení. Najděte si čas sami nebo s týmem a pusťte se do nich.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Stáhnout celou sadu nástrojů\">Stáhnout sadu nástrojů</a></p><p>&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null}]},{"id":"getting-started-with-teams","name":"Začínáme s Microsoft Teams ","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"  Rychlokurz pro Microsoft Teams","title":"Rychlokurz pro Teams","content":"<p>Poznali jste principy zdravé týmové dynamiky a dozvěděli jste se, jak s ní může pomoct Microsoft Teams. V tomto rychlokurzu můžete získat další informace o tom, jak Teams může pomoct lidem v lepší spolupráci.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Absolvovat rychlokurz pro Teams\">Absolvovat rychlokurz pro Teams</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","videoHref":"","arialabel":"Další","position":0,"links":null}]}],"links":null}]}