Ochrana osobních údajů, zabezpečení a dodržování předpisů v Microsoft Teams

Díky komplexnímu přístupu nabízíme špičkové prostředí pro komunikaci a spolupráci na podnikové úrovni.

Person using Microsoft Teams on a laptop while seated at a large wooden desk in their home office

Spolupracujte bez ohrožení ochrany osobních údajů a zabezpečení

Obzvláště v této době je pro uživatele důležité vědět, že jejich virtuální konverzace jsou soukromé a zabezpečené. Společnost Microsoft nebere nikdy ochranu osobních údajů ani zabezpečení na lehkou váhu. Je to náš závazek vůči vám, a to vždy, nejen během této náročné doby. Tímto způsobem se snažíme budovat vaši důvěru v používání Microsoft Teams.

Bezpečnější spolupráce

Klíčové funkce pro zabezpečení a ochranu osobních údajů v Teams

 • No Data Available

  Možnosti pro schůzky

  Můžete nastavit, kteří uživatelé mimo vaši organizaci se mohou ke schůzkám připojit přímo a kteří musejí čekat v předsálí, až jim někdo povolí přístup. Volající přes veřejnou telefonní síť se připojí prostřednictvím předsálí. Organizátoři schůzky také mohou odebírat účastníky během hovoru. Další informace

 • [noalt]

  Souhlas s nahráváním

  Při každém nahrávání schůzky se připojí upozornění, že probíhá nahrávání. Toto upozornění také obsahuje odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů pro online účastníky a organizátor schůzky určuje, kteří účastníci mají oprávnění nahrávat.Další informace

 • [noalt]

  Moderování a ovládací prvky kanálu

  Vlastníci kanálu mohou moderovat konverzaci v kanálu a určovat, kdo může sdílet obsah z těchto konverzací. Tím zajišťují, aby si ostatní mohli zobrazit jenom vhodný obsah. Další informace

 • No Data Available

  Vícefaktorové ověřování

  Můžete vyžadovat, aby uživatelé používali další formy ověření identity, které pomáhají chránit jejich účty před útoky využívajícími slabá nebo ukradená hesla.Další informace

 • No Data Available

  Endpoint Manager

  Můžete spravovat zařízení a aplikace a vynucovat podmíněný přístup na libovolném zařízení. Další informace

 • No Data Available

  Externí přístup

  Zajišťuje ověřené připojení k jiné organizaci a umožňuje tak spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. Další informace

 • [noalt]

  Ochrana před únikem informací

  Můžete zajistit účinnou prevenci před neúmyslným sdílením citlivých informací s ostatními. Další informace

 • No Data Available

  Rozšířená ochrana před internetovými útoky

  Chraňte uživatele před škodlivým softwarem skrytým v souborech, včetně souborů uložených na OneDrivu nebo SharePointu. Další informace

 • No Data Available

  Informační bariéry

  Máte kontrolu nad komunikací mezi uživateli a skupinami v Teams, abyste chránili firemní informace v případě střetu zájmů nebo zásad. Další informace

 • No Data Available

  Zásady uchovávání informací

  Můžete spravovat obsah v organizaci a odstraňovat nebo uchovávat informace, abyste umožnili plnění zásad organizace a dodržování oborových předpisů a právních požadavků. Další informace

 • No Data Available

  Rezidence dat

  Data v Teams jsou uložená v zabezpečené síti datových center Microsoftu, což vám umožňuje splňovat požadavky na dodržování předpisů. Další informace

 • No Data Available

  Nastavení a zásady

  Můžete využívat nastavení pro celou organizaci a plnit příslušné požadavky organizace a přizpůsobovat možnosti pro uživatele prostřednictvím zásad pro týmy, zasílání zpráv, schůzky, volání a další funkce. Další informace

 • No Data Available

  Nastavení rolí při schůzce

  Organizátor schůzky může definovat role při schůzce, které určují, kdo je prezentující a kdo je účastník, a může nastavit, kteří účastníci mohou během schůzky prezentovat obsah. Další informace

 • No Data Available

  Přístup k záznamu

  Přístup k záznamu mají jenom osoby, které se zúčastnily hovoru nebo osoby pozvané na schůzku, pokud organizátor schůzky nepovolí přístup i pro ostatní. Záznamy se nahrávají do Microsoft Streamu a dají se sdílet a stáhnout, pokud k tomu máte oprávnění udělené správcem účtu.Další informace

 • No Data Available

  Dodržování předpisů při komunikaci

  Tyto funkce organizacím umožňují posilovat kulturu inkluze a bezpečí na pracovišti. Organizace tímto způsobem mohou odhalovat negativní chování, jako je šikana a obtěžování, a zajišťovat účinnou prevenci. Další informace

 • [noalt]

  Podmíněný přístup

  Můžete nastavit zásady založené na rizicích na základě kontextu uživatele, stavu zařízení, umístění a dalších aspektů. Další informace

 • No Data Available

  Zabezpečení přístupu hostů

  Můžete uživatelům umožnit, aby mohli spolupracovat s jednotlivci mimo organizaci, a zároveň si můžete udržet kontrolu nad přístupem hostů k datům organizace. Další informace

 • No Data Available

  Šifrování

  Služba Teams šifruje přenášená i neaktivní uložená data a využívá protokol SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) pro video, zvuk, chat a sdílení plochy. Další informace

 • No Data Available

  Popisky citlivosti

  Pomocí nastavení ochrany osobních údajů a hostů můžete regulovat, kdo má přístup k týmu. Další informace

 • [noalt]

  Cloud App Security

  Identifikujte a eliminujte podezřelé nebo škodlivé aktivity, včetně rozsáhlého odstraňování týmů nebo přidávání neoprávněných uživatelů. Další informace

 • No Data Available

  eDiscovery, blokování z právních důvodů, protokol auditování a vyhledávání obsahu

  Můžete snadno identifikovat, uchovávat a spravovat informace, které mohou být relevantní v oblasti práva. Další informace

 • No Data Available

  Ochrana soukromí

  Přístup k datům můžete získat kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Vaše data nikdy nevyužíváme k reklamním účelům a po ukončení nebo vypršení platnosti vašeho předplatného jsou odstraněna. Další informace

 • No Data Available

  Zprávy o správě dat

  Můžete získat přístup ke zprávám z centra transparentnosti, ve kterých se můžete seznámit s tím, jak jsme reagovali na žádosti o data. Další informace

 • No Data Available

  Správa aplikací

  Máte k dispozici podrobné informace o všech aplikacích dostupných ve vašem tenantovi, proto můžete aplikace spolehlivě spravovat a zefektivnit proces testování a distribuce firemních aplikací. Další informace

BP logo
"Pokud nastavíte zabezpečení složitě, lidé budou mít tendenci ho obcházet. Díky Microsoftu 365 získáváme nativní funkce, přehled o našem provozním prostředí a jednoduché ovládání pro všechny zaměstnance."

Simon Hodgkinson, ředitel informační bezpečnosti ve společnosti BP

Přečíst si celý příběh

Další zdroje informací

Centrum zabezpečení Microsoftu

Přečtěte si, jak Microsoft zabezpečuje data, chrání osobní údaje a zajišťuje dodržování globálních standardů.

Centrum pro rychlou adaptaci uživatelů na Teams

Získejte nástroje a doprovodné materiály, které vám pomohou zprovoznit Teams a podpořit rychlou adaptaci uživatelů.

Školení pro správce Teams

Naučte se spravovat Teams a zajišťovat lepší zabezpečení a dodržování předpisů.


Získejte Microsoft Teams pro svou organizaci ještě dnes

Získejte Teams společně s aplikacemi Office, úložištěm souborů, místem pro sdílení, e-mailem a dalšími možnostmi.