Ochrana osobních údajů, zabezpečení a dodržování předpisů v Microsoft Teams

Díky komplexnímu přístupu nabízíme špičkové prostředí pro komunikaci a spolupráci na podnikové úrovni.

Person using Microsoft Teams on a laptop while seated at a large wooden desk in their home office

Spolupracujte bez ohrožení ochrany osobních údajů a zabezpečení

Obzvláště v této době je pro uživatele důležité vědět, že jejich virtuální konverzace jsou soukromé a zabezpečené. Společnost Microsoft nebere nikdy ochranu osobních údajů ani zabezpečení na lehkou váhu. Je to náš závazek vůči vám, a to vždy, nejen během této náročné doby. Tímto způsobem se snažíme budovat vaši důvěru v používání Microsoft Teams.

Bezpečnější spolupráce

Klíčové funkce pro zabezpečení a ochranu osobních údajů v Teams

 • No Data Available

  Možnosti pro schůzky

  Můžete nastavit, kteří uživatelé mimo vaši organizaci se mohou ke schůzkám připojit přímo a kteří musejí čekat v předsálí, až jim někdo povolí přístup. Volající přes veřejnou telefonní síť se připojí prostřednictvím předsálí. Organizátoři schůzky také mohou odebírat účastníky během hovoru. Další informace

 • Souhlas s nahráváním

  Při každém nahrávání schůzky se připojí upozornění, že probíhá nahrávání. Toto upozornění také obsahuje odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů pro online účastníky a organizátor schůzky určuje, kteří účastníci mají oprávnění nahrávat.Další informace

 • Moderování a ovládací prvky kanálu

  Vlastníci kanálu mohou moderovat konverzaci v kanálu a určovat, kdo může sdílet obsah z těchto konverzací. Tím zajišťují, aby si ostatní mohli zobrazit jenom vhodný obsah. Další informace

 • No Data Available

  Vícefaktorové ověřování

  Můžete vyžadovat, aby uživatelé používali další formy ověření identity, které pomáhají chránit jejich účty před útoky využívajícími slabá nebo odcizená hesla.Další informace

 • No Data Available

  Endpoint Manager

  Můžete spravovat zařízení a aplikace a vynucovat podmíněný přístup na libovolném zařízení. Další informace

 • No Data Available

  Externí přístup

  Zajišťuje ověřené připojení k jiné organizaci a umožňuje tak spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. Další informace

 • Ochrana před únikem informací

  Můžete zajistit účinnou prevenci před neúmyslným sdílením citlivých informací s ostatními. Další informace

 • No Data Available

  Rozšířená ochrana před internetovými útoky

  Můžete chránit uživatele před škodlivým softwarem skrytým v souborech, včetně souborů uložených na OneDrivu nebo SharePointu. Další informace

 • No Data Available

  Informační bariéry

  Můžete získat kontrolu nad komunikací mezi uživateli a skupinami v Teams, abyste chránili firemní informace v případě střetu zájmů nebo konfliktu zásad. Další informace

 • No Data Available

  Zásady uchovávání informací

  Můžete spravovat obsah v organizaci a odstraňovat nebo uchovávat informace, abyste umožnili plnění zásad organizace a dodržování oborových předpisů a právních požadavků. Další informace

 • No Data Available

  Rezidence dat

  Data v Teams jsou uložená v zabezpečené síti datových center Microsoftu, což vám umožňuje splňovat požadavky na dodržování předpisů. Další informace

 • No Data Available

  Nastavení a zásady

  Můžete využívat nastavení pro celou organizaci a plnit příslušné požadavky organizace a přizpůsobovat možnosti pro uživatele prostřednictvím zásad pro týmy, zasílání zpráv, schůzky, volání a další funkce. Další informace

 • No Data Available

  Nastavení rolí při schůzce

  Organizátor schůzky může definovat role při schůzce, které určují, kdo je prezentující a kdo je účastník, a může nastavit, kteří účastníci mohou během schůzky prezentovat obsah. Další informace

 • No Data Available

  Přístup k záznamu

  Přístup k záznamu mají jenom osoby, které se zúčastnily hovoru nebo osoby pozvané na schůzku, pokud organizátor schůzky nepovolí přístup i pro ostatní. Záznamy se nahrávají do Microsoft Streamu a dají se sdílet a stáhnout, pokud k tomu máte oprávnění udělené správcem účtu.Další informace

 • No Data Available

  Dodržování předpisů při komunikaci

  Tyto funkce organizacím umožňují posilovat kulturu inkluze a bezpečí na pracovišti. Organizace tímto způsobem mohou odhalovat negativní chování, jako je šikana a obtěžování, a zajišťovat účinnou prevenci. Další informace

 • Podmíněný přístup

  Můžete nastavit zásady založené na rizicích pro přístup na základě kontextu uživatele, stavu zařízení, umístění a dalších aspektů. Další informace

 • No Data Available

  Zabezpečení přístupu hostů

  Můžete uživatelům umožnit, aby mohli spolupracovat s jednotlivci mimo organizaci, a zároveň si můžete udržet kontrolu nad přístupem hostů k datům organizace. Další informace

 • No Data Available

  Šifrování

  Služba Teams šifruje přenášená i neaktivní uložená data a využívá protokol SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) pro video, zvuk, chat a sdílení plochy. Další informace

 • No Data Available

  Popisky citlivosti

  Pomocí nastavení ochrany osobních údajů a hostů můžete regulovat, kdo má přístup k týmu. Další informace

 • Cloud App Security

  Identifikujte a eliminujte podezřelé nebo škodlivé aktivity, včetně rozsáhlého odstraňování týmů nebo přidávání neoprávněných uživatelů. Další informace

 • No Data Available

  eDiscovery, blokování z právních důvodů, protokol auditování a vyhledávání obsahu

  Můžete snadno identifikovat, uchovávat a spravovat informace, které mohou být relevantní v oblasti práva. Další informace

 • No Data Available

  Ochrana soukromí

  Přístup k datům můžete získat kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Vaše data nikdy nevyužíváme k reklamním účelům a po ukončení nebo vypršení platnosti vašeho předplatného jsou odstraněna. Další informace

 • No Data Available

  Zprávy o správě dat

  Můžete získat přístup ke zprávám z centra transparentnosti, ve kterých se můžete seznámit s tím, jak jsme reagovali na žádosti o data. Další informace

 • No Data Available

  Správa aplikací

  Máte k dispozici podrobné informace o všech aplikacích dostupných ve vašem tenantovi, proto můžete aplikace spolehlivě spravovat a zefektivnit proces testování a distribuce firemních aplikací. Další informace

BP logo
"Pokud nastavíte zabezpečení složitě, lidé budou mít tendenci ho obcházet. Díky Microsoftu 365 získáváme nativní funkce, přehled o našem provozním prostředí a jednoduché ovládání pro všechny zaměstnance."

Simon Hodgkinson, ředitel informační bezpečnosti ve společnosti BP


Další zdroje informací

Centrum zabezpečení Microsoftu

Přečtěte si, jak Microsoft zabezpečuje data, chrání osobní údaje a zajišťuje dodržování globálních standardů.

Centrum pro rychlou adaptaci uživatelů na Teams

Získejte nástroje a doprovodné materiály, které vám pomohou zprovoznit Teams a podpořit rychlou adaptaci uživatelů.

Školení pro správce Teams

Naučte se spravovat Teams a zajišťovat lepší zabezpečení a dodržování předpisů.


Získejte Microsoft Teams pro svou organizaci ještě dnes

Získejte Teams společně s aplikacemi Office, úložištěm souborů, místem pro sdílení, e-mailem a dalšími možnostmi.