Office 365 Nonprofit

Pomáhejte dobré věci díky Office 365.
Office 365 Nonprofit

Získejte zdarma Microsoft 365 Business

Svoji neziskovou organizaci můžete bezpečně provozovat a budovat pomocí integrovaného řešení navrženého speciálně pro malé a střední organizace.

Two tablets, a laptop, and a phone showing Office 365 in use.

Získejte nástroje, které vaše nezisková organizace potřebuje, aby mohla být úspěšná

Dejte zaměstnancům a dobrovolníkům dynamickou sadu nástrojů obsaženou v našich plánech Office 365 Nonprofit, která jim umožní efektivně pracovat. Zajistěte pro členy týmů bezplatný e-mail a možnost bezplatného ukládání a úprav dokumentů online. Navíc získáte funkce pro videokonference, rychlé zprávy a také svůj vlastní web Yammeru, abyste mohli propojit týmy z celého světa.

V cloudu toho zvládnete více

Získejte pro zaměstnance a dobrovolníky prvotřídní cloudové služby, které jim umožní dosahovat vyšší produktivity a spolupracovat novými, zajímavými způsoby. Díky online úložišti a možnosti vzdáleného sdílení souborů budete mít vždy a všude přístup ke všem důležitým dokumentům, například ke zprávám pro členy správní rady a žádostem o grant. Office 365 vám umožní pracovat v online verzích známých aplikací Office a je také možné zakoupit si plán s nejnovějšími verzemi aplikací, které si pak můžete nainstalovat na počítače PC nebo Mac a mobilní zařízení.
Close-up of a person’s hands using Office 365 on a mobile phone.
Two men standing near a desktop in an office, using a tablet to collaborate.

Zabezpečení, dodržování předpisů a ochrana osobních údajů

Office 365 je první významnější cloudová služba určená ke zvyšování produktivity se zavedenými rámci zabezpečení, které jsou certifikované normou ISO 27001 s ověřením nezávislými auditory. Office 365 se smluvně zavazuje zajišťovat pro všechny zákazníky uzavření robustní smlouvy o zpracování dat, smluvních doložek EU a smlouvy HIPAA BAA (Business Associate Agreement). Starosti si nemusíte dělat ani se zabezpečením na mobilních zařízeních. Můžete využít integrované nástroje pro správu přístupu k datům na telefonech a tabletech.

|

Tato globální nabídka je vytvořená tak, aby neziskovým a nevládním organizacím pomáhala v dobré věci. Oprávněným zákazníkům poskytuje přístup k nejlepším cloudovým nástrojům pro produktivitu a spolupráci ve své třídě – k Office 365 od Microsoftu. Neziskové organizace můžou získat další informace, zkontrolovat svoji oprávněnost a požádat o darování na stránce www.microsoft.com/office365nonprofits.

  1. Zaregistrujte se do programu Microsoft Nonprofits.
  2. Pokud se potvrdí oprávněnost vaší žádosti, budete mít na portálu pro správu Office 365 dostupné nabídky Office 365 Nonprofit.
  3. Na portálu pro správu přejděte na kartu Správa licencí a přiřaďte uživatele k libovolné nabídce Office 365 Nonprofit, včetně nabídek E1 a Business Essentials, které vám byly věnovány darem.

Ano. Zákazník, který byl schválen jako způsobilý pro nabídky Office 365 Nonprofit, může v budoucnu nakupovat komerční i neziskové nabídky.

Zákazníci z řad neziskových organizací by měli používat standardní kanál podpory pro Office 365. Podrobné informace o možnostech podpory Office 365 jsou dostupné tady.

Oprávněné organizace: Aby neziskové a nevládní organizace měly nárok na účast v programech Microsoftu pro neziskové organizace, musí být ve svých zemích uznané jako dobročinné organizace. Oprávněné organizace také musí pracovat na neziskové bázi a jejich cílem musí být přínos pro místní komunitu, což může znamenat mimo jiné:
 
  • Poskytování pomoci chudým
  • Rozšiřování možností vzdělávání
  • Zlepšování sociální prosperity
  • Péče o kulturu
  • Ochrana nebo obnova životního prostředí
  • Podpora lidských práv
  • Budování občanské společnosti
 
Podrobné vysvětlení kritérií oprávněnosti a odkazy na jejich podobu v konkrétních zemích najdete na stránce o oprávněnosti.

Při posuzování, jestli konkrétní nezisková organizace splňuje nejrůznější podmínky pro získání daru, spolupracuje Microsoft s partnerskou společností TechSoup Global, která je dárcem softwaru. Oprávněnost jednotlivých subjektů se snažíme posoudit co nejdříve, ale tento proces může trvat až 20 pracovních dní. Tento časový rámec se může lišit v závislosti na tom, jak rychle daná nezisková organizace reaguje na požadavky na předložení dalších dokumentů. Mezi požadované doklady může patřit doklad o certifikaci či registraci odeslaný řídicím orgánem dané neziskové organizace. Ve Spojených státech například vyžadujeme kopii dopisu o zřízení organizace od finančního úřadu (podle předpisu IRS 501(c)(3)).

Nabídky pro neziskové organizace jsou určené pouze placeným a neplaceným (plnoúvazkovým) zaměstnancům neziskových organizací, kteří každý den plní manažerské a provozní úkoly, jednají jako zmocněnci těchto organizací a nebudou licence používat ke generování osobních příjmů. Dobrovolníci a členové neziskových organizací ani příjemci jimi poskytované pomoci NEMAJÍ nárok na licence a předplatná pro neziskové organizace.

Ano, u nabídky darování Office 365 Nonprofit E1 se uplatňuje omezení počtu přiřazených licencí. Pokud chcete přiřadit další licence nad tento limit, musíte odstranit neaktivní uživatele nebo se obrátit na oddělení podpory a požádat o další licence pro oprávněné zaměstnance a personál na plný úvazek.