Řešení pro zvýšení produktivity pro neziskové organizace

Podívejte se, jak může Microsoft 365 s Microsoft Teams vaší neziskové organizaci pomoct zlepšit kybernetickou bezpečnost, snížit náklady a umožnit zaměstnancům i dobrovolníkům pracovat odkudkoli.

Five people gathered around a table working together on laptops
A tablet, a laptop, and a phone showing Office 365 in use

Získejte nástroje, které vaše nezisková organizace potřebuje, aby mohla být úspěšná

Dejte zaměstnancům a dobrovolníkům k dispozici dynamickou sadu nástrojů obsaženou v našich plánech pro neziskové organizace, která jim umožní efektivně pracovat. Zajistěte pro členy týmů bezplatný e-mail a možnost bezplatného ukládání a úprav dokumentů online. Navíc získáte funkce pro videokonference, rychlé zprávy a také svůj vlastní web Yammeru, abyste mohli propojit týmy z celého světa.

V cloudu toho zvládnete více

Získejte pro zaměstnance a dobrovolníky prvotřídní cloudové služby, které jim umožní dosahovat vyšší produktivity a spolupracovat novými, zajímavými způsoby. Díky online úložišti a možnosti vzdáleného sdílení souborů budete mít vždy a všude přístup ke všem důležitým dokumentům, například ke zprávám pro členy správní rady a žádostem o grant. Můžete flexibilně pracovat v online verzích známých aplikací nebo si můžete koupit plán s nejnovějšími verzemi aplikací, které si pak můžete nainstalovat na počítače PC nebo Mac a mobilní zařízení.

Phone screen showing Microsoft Outlook inbox
Two people working together, one using a laptop and one using a tablet

Zabezpečení, dodržování předpisů a ochrana osobních údajů

Ochrana citlivých dat je nezbytná pro to, abyste zajistili ochranu zaměstnanců i programů a úspěšné fungování organizace. Pokud dojde k napadení dat nebo ke kybernetickým útokům, mohou být ohroženi příjemci pomoci poskytované vaší organizací, a může dojít k přerušení provozu a vaše organizace za to může nést odpovědnost. Microsoft se smluvně zavazuje zajišťovat pro všechny zákazníky uzavření robustní smlouvy o zpracování dat, smluvních doložek EU a smlouvy HIPAA BAA (Business Associate Agreement). Starosti si nemusíte dělat ani se zabezpečením na mobilních zařízeních.

|

Microsoft poskytuje oprávněným neziskovým organizacím granty a slevy, a to i u cloudových služeb, jako jsou Microsoft 365, Office 365, Azure a Dynamics 365, hardware Surface a místní software. Místní pobočky společnosti Microsoft také pravidelně pořádají školicí akce, které pomáhají neziskovým organizacím lépe využívat technologie a naučit se poskytovat prostřednictvím technologií lepší služby. Upozorňujeme, že v jednotlivých zemích nemusí být všechny programy k dispozici.

Nejprve se seznamte s našimi kritérii pro posuzování oprávněnosti (v angličtině) a potom můžete začít tím, že požádáte o produkt ve formě grantu nebo se slevou.

Ano. Nezisková organizace, která byla schválena jako způsobilá pro nabídky Microsoft 365 Nonprofit, může v budoucnu nakupovat komerční i neziskové nabídky.

Společnost Microsoft doporučuje, abyste spolupracovali s partnerem, který ve vaší zemi pomáhá neziskovým organizacím s budováním organizační a technologické kapacity. Jde například o partnery pro neziskové organizace, jako je společnost TechSoup a Tech Impact.

Neziskové a nevládní organizace musí splňovat následující požadavky:

  • Musí mít uznaný status charitativní organizace podle definice uplatňované v dané zemi.

  • Musí fungovat na neziskové bázi.

  • Jejich činnost musí přinášet užitek širšímu společenství lidí.

  • Musí se řídit antidiskriminačními zásadami společnosti Microsoft.

  • Mohou přiřazovat licence jenom oprávněným zaměstnancům.

Mohou licence používat jenom pro svou organizaci a nesmí je poskytnout svým partnerským, přidruženým nebo sesterským organizacím.

 

Podrobnější informace najdete na stránce s informacemi o kritériích pro posuzování oprávněnosti (v angličtině).

Oprávněnost jednotlivých subjektů se snažíme posoudit co nejdříve, ale tento proces může trvat až 20 pracovních dní. Tento časový rámec se může lišit v závislosti na tom, jak rychle daná nezisková organizace reaguje na požadavky na předložení dalších dokumentů, a na dalších požadavcích specifických pro příslušnou zemi.

Licence v rámci darů pro neziskové organizace mohou používat jenom placení zaměstnanci neziskových organizací a neplacení výkonní zaměstnanci, kteří působí ve vedení neziskové organizace. Licence v rámci slev pro neziskové organizace mohou používat všichni zaměstnanci a dobrovolníci v neziskové organizaci. Příjemci pomoci poskytované neziskovou organizací, členové ani dárci NEMAJÍ nárok na licence a předplatná pro neziskové organizace. Podrobnější informace najdete na stránce věnované kritériím pro posuzování oprávněnosti.