A person smiling.

Sada produktů Microsoft Viva s doplňkem Glint

Sada Microsoft Viva s doplňkem Glint propojuje znalosti, učení, cíle, přehledy a zpětnou vazbu od zaměstnanců do integrovaného zaměstnaneckého prostředí, které pomáhá jednotlivcům i týmům využívat jejich potenciál na maximum, ať pracují kdekoli. Služby Microsoft Viva a Glint společně pomáhají organizacím zaznamenávat hodnotnou zpětnou vazbu od zaměstnanců a převádět poznatky do praxe, což manažerům a týmům umožňuje mít přehled o zaměstnaneckém prostředí a neustále ho zlepšovat.


Zahrnuje:

 • Glint – zaznamenávání hodnotné zpětné vazby od zaměstnanců a převádění získaných poznatků do praxe
 • Viva Učení – získávání dovedností a rozvoj
 • Viva Témata – uspořádání a zjišťování znalostí a zkušeností
 • Viva Přehledy – zvyšování produktivity a osobní pohody zaměstnanců
 • Viva Cíle – sladění týmů a zlepšení obchodních výsledků

Pro získání nároku na platformu Microsoft Viva s doplňkem Glint jsou vyžadovány licence Microsoft 365 nebo Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium nebo Exchange Online – plán 1 či plán 2.

€10.10 měsíčně za uživatele

roční závazek
 

Ušetřete 20 %*

Cena je bez DPH.
Pokud si do svého předplatného chcete přidat sadu Microsoft Viva s doplňkem Glint, obraťte se prosím na prodejního zástupce Microsoftu.
Přehled Časté otázky

Funkce, které jsou k dispozici jenom v sadě Microsoft Viva s doplňkem Glint

 • Přizpůsobitelné průzkumy

  Shromažďujte pravidelně zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí průzkumů týkajících se zapojení zaměstnanců, onboardingu, hybridní práce, diverzity a inkluze. Využívejte šablony založené na průzkumech nebo si přizpůsobte vlastní průzkumy a zaměřte se na konkrétní problémy.

 • Integrace Glint + Viva

  Zkombinujte agregovaná a deidentifikovaná data z platformy Glint o tom, jak se lidé cítí, s daty z modulu Viva Přehledy o tom, jak lidé pracují, a získejte ucelený přehled o zaměstnaneckém prostředí.

 • Integrované učení a akce

  Manažeři mají k dispozici přizpůsobené úkoly a kurátorovaný obsah z LinkedIn Learning – to jim pomáhá během práce získávat nové dovednosti a podporovat jejich týmy.

 • Špičková analýza

  Můžete získat okamžitý přístup k vizualizovaným informacím o stavu organizace, zobrazovat v reálném čase upozornění na úbytek zaměstnanců a klíčové ukazatele výkonu a zaměřit se na klíčová témata v komentářích a návrzích zaměstnanců.

 • Komplexní prostředí pro manažery

  Dejte manažerům k dispozici přehledy, možnosti pro konverzace a nástroje, které jim umožní posílit zapojení lidí, podpořit jejich rozvoj a osobní pohodu v týmech.

 • 360stupňová zpětná vazba k rozvoji

  Dejte zaměstnancům k dispozici větší možnosti, aby mohli řídit svůj vlastní rozvoj – pomocí jednoduchých procesů, intuitivního generování sestav a integrovaného vzdělávacího obsahu.

Viva Učení: získávání dovedností a rozvoj

 • Karty se vzdělávacím obsahem

  V kanálech Teams, ve kterých spolupracujete, můžete vytvářet karty s vybraným vzdělávacím obsahem určeným pro váš tým.

 • Sociální učení

  Sdílejte odkaz na vzdělávací obsah v chatu a konverzacích v Teams a v e-mailech.

 • Doporučování a sledování

  Můžete kolegům doporučovat vzdělávací obsah a sledovat průběh vzdělávání.

 • Různorodé knihovny obsahu

  Na jednom místě můžete shromáždit vzdělávací obsah z Microsoftu, od poskytovatelů třetích stran, ze systémů pro správu vzdělávání a vlastní vzdělávací obsah z vaší organizace.

 • Přizpůsobená doporučení

  Inteligentní vyhledávání a zjišťování zobrazuje relevantní a oblíbený obsah.

 • Vlastní vzdělávací obsah

  Využijte integraci se SharePointem a přeneste firemní zdroje informací do standardního vzdělávacího rozhraní.

Viva Témata: znalosti a zkušenosti

 • Karty témat

  Můžete poskytovat znalosti v kontextu prostřednictvím karet témat, které se zobrazují v Outlooku, Teams, Searchi a dalších aplikacích Microsoftu 365.

 • Centra témat

  Můžete spravovat témata své organizace, rozpoznat mezi nimi vztahy nebo ručně přidávat a vytvářet další témata.

 • Hledání a zjišťování

  Můžete v Microsoftu 365 nabízet intuitivní a integrované prostředí s tématy, která se dají najít přes Microsoft Search a přes každodenně využívané aplikace.

 • Stránky témat

  Na stránkách témat, které vytvářejí funkce umělé inteligence platformy Microsoft Viva, můžete dohromady soustředit relevantní obsah, konverzace a odborné znalosti z celé organizace.

 • Kurátorování znalostí

  Můžete odborníkům v organizaci umožnit, aby revidovali témata, připínali relevantní zdroje informací a hledali další odborníky, zatímco se služba Microsoft Viva Témata učí a provádí příslušné aktualizace.

 • Řízení a správa

  Na základě nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů v Microsoftu 365 je možné generovat a poskytovat témata jen v rámci obsahu, pro který mají uživatelé oprávnění k zobrazení.

Viva Cíle: účel a sladění

 • Definice úspěchu

  Vytvořte si nové cíle a klíčové výsledky (OKR) nebo začněte s integrovanými šablonami a slaďte je na všech úrovních pomocí schvalovacích postupů a flexibilních zobrazení.

 • Connect projects

  Propojení projektů a úkolů s cíli a klíčovými výsledky

  Podívejte se, jak každodenní práce vašeho týmu ovlivňuje klíčové priority organizace, a propojte cíle a klíčové výsledky (OKR) s pracovními systémy, které váš tým už používá, jako je například JIRA, Asana, Zendesk a Tableau.

 • Share progress

  Sdílení pokroku

  Informujte každého v organizaci o pokroku a přehledech pomocí sdílených odkazů na řídicí panely a přizpůsobitelných šablon prezentací.

 • Manage privacy

  Správa osobních údajů a zabezpečení

  Snadno spravujte licence s využitím integrace Centra pro správu Microsoftu. Využijte možnost bezproblémového a zabezpečeného přihlašování pomocí jednotného přihlašování ve službách Azure, Google a Slack. Zajistěte zabezpečení pomocí šifrování dat a dodržování předpisů SOC 2 Type II. Zachovávejte důvěrnost pomocí soukromých cílů a klíčových výsledků (OKR) a přizpůsobených nastavení.

 • Use advanced OKR

  Používání pokročilých konfigurací OKR

  Přizpůsobte si konfigurace cílů a klíčových výsledků (OKR) pomocí soukromých a sdílených cílů OKR, delegování cílů OKR členům týmu a přizpůsobitelného vyhodnocování cílů, pokroku a stavu OKR.

 • Ensure alignment

  Zajištění sladění

  Zajistěte sladění pomocí postupů schvalování cílů OKR, zobrazení organizační struktury a stránek s cíli organizace, týmů a jednotlivců.

 • Keep teams

  Přesnější zaměření týmů

  Zaměřte se na diskuze, poskytněte kontext a zjednodušte vykazování pokroku pomocí vlastních řídicích panelů a dynamicky aktualizovaných cílů a klíčových výsledků (OKR).

 • Seamlessly integrate

  Bezproblémová integrace s Microsoft Teams a Azure DevOps

  Udržujte si přehled o pracovních záležitostech díky aplikaci Viva Cíle v Teams. Komunikujte, spolupracujte a kontrolujte cíle pomocí rozšíření zpráv v chatu Teams a pracujte přímo s modulem Viva Cíle v Azure DevOps.

 • Track OKRs

  Sledování cílů a klíčových výsledků (OKR)

  Kontrolujte cíle a klíčové výsledky (OKR) pomocí webové aplikace nebo aplikace Teams. Zapojte se a poskytujte kontext pomocí lajků a komentářů, nastavujte připomenutí a automatizujte kontroly.

Viva Přehledy: produktivita a osobní pohoda

 • Přehledy pro manažery

  Pomozte svému týmu zůstat ve spojení a podpořte zapojení pracovníků tím, že lépe porozumíte pracovním návykům na úrovni týmu, včetně vzorců chování, které vedou k vyhoření a stresu.

 • Rozšířené přehledy a akcelerátory analýz

  Generujte vlastní přehledy a využívejte předem nakonfigurované šablony sestav Power BI, abyste se na základě těchto dat mohli rozhodovat v běžných firemních scénářích. Funkce modulu Viva Přehledy můžete rozšířit tak, že zkombinujete data z Microsoftu 365 s externími daty, jako jsou data ze systémů pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a z průzkumů.

 • Šablony pro transformaci firmy

  Předem nakonfigurované sady metrik a vizualizace vám pomohou kvantifikovat dopad nových programů a změn ve firmě v průběhu času.

 • Šablony s informacemi o efektivitě manažerů

  Můžete se podívat na informace o silných stránkách a příležitostech k růstu u manažerů. Prozkoumejte trendy ve způsobech, jakými manažeři spolupracují s přímými podřízenými a vyvažují požadavky na spolupráci po pracovní době.

 • Rozšiřitelnost dat

  Můžete zkombinovat data z Microsoftu 365 s daty z jiných zdrojů – jako jsou například systémy CRM, průzkumy nebo jiné platformy pro spolupráci – abyste získali podrobnější přehledy a poznatky.

 • Přehledy pro vedoucí pracovníky

  Identifikujte trendy a příležitosti v celé organizaci, prostřednictvím kterých můžete podpořit pořádání efektivnějších schůzek, posílit postavení zaměstnanců a zvýšit flexibilitu organizace. 

 • Dynamická doporučení

  Na základě přehledů můžete podnikat konkrétní kroky – využívejte tipy vycházející z výzkumů a navrhované akce, včetně připomenutí, abyste si každý týden vyhradili čas na intenzivní práci. Manažeři mohou využívat připomenutí, aby si naplánovali osobní schůzky se svými podřízenými.

 • Šablony pro modely spolupráce

  Můžete vizualizovat, jak se velikost sítě kontaktů zaměstnanců, riziko vyhoření, návyky při schůzkách a další aspekty spolupráce liší podle funkce, úrovně a zeměpisné oblasti. Můžete se podívat, jak se v organizaci dělí čas mezi interními schůzkami a schůzkami se zákazníky.

 • Flexibilní návrhář dotazů

  Můžete provádět analýzy plně přizpůsobené cílům firmy. Výsledky dotazů můžete vyexportovat a používat je v dalších nástrojích pro generování sestav a vizualizaci.

 • Pokročilé akcelerátory analýz

  Můžete využívat funkce, včetně knihovny skriptů jazyka R, které slouží k dolování textu, analýze sítí a vytváření hierarchických clusterů.

 • Oznámení

  Zajistěte, aby byli všichni informovaní, a zapojte je na webu i na mobilních zařízeních pomocí různých typů oznámení, která upozorňují lidi a oslovují je tam, kde se nachází.

 • Příběhy a struktury obsahu

  Vytvářejte, nahrávejte a sdílejte příběhy a sledujte příběhy od lídrů a spolupracovníků pomocí známých nástrojů sociálních sítí.

 • Otázky a odpovědi

  Publikujte a připínejte otázky, hlasujte pro odpovědi a označujte nejlepší odpovědi, abyste získali řešení v rámci crowdsourcingu a pomohli všem se učit.

 • Analýza

  Získejte podrobné přehledy o všech komunitách, událostech a konverzacích, abyste mohli měřit aktivitu a zapojení a provádět akce.

 • Konverzace

  Připojte se k diskusi, @zmiňujte spolupracovníky, připínejte konverzace a vytvářejte dialog mezi týmy a odděleními.

 • Virtuální události

  Spojte vedoucí pracovníky a zaměstnance společně na shromážděních a virtuálních událostech, které zahrnují video, otázky a odpovědi a smysluplné konverzace.

 • Témata

  Vytvářejte a sledujte #témata nebo zapojujte odborníky pomocí @zmínek. Usnadněte zaměstnancům hledání relevantního obsahu od poskytovatelů výukových materiálů a ve vlastních firemních zdrojích.

 • Branding společnosti

  Modul Viva Připojení si můžete přizpůsobit – můžete přidat název, logo a barvy svojí organizace, abyste mohli všechno bez problémů integrovat.

 • Informační kanál

  Zjednodušte komunikaci a sdílení do jednoho přizpůsobeného zobrazení, aby zaměstnanci mohli sledovat novinky a zapojovat se do konverzací v rámci celé organizace a mohli tak být ve spojení.

 • Zvýšení dosahu

  Zajistěte, aby byl obsah s vysokou prioritou dobře viditelný – nastavte, aby se zobrazoval v horní části kanálů zaměstnanců na základě různých podmínek – dokud nebude přečtený nebo podle nastaveného počtu zobrazení nebo data.

 • Integrace s produkty třetích stran

  Přizpůsobte a rozšiřte modul Viva Připojení pomocí bohaté sady integrací s dalšími produkty Microsoftu i produkty třetích stran z našeho ekosystému partnerů.

 • Řídicí panel

  Vytvořte centrální, přizpůsobené místo s užitečnými zdroji informací a relevantními úkoly, které bude navržené tak, aby ho mohli zaměstnanci používat během práce.

 • Zaměření obsahu na správnou cílovou skupinu

  Zobrazujte co nejrelevantnější obsah pro jednotlivé cílové skupiny – podle oddělení, regionů, pracovních pozic a dalších parametrů.

 • Založeno na Microsoftu 365

  Modul Viva Připojení můžete rychle nasadit a spravovat prostřednictvím konzoly pro správu Microsoft Teams – nemusíte tedy odesílat další aplikace na zařízení zaměstnanců.

[noalt]

Divider image

Další zdroje informací

Dokumentace

Dokumentace a vzdělávací obsah k platformě Microsoft Viva pro vývojáře a odborníky na technologie

Pomoc se zprovozněním prostřednictvím služby FastTrack

Získejte vzdálenou pomoc se zprovozňováním modulů Viva a jejich přizpůsobením potřebám vaší organizace – k dispozici bez dalších poplatků pro opravňující plány se 150 a více licencemi.

Microsoft Viva

Zlepšete možnosti zaměstnanců tím, že jim usnadníte vzájemný kontakt, soustředění, výuku a prospěch v práci.

*Ušetřete 20 % při nákupu do 1. ledna 2023.