Three separate images of people smiling.

Microsoft Viva témata

Služba témata automaticky uspořádává a zjišťuje obsah a odborné znalosti v celé vaší organizaci, aby lidé snadno našli informace a aby znalosti mohly být využívány při práci.

Background Image

Propojení lidí se znalostmi a odborníky

Podpořte rychlejší učení, komunikaci a inovace tím, že usnadníte hledání informací. Služba Microsoft Viva témata pomocí umělé inteligence propojuje, spravuje a chrání znalosti a odborné zkušenosti ve vaší organizaci a zpřístupňuje je v dalších službách a aplikacích v Microsoftu 365.

Proměňte obsah na znalosti

Nechejte umělou inteligenci, aby prošla data vaší organizace a automaticky identifikovala, zpracovala a uspořádala obsah.

 

Automatická identifikace témat

Nechejte si rozpoznat běžná témata v rámci obsahu a konverzací, uspořádat informace a vygenerovat stránky témat.

 

Najděte související témata

Nechejte si vyhledat a zobrazit doplňující témata a odborné znalosti z různých zdrojů.

Identification

Nechejte umělou inteligenci, aby prošla data vaší organizace a automaticky identifikovala, zpracovala a uspořádala obsah.

 

Automatická identifikace témat

Nechejte si rozpoznat běžná témata v rámci obsahu a konverzací, uspořádat informace a vygenerovat stránky témat.

 

Najděte související témata

Nechejte si vyhledat a zobrazit doplňující témata a odborné znalosti z různých zdrojů.

Další informace o službě Microsoft Viva témata

Video Background

Případová studie: Mott MacDonald

Podívejte se, jak globální poradenská společnost Mott MacDonald působící v oblasti managementu, inženýrství a rozvoje používá Viva témata.

Další zdroje informací

Časté otázky

Získejte odpovědi na časté otázky o službě Microsoft Viva témata.

Centrum zdrojů informací

Získejte další informace o službě Microsoft Viva témata z ukázek, případových studií, dokumentů white paper a dalších zdrojů.

Dokument white paper o sdílení znalostí

Přečtěte si další informace o přístupu k informacím, odolnosti a úsporách nákladů v hybridních pracovních prostředích.

Partneři

Najděte partnery, kteří urychlí váš přechod na platformu Microsoft Viva.

Začínáme

A person using a tablet device and smiling at the camera.

Dejte svým lidem a týmům nástroje k tomu, aby mohli odvádět nejlepší práci

Představujeme novou platformu Microsoft Viva pro zlepšení možností zaměstnanců, která usnadňuje komunikaci, soustředění, výuku a úspěšnost v práci.