Microsoft Complete pro Xbox
1 245,00 Kč včetně IPT
1 245,00 Kč včetně IPT

Tyto informace jsou pouze orientační. V případě rozporu mezi podmínkami smlouvy Microsoft Complete a informacemi na této stránce platí podmínky smlouvy Microsoft Complete. Další informace o pojistiteli (jsou-li dostupné), vlastnostech a výhodách tohoto pojištění a o postupu k uplatnění pojistné škody získáte zde. Zde také najdete podmínky a ujednání pojištění Microsoft Complete. 

Microsoft Complete pro Xbox je nutné zakoupit současně se zařízením nebo do 45 dnů od zakoupení s kontrolou zařízení.  

* Pojištění náhodného poškození je omezeno na škody vyplývající z pádu nebo polití pojištěného produktu tekutinou. Při mechanické závadě a/nebo neúmyslně zaviněné škodě se nahradí maximálně: jedna (1) konzole Xbox; dva (2) standardní ovladače Xbox One NEBO jeden (1) ovladač Xbox Elite Controller (podle toho, který byl zakoupen se zařízením); a jeden (1) napájecí zdroj s odpovídajícími kabely, pokud všechny tyto produkty byly původně zakoupeny společně a dodány společností Microsoft v jednom balení.  

** Technickou podporu a servis zařízení poskytuje Microsoft. 

Informace o podpoře ve formě servisního plánu najdete na stránce https://support.microsoft.com. Pokud máte stížnost na smlouvu Microsoft Complete, kontaktujte nás na této adrese: msespbus@Microsoft.com