Microsoft Complete pro Xbox One
1 245,00 Kč včetně IPT
Cena se vám zobrazí po přihlášení.
1 245,00 Kč včetně IPT
Přehled Recenze
Tyto informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely. V případě rozporu mezi podmínkami a ujednáními smlouvy programu Microsoft Complete a informacemi na této stránce vždy platí podmínky a ujednání smlouvy programu Microsoft Complete. Další informace o pojistiteli (je-li relevantní), podmínkách a výhodách pojistného krytí a postupu pro uplatnění nároku najdete zde v kopii smlouvy programu Microsoft Complete.

Program Microsoft Complete je dostupný pro Xbox One, Xbox One S a Xbox One X a musí být zakoupen v okamžiku zakoupení zařízení nebo do 45 dní od zakoupení zařízení s tím, že je požadována kontrola zařízení v maloobchodní prodejně Microsoftu. V evropských zemích lze program Microsoft Complete dokoupit do 45 dní od nákupu pouze pro zařízení zakoupená prostřednictvím Microsoft Storu.

Pojištění náhodného poškození je omezeno na škody vyplývající z pádu nebo polití pojištěného produktu tekutinou. U pojištění mechanických poruch a/nebo náhodného poškození máte nárok na nejvýše: jednu (1) náhradní konzoli Xbox, dva (2) náhradní standardní ovladače pro Xbox One NEBO jeden (1) náhradní ovladač Elite pro Xbox (podle toho, co jste zakoupili) a jeden (1) náhradní příslušný napájecí zdroj s kabely za předpokladu, že tyto položky byly původně dodány společností Microsoft v rámci jednoho nákupu balíčku vše v jednom.

Informace o podpoře ve formě servisního plánu najdete na stránce support.xbox.com.