Zjistěte, jak se zorientovat v problémech a příležitostech, které hybridní práce skýtá pro vaše zákazníky a zaměstnance.

Zjistěte, jak může vaše firma prosperovat díky odolnosti

Zúčastněte se s námi třídílného seriálu webinářů, na kterých vystoupí vedení společnosti Microsoft, poradci z Boston Consulting Group a další ideoví lídři. Seznámíte se s jejich definicí odolnosti a poslechnete si, jak probírají možnosti úspěchu navzdory významným potížím a nejistotě.

Odolnost při práci

Organizace, které dokážou obstát a uspět v době změn, mají společnou jednu věc – jsou odolné. Zjistěte, jak vám řešení společnosti Microsoft mohou pomoct posílit odolnost lidí, týmů a širší organizace.

Prosperita v časech změny

Posilování odolnosti firmy znamená přijetí digitálních technologií a budování digitálních schopností. Zjistěte, jak můžete dnes reagovat, abyste pomohli zajistit agilitu podnikání a vytvořili si trvalou konkurenční výhodu.

Posílení odolnosti v šesti dimenzích

Chraňte a rozšiřujte nejdůležitější linii

Rychle určujte a plňte měnící se potřeby zákazníků pomocí digitálního marketingu, prodeje a cen na základě dat.

Rozvíjejte pružný provoz

Reagujte rychle a zvládejte narušení v dodavatelském řetězci, logistice, zařízeních, výrobě, vývoji a podnikových funkcích.

Zmocněte lidi

Umožněte zaměstnancům zvýšit výkon, účinně spolupracovat a zůstat ve spojení za všech okolností. Přizpůsobte se novým přístupům k řízení a rozvoji talentů.

Urychlení dat a digitálních platforem

Zvyšte modularitu a dostupnost základní IT infrastruktury a aplikací. Zpřístupněte přehledy a umožněte rozhodovat na základě dat a umělé inteligence napříč systémy.

Vylepšete kybernetické zabezpečení

Zabezpečte digitální prostředky a rychle reagujte na narušení bezpečnosti ve stále více distribuovaném prostředí.

Posilte finance

Zajistěte finanční likviditu pomocí nákladového modelu založeného na provozních výdajích, snížených celkových nákladech na vlastnictví a zásadách založených na datech pro správu hotovosti a provozního kapitálu.

Digitální cesta k odolnosti od Boston Consulting Group

Jak vám Microsoft může pomoci

Řešení pro posílení odolnosti

Naše komplexní integrované portfolio cloudových řešení vám může pomoct vytvořit odolnost v celé organizaci a zlepšit konečný hospodářský výsledek.

Přístupnost

Usnadněte potenciálním zákazníkům a zaměstnancům přístup k vaší firmě. Posílíte tak odolnost a připravíte se na budoucí růst.

Pružný dodavatelský řetězec

Díky ucelenému přehledu o provozu se rychle přizpůsobíte narušení chodu podniku.

Obchodní přehledy a analýzy

Urychlete obchodní poznatky pomocí analytických nástrojů a umělé inteligence, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodovat a plánovat do budoucnosti.

Migrace do cloudu

Rychle škálujte provoz podle potřeby a současně zvyšujte provozní stabilitu a odolnost sítě.

Hybridní práce

Vytvořte prostředí, které zaměstnancům i zákazníkům poskytne požadovanou flexibilitu, a zároveň podpořte inovace v celé firmě.

Rychlá adaptace a automatizace

Rychle zefektivněte provoz, přizpůsobte procesy a vytvářejte nové pracovní postupy pomocí nástrojů s nízkou potřebou psaní kódu.

Vývoj na dálku

Poskytněte vzdáleným vývojářům možnost s jistotou a bezpečně kódovat, spolupracovat a dodávat z libovolného místa.

Týmová práce na dálku

Posilte spolupráci a pomozte zaměstnancům zůstat ve spojení, aniž by byli unaveni z porad.

Návrat na pracoviště

Poskytněte lidem jistotu při návratu na pracoviště a chraňte své týmy pomocí přizpůsobitelných, předem připravených řešení.

Prodej a služby

Poskytněte pracovníkům nové digitální funkce. Podpůrná školení jsou navržena tak, aby jim pomohla pracovat co nejlépe.

Zabezpečení

Integrované technologie vám usnadní ochranu digitálních aktiv v jednom propojeném a zabezpečeném ekosystému.

Školení a certifikace

Osvojte si nejžádanější technologické dovednosti přímo od společnosti Microsoft, abyste udrželi krok s rychle se měnícími obchodními potřebami.

Rozvoj podnikání v měnícím se světě

Analytické služby časopisu Harvard Business Review ve spolupráci se společností Microsoft zkoumají, jak pandemie urychlila digitální transformaci a vytvořila nové způsoby, kterými firmy mohou oslovit zákazníky, propojit zaměstnance a spolupracovat s konkurencí.

„Power Apps nám poskytují nové možnosti a způsoby, jak se rychle přizpůsobit.“

Chris Ingalls, Business Solution Architect, Toyota

Zdroje pro malé a střední podniky

Zde najdete nástroje a tipy, které vám umožní vzdáleně spolupracovat, zůstat v bezpečí a vytěžit maximum z řešení pro malé firmy.

Získat příručku

Vytvořte odolnost ve všech oblastech vaší organizace.

Sledujte aktuální zprávy od společnosti Microsoft

Nechte si doručovat do e-mailové schránky informace pro manažery podniků.