Odolnost znamená přizpůsobení a automatizaci

Zajistěte nepřetržitý chod podniku a vydlážděte cestu pro inovace rychlým zjednodušením operací, přizpůsobením procesů a automatizací pracovních postupů pomocí nástrojů s nízkou potřebou kódování.

Buďte flexibilnější, produktivnější a efektivnější díky Microsoftu

Urychlení dat a digitálních platforem

Vytvořte zjednodušenou, cenově výhodnou a škálovatelnou platformu, která posílí vaši odolnost. Mějte přístup ke všem svým datům v reálném čase pro přijímání kvalifikovanějších rozhodnutí mezi týmy a celým podnikem.

Jak zákazníci posilují odolnost

Posílení stovek zaměstnanců

Zjistěte, jak společnost Capitol Records umožnila více než 250 zaměstnancům zefektivnit provoz díky vývoji aplikací bez kódu.

Posílení týmové spolupráce

Podívejte se, jak služba PayPal rozšířila komunikaci a spolupráci na schůzkách i mezi zaměstnanci v zahraničí.

Přizpůsobení se jasnější komunikaci

Zjistěte, jak Repsol vylepšil způsob, jakým zaměstnanci komunikují po celém světě. Díky tomu jsou efektivnější.

Prozkoumat další zdroje

Dotazník reakce na pandemii mezi IT lídry

Jak přizpůsobit obchodní procesy v době narušení provozu

Propojení zákazníků a zaměstnanců pomocí Power Virtual Agents

Tři způsoby, jak může pomoci vývoj aplikací s minimálním psaním kódu

Série podcastů Připojeni a připraveni

Příručka inovátora k řešení s nízkou potřebou kódování

Bezpečný návrat do práce

Dopřejte svým týmům důvěru při návratu na pracoviště pomocí předem vytvořeného, avšak přizpůsobitelného řešení, které vám pomůže zodpovědně znovu otevřít během každé fáze návratu vašich zaměstnanců.

 

Další informace

Vytvořte své řešení pro rychlou adaptaci a automatizaci

Prozkoumejte další řešení, která posílí vaši odolnost

Obchodní přehledy a analýzy

Získejte prakticky použitelné poznatky ze svých dat, které vám v aktuální době usnadní rozhodování, přizpůsobí se současnému obchodnímu prostředí a ušetří náklady.

Agilní dodavatelský řetězec

Vytvořte odolný dodavatelský řetězec se zvýšenou viditelností a provozuschopností prostředků pro agilní plánování, distribuci a plnění.