Objevte nové přístupy a osvědčené postupy hybridní práce. Satya Nadella, generální ředitel společnosti Microsoft, hovoří o tom, co jsme se naučili a jak postupujeme vpřed.

Společné zvládnutí složitého prostředí hybridní práce

Uplynulý rok zásadně změnil očekávání zaměstnanců a zákazníků. A už není cesty zpět.

Seznamte se s přístupem společnosti Microsoft a zjistěte, co jsme se během této doby naučili a jak vám můžeme pomoct rozšířit možnosti zaměstnanců a vyjít vstříc novým potřebám zákazníků.

Příručka s názvem Hybridní práce: Příručka pro vedoucí pracovníky.

Využijte příležitost

Přechod na hybridní práci je příležitostí k přehodnocení všeho od prostředí pro zaměstnance a talentů až po digitální prodej a akce. Prvním krokem je poskytnout zaměstnancům flexibilnější pracovní prostředí. Zjistěte další informace o přístupu společnosti Microsoft.

Začněte s přechodem na hybridní práci ještě dnes

Začněte s našimi úvodními příručkami pro vedoucí pracovníky ve všech oblastech – od lidských zdrojů až po prodej.

Osoba sedí v kanceláři a používá notebook.

Automatizujte procesy, podpořte agilní řízení a zlepšete chod firmy.

Dva lidé ve videohovoru v Teams.

Podpořte flexibilitu, vytvořte inkluzivní podmínky a zlepšete prostředí pro zaměstnance.

Osoba s nasazenými sluchátky používá notebook, který je připojen k několika monitorům.

Přehodnoťte prostředí pro zaměstnance a zapojení zákazníků s ohledem na hybridní pracovní prostředí.

Osoba prochází dokumenty během videohovoru v Teams na notebooku.

Změňte způsob, jakým komunikujete se zákazníky.

Osoba s nasazenou přilbou používá tablet.

Proměňte prostory na flexibilní, přizpůsobitelná místa, která vycházejí vstříc potřebám zaměstnanců a různým typům práce.

Osoba sedí v kanceláři a používá notebook.

Automatizujte procesy, podpořte agilní řízení a zlepšete chod firmy.

Dva lidé ve videohovoru v Teams.

Podpořte flexibilitu, vytvořte inkluzivní podmínky a zlepšete prostředí pro zaměstnance.

Osoba s nasazenými sluchátky používá notebook, který je připojen k několika monitorům.

Přehodnoťte prostředí pro zaměstnance a zapojení zákazníků s ohledem na hybridní pracovní prostředí.

Osoba prochází dokumenty během videohovoru v Teams na notebooku.

Změňte způsob, jakým komunikujete se zákazníky.

Osoba s nasazenou přilbou používá tablet.

Proměňte prostory na flexibilní, přizpůsobitelná místa, která vycházejí vstříc potřebám zaměstnanců a různým typům práce.

Jako by všichni byli v jedné místnosti

Díky řešení Microsoft Teams Rooms je každý vidět a slyšet a může se plnohodnotně zapojit, ať je kdekoli.

Zajistěte, aby se do schůzek mohli aktivně zapojit všichni bez ohledu na místo

Hybridní práce zapříčinila, že organizování schůzek je ještě komplikovanější. Zjistěte, co udělat před schůzkami, během schůzek a po schůzkách, abyste vzájemně propojili jejich účastníky pracující na dálku, v kanceláři i na cestách.


Získejte náskok při implementaci zásad a postupů

Použijte vlastní interní průvodce Microsoftu pro zaměstnance a manažery a implementuje s jejich pomocí flexibilní práci ve vaší organizaci. Zpřístupnili jsme je veřejnosti, aby se každá organizace mohla rychleji přizpůsobit nové realitě.

Stručná příručka pro zaměstnance: Zvážení preferovaných možností flexibilní práce

Stručná příručka pro manažery: Vytváření týmových dohod

Stručná příručka pro manažery: Přizpůsobení se hybridnímu pracovišti

Stručná příručka pro zaměstnance: Přizpůsobení se hybridnímu pracovišti

Stručná příručka pro zaměstnance: Efektivní a inkluzivní schůzky

Příručka společnosti Microsoft k flexibilitě na hybridním pracovišti

Prozkoumejte další řešení, která posílí vaši odolnost

Týmová práce na dálku

Posilte spolupráci a pomozte zaměstnancům zůstat ve spojení, aniž by byli unaveni z porad.

Návrat na pracoviště

Zajistěte ve svých prostorách odpovědný provoz a inteligentně monitorujte stav v celé organizaci.