Odolnost v práci

Organizace, které dokážou obstát a uspět v době změn, mají společnou jednu věc – jsou odolné. Seznamte se s tím, jak vám řešení společnosti Microsoft mohou pomoct posílit odolnost lidí, týmů a širší organizace.

Prosperujte v časech změny

Posilování odolnosti firmy znamená přijetí digitálních technologií a budování digitálních schopností. Zjistěte, jak můžete dnes reagovat, abyste pomohli zajistit agilitu podnikání a vytvořili si trvalou konkurenční výhodu.

Posílení odolnosti v šesti dimenzích

Chraňte a rozšiřujte nejdůležitější linii

Rychle určujte a plňte měnící se potřeby zákazníků pomocí digitálního marketingu, prodeje a cen na základě dat.

Rozvíjejte agilní provoz

Reagujte rychle a zvládejte narušení v dodavatelském řetězci, logistice, zařízeních, výrobě, vývoji a podnikových funkcích.

Zmocněte lidi

Umožněte zaměstnancům zvýšit výkon, účinně spolupracovat a zůstat ve spojení za všech okolností. Přizpůsobte se novým přístupům k řízení a rozvoji talentů.

Urychlení dat a digitálních platforem

Zvyšte modularitu a dostupnost základní IT infrastruktury a aplikací. Zpřístupněte přehledy a umožněte rozhodovat na základě dat a umělé inteligence napříč systémy.

Vylepšete kybernetické zabezpečení

Zabezpečte digitální prostředky a rychle reagujte na narušení bezpečnosti ve stále více distribuovaném prostředí.

Posilte finance

Zajistěte finanční likviditu pomocí nákladového modelu založeného na provozních výdajích, snížených celkových nákladech na vlastnictví a zásadách založených na datech pro správu hotovosti a provozního kapitálu.

Digitální cesta k odolnosti od Boston Consulting Group

Jak vám Microsoft může pomoci

Řešení pro posílení odolnosti

Naše komplexní integrované portfolio cloudových řešení vám může pomoct vytvořit odolnost v celé organizaci a zlepšit konečný hospodářský výsledek.

Týmová práce na dálku

Posilte spolupráci a pomozte zaměstnancům zůstat ve spojení, aniž by byli unaveni z porad.

Zabezpečení

Integrované technologie vám usnadní ochranu digitálních aktiv v jednom propojeném a zabezpečeném ekosystému.

Rychlá adaptace a automatizace

Rychle zefektivněte provoz, přizpůsobte procesy a vytvářejte nové pracovní postupy pomocí nástrojů s nízkou potřebou psaní kódu.

Prodej a služby

Poskytněte svým pracovníkům nové digitální funkce podporované školeními, která jsou navržena tak, aby jim pomohlo pracovat co nejlépe.

Agilní dodavatelský řetězec

Rychle se adaptujte na narušení chodu podniku pomocí ucelenému přehledu o provozu.

Vývoj na dálku

Poskytněte vzdáleným vývojářům možnost s jistotou a bezpečně kódovat, spolupracovat a dodávat z libovolného místa.

Migrace do cloudu

Rychle škálujte provoz podle potřeby a současně zvyšujte provozní stabilitu a odolnost sítě.

Obchodní přehledy a analýzy

Urychlete obchodní poznatky pomocí analytických nástrojů a umělé inteligence, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodovat a plánovat do budoucnosti.

Návrat na pracoviště

Poskytněte lidem jistotu při návratu na pracoviště a chraňte své týmy pomocí přizpůsobitelných, předem připravených řešení.

Rok změn: Trendy digitální transformace v 2020

Přečtěte si, jaké čtyři trendy jsou důvodem, proč úspěšné organizace rozšiřují své digitální schopnosti.

„Power Apps nám poskytují nové možnosti a způsoby, jak se rychle přizpůsobit.“

Chris Ingalls, Business Solution Architect, Toyota

Zdroje pro malé a střední podniky

Najděte zde nástroje a tipy, které vám umožní vzdáleně spolupracovat, zůstat v bezpečí a vytěžit maximum z řešení pro malé firmy.

Získat příručku

Vytvořte odolnost ve všech oblastech vaší organizace.

Sledujte aktuální zprávy od společnosti Microsoft

Nechte si doručovat do své e-mailové schránky informace pro manažery podniků.