[nolat]

Spojte se se zákazníky a partnery a podpořte podnikání

Zajistěte, aby všichni uživatelé, kteří nejsou z vaší organizace, mohli používat svoji vlastní identitu.

Co jsou externí identity Azure AD?

Externí identity Azure Active Directory (Azure AD) jsou sadou funkcí, pomocí které organizace mohou zabezpečit a spravovat zákazníky a partnery. Externí identity Azure AD vám dávají k dispozici více možností interakce a sdílení prostředků nebo aplikací s uživateli mimo organizaci.

Správa identit pomocí Azure AD

Azure AD pomáhá zajistit bezpečnou a jednotnou správu identit pro všechny uživatele, včetně zaměstnanců, partnerů a zákazníků.

Zlepšete zapojení uživatelů pomocí externích identit Azure AD

Pomocí externích identit Azure AD můžete lidem mimo organizaci umožnit přístup k aplikacím a prostředkům a dát jim možnost, aby k přihlašování používali svoji preferovanou identitu.

Zapněte službu B2B Collaboration

Můžete zajistit bezpečné sdílení aplikací a služeb společnosti s uživateli typu host z libovolné organizace a zároveň si zachovat kontrolu nad vlastními podnikovými daty.

Vytvářejte toky pro samoobslužnou registraci

Přidejte poskytovatele identit ze sociálních sítí i podnikových identit do přizpůsobeného toku pro registraci a umožněte uživatelům samoobslužnou registraci pro přístup, ke které nebudou potřebovat pozvánku.

Škálování aplikací pro zákazníky

Využívejte službu Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) jako svůj adresář a systém identit pro aplikace a rozhraní API pro zákazníky. Nakonfigurujte uživatelské prostředí pro registraci, přihlašování a správu profilu.

Podrobný přehled o externích identitách Azure AD

Optimálně fungující prostředí s naší sítí partnerů ISV

Existuje mnoho způsobů, jak můžete přizpůsobit uživatelské prostředí. Můžete například použít různé metody vícefaktorového ověřování, zajistit bezpečnější ověřování zákazníků, provádět řízení přístupu na základě role a bojovat proti podvodům prostřednictvím kontroly identit.

Arkose logo
Experian Logo
The Passwordless Company Logo
Onfido logo
Its Me Logo
IDology logo
IP Logo
Jumio Logo
Keyless Logo
Lexis Nexis Logo
Nevis Logo
N8Identity Logo
PalmID Logo
Trusona Logo
Twilio Logo
TypingDNA Logo
SparkPost Logo
Saviynt Logo
Strata Logo
WhoIAm Logo
Zscaler Logo

Další zdroje informací

Podrobné návody

Podívejte se na podrobné pokyny ke konfiguraci služby B2B Collaboration.

Interaktivní příručky

Podívejte se, jak zapnout službu B2B Collaboration.

Rychlé zprovoznění

Začněte používat službu Azure AD B2C.

Kurzy

Naučte se, jak vytvořit tenanta Azure AD B2C.