CloudKnox Permissions Management – verze Preview

Můžete zjišťovat, napravovat a monitorovat rizika související s oprávněními pro všechny identity a prostředky v multicloudové infrastruktuře.

A person leaning over a desk typing on a keyboard.

Co je CloudKnox Permissions Management?

CloudKnox Permissions Management je řešení pro správu oprávnění ke cloudové infrastruktuře (cloud infrastructure entitlement management, CIEM), které je teď ve verzi Preview. Poskytuje komplexní přehled a kontrolu nad oprávněními pro všechny identity a prostředky v Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud Platform (GCP).

Získejte úplný přehled

Zjistěte, k jakým prostředkům získává přístup každá identita na vašich cloudových platformách.

Automatizace přístupu pomocí nejnižších možných oprávnění

Pomocí analýzy přístupu můžete zajistit, aby měly identity správná oprávnění ve správný čas.

Sjednocení zásad přístupu ke cloudu

Implementujte konzistentní zásady zabezpečení v celé cloudové infrastruktuře.

Fungování v multicloudovém prostředí pomocí integrovaného řešení CIEM

Zjistěte, jak vám řešení CloudKnox Permissions Management může pomáhat zlepšovat stav zabezpečení tím, že zajišťuje přístup pomocí nejnižších možných oprávnění pro všechny identity a prostředky ve vaší infrastruktuře IaaS.

Správa multicloudové infrastruktury

Discover all cloud permissions.

Přehled o všech cloudových oprávněních

Získejte komplexní a všestranný přehled o akcích prováděných všemi identitami u všech prostředků ve všech cloudových infrastrukturách.

Evaluate your permission risk.

Vyhodnocování rizik souvisejících s oprávněními

Vyhodnocujte rizika související s oprávněními posouzením rozdílu mezi udělenými a používanými oprávněními.

Manage permissions and access.

Správa oprávnění a přístupu

Nastavujte správnou úroveň oprávnění, udělujte oprávnění na vyžádání a automatizujte přístup s oprávněním podle potřeby.

Monitor permissions continuously.

Nepřetržité monitorování oprávnění

Detekujte neobvyklé aktivity pomocí výstrah využívajících strojové učení a generujte podrobné forenzní sestavy.

Discover all cloud permissions.

Přehled o všech cloudových oprávněních

Získejte komplexní a všestranný přehled o akcích prováděných všemi identitami u všech prostředků ve všech cloudových infrastrukturách.

Evaluate your permission risk.

Vyhodnocování rizik souvisejících s oprávněními

Vyhodnocujte rizika související s oprávněními posouzením rozdílu mezi udělenými a používanými oprávněními.

Manage permissions and access.

Správa oprávnění a přístupu

Nastavujte správnou úroveň oprávnění, udělujte oprávnění na vyžádání a automatizujte přístup s oprávněním podle potřeby.

Monitor permissions continuously.

Nepřetržité monitorování oprávnění

Detekujte neobvyklé aktivity pomocí výstrah využívajících strojové učení a generujte podrobné forenzní sestavy.

CloudKnox Permissions Management je řešení pro správu oprávnění ke cloudové infrastruktuře (cloud infrastructure entitlement management, CIEM), které poskytuje komplexní přehled o oprávněních přiřazených všem identitám – uživatelům i úlohám – akcím a prostředkům ve všech cloudových infrastrukturách a u všech poskytovatelů identit. Zjišťuje, správně nastavuje a monitoruje nepoužívaná a nadbytečná oprávnění a umožňuje zabezpečení na bázi nulové důvěry (Zero Trust) prostřednictvím přístupu pomocí nejnižších možných oprávnění v Microsoft Azure, AWS a GCP.

Další zdroje informací

Největší rizika týkající se oprávnění ke cloudu

Stáhněte si studii Microsoft 2021 State of Cloud Permission Risk.

Prozkoumejte produkt podrobněji

Získejte podrobné technické informace o funkcích a pokyny k nasazení verze Preview řešení CloudKnox Permission Management.

Sledujte novinky

Získejte novinky o produktech, pokyny ke konfiguraci, návody a tipy.

Klíčové pojmy z řešení Permissions Management

Seznamte se s pojmy z řešení Permissions Management a s jejich dopadem na multicloudová prostředí.