A person sitting in a home office using a desktop computer.

Spolupracujte jako jeden tým napříč hranicemi

Můžete bezpečněji spolupracovat s kýmkoli bez ohledu na hranice organizací nebo IT a úspěšně tak rozvíjet svou firmu a podnikání.

Budoucnost spolupráce

Způsoby komunikace a spolupráce v organizacích se velmi rychle mění. Spolupráce mezi týmy překračuje tradiční hranice a stále více se přizpůsobuje potřebám pracovníků rozptýlených na různých místech.

Týmová práce podporuje produktivitu

Podle informací z průzkumu, který Microsoft provedl mezi vedoucími pracovníky z oblasti IT, padesát pět procent veškeré spolupráce představuje spolupráce s externími obchodními partnery.

Organizační struktury jsou dynamické

Fúze a akvizice, rozšiřování podnikání do jiných zemí a společné podniky (joint venture) jsou na vzestupu a tím se mění způsoby, jak zaměstnanci v rostoucích organizacích spolupracují.

Digitální transformace pro všechny

Šedesát pět procent vedoucích pracovníků v oblasti IT, kteří odpovídali na dotazy v průzkumu provedeném Microsoftem, považuje zabezpečení a dodržování předpisů za největší výzvy při zavádění technologií pro pracovníky prvního kontaktu.

Sandefjord Kommune.

Po spojení dvou norských obcí začala organizace Sandefjord Kommune používat novou platformu, která podpořila vytváření digitálních učeben a umožnila bezproblémovou komunikaci. Studenti, učitelé, zdravotní sestry a pracovníci obce tak mohli začít efektivněji spolupracovat.

Proč je spolupráce důležitá?

Týmy dnes fungují napříč různými funkcemi, rolemi a dokonce organizacemi. Spolupráce musí být bezproblémová a bezpečná a zároveň je třeba zajistit, aby hranice IT neomezovaly produktivitu.

Moderní infrastruktura identit v Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) poskytuje nástroje a prostředky, které zajišťují bezproblémovou a bezpečnou interní i externí spolupráci.

Bezproblémová spolupráce napříč hranicemi

Azure AD pomáhá zajistit bezpečnou spolupráci a týmovou práci v rámci organizace i mimo ni – napříč hranicemi IT.

Organizace s více tenanty

Můžete spravovat identity a zajišťovat spolupráci v rámci organizací s více tenanty.

Externí identity Azure AD

Zajistěte bezpečnou správu externích uživatelů, včetně zákazníků a partnerů.

Identity pracovníků prvního kontaktu

Získejte centrální přehled a možnosti pro správu pracovníků prvního kontaktu, zařízení a aplikací.

Podrobný přehled Azure AD

Další zdroje informací

Spolupráce s obchodními partnery

Externí uživatelé přispívají k úspěchu vaší organizace. Spolupráce mezi zaměstnanci, dodavateli a distributory podporuje produktivitu a zajišťuje růst vaší organizace.

Podpořte potenciál pracovníků prvního kontaktu

Více než 2 miliardy lidí po celém světě jsou pracovníci prvního kontaktu. Jsou v kontaktu se zákazníky, pracují s novými produkty a uskutečňují strategie organizací a tím přispívají k rozvoji firem a podnikání.