Přeskočit na hlavní obsah
Zabezpečení od Microsoftu

Poskytněte svým uživatelům společnou identitu

Umožněte uživatelům ucelený a vysoce zabezpečený přístup k prostředkům odkudkoli a zjednodušte správu, kterou provádí IT oddělení.

Služba Azure AD je teď součástí řešení Microsoft Entra

Vykročte k zítřku s novou řadou produktů Microsoft Entra pro multicloudové identity a přístupy, které vám pomůžou zabezpečit přístup v propojeném světě.

Co je hybridní identita v cloudu?

Zatímco organizace modernizují své místní i cloudové prostředky, musí udržovat pohodlný přístup pro své uživatele. Při využití hybridní identity se synchronizují adresáře, aby uživatelé mohli přistupovat k aplikacím hostovaným v libovolném cloudu nebo k aplikacím, které jsou nadále provozovány místně, přičemž IT oddělení má úplnou viditelnost a může řídit zabezpečení.

Klíče k silné platformě pro identity

Snadné připojování k aplikacím

Zvyšte produktivitu uživatelů a zabezpečení pomocí jednotného přihlašování a automatizace přístupů.

Zřiďte jednu identitu pro každého uživatele

Synchronizujte adresáře a vytvořte společnou identitu uživatele pro ověřování přístupu k prostředkům.

Poskytněte uživatelům samostatnost bezpečným způsobem

Umožněte uživatelům používat samoobslužnou správu identit a minimalizujte administrativní režii.

Využívejte přehledy

Využívejte přehledy a sestavy k tomu, aby vaši uživatelé byli produktivní a vaše organizace byla lépe zabezpečená.

Hybridní identita s Azure AD

Služba Azure Active Directory (Azure AD) se synchronizuje s místní službou AD a poskytuje tak jednotnou správu identit pracovníků.

Osvojte si moderní ověřování v cloudu

Výběr vhodné metody ověřování je první obavou organizací, které chtějí přesunout své aplikace do cloudu.

Azure AD Connect

Synchronizujte službu Azure AD s vaší primární místní doménovou strukturou pro identity a nepropojenými doménovými strukturami získanými prostřednictvím fúzí a akvizic. Monitorujte stav připojení, abyste snížili míru přerušení přístupu uživatelů.

Synchronizace hodnot hash hesel

Začněte používat pokročilé zabezpečení a moderní ověřování prostřednictvím synchronizace hodnot hash hesel. Uživatelé využívají stejnou identitu pro přístup k místním i cloudovým prostředkům, přičemž v cloudu se neukládají žádné přihlašovací údaje.

Zabezpečený hybridní přístup

Chraňte přístup k místním starším aplikacím prostřednictvím služby Proxy aplikací Azure AD nebo využívejte existující ovládací prvky a sítě pro doručování aplikací tak, že je připojíte ke službě Azure AD.

Podrobný přehled o funkcích hybridní identity služby Azure AD

Zdroje informací

Koncepty

Získejte přehled o tom, jak funguje hybridní identita Azure AD.

Podrobné návody

Podívejte se na podrobné pokyny k instalaci Azure AD Connect.

Kurzy

Zjistěte, jak nasadit synchronizaci hodnot hash hesel služby Azure AD.

Chraňte svou organizaci pomocí uceleného řešení pro identity

Sledujte Microsoft