Spravované identity pro prostředky Azure

Vytvářejte aplikace a cloudové služby bez nutnosti správy přihlašovacích údajů.

Co jsou spravované identity?

Spravované identity pro prostředky Azure vám pomůžou bezpečně získat přístup ke cloudovým službám. U spravovaných identit se Azure plně postará o správu, rotaci a ochranu přihlašovacích údajů.

Využijte spravované identity pro přístup ke službám Azure

Spravované identity se používají ke komunikaci mezi cloudovými službami, které podporují ověřování pomocí Azure Active Directory (Azure AD).

Spravovaná identita přiřazená systémem

Povolte pro prostředek Azure spravovanou identitu přiřazenou systémem. Životní cyklus spravované identity přiřazené systémem se váže na životní cyklus prostředku Azure, který představuje.

Spravovaná identita přiřazená uživatelem

Vytvořte spravovanou identitu přiřazenou uživatelem a přiřaďte ji k jednomu nebo více prostředkům Azure. Životní cyklus spravované identity přiřazené uživatelem je nezávislý na prostředcích Azure.

Prostředky Azure podporující spravovanou identitu

Vytvořte aplikaci pomocí prostředků Azure, které se připojují k Azure Key Vault, Azure SQL a dalším službám.

Služby Azure podporující spravované identity

Zjistěte, jak se ověřovat u služeb Azure bez nutnosti zadání přihlašovacích údajů.

Podrobný přehled spravovaných identit pro prostředky Azure

Další zdroje informací o spravovaných identitách

Rychlé zprovoznění

Začněte využívat spravované identity.

Kurzy

Zjistěte, jak používat spravované identity.

Časté otázky

Podívejte se na odpovědi na časté otázky.

Chraňte svou organizaci pomocí uceleného řešení pro identity